Global4Net członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce. Przystąpienie do Izby jest naturalnym krokiem na drodze rozwoju firmy i chęci współuczestniczenia w najważniejszych decyzjach dotyczących polskiego rynku ecommerce. 

Global4Net członkiem Izby Gospodarki Elektornicznej

 

Najważniejsze cele Izby Gospodarki Elektornicznej

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

 

Do jej najważniejszych celów Izby należy:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

 

 

Wydarzenia wspierane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej

Izba patronuje wielu wydarzeniom ważnym dla Polskiego rynku E-commerce. Wśród nich wymienić można między innymi:

  • Szkoła Gospodarki Cyfrowej – handel transgraniczny przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji
  • Forum Gospodarki Cyfrowej – największe wydarzenie e-Izby na 200 osób
  • Konkurs e-Commerce Polska awards 2018 – na który składają się również dwa ważne wydarzenia Gala Konkursu e-Commerce Polska awards oraz Konkursu Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej
  • Kupuje w internecie – wydarzenie promujące zakupy przez internet
  • Performance Day CEE
  • Performance Marketing Dimonds.

 

 

Oprócz wielu wydarzeń Izba Gospodarki Elektornicznej wspiera edukację w zakresie działań związanych z szeroko pojętą branżą e-commerce. Całość tych działań wpisuje się w strategię firmy Global4Net, która mocno stawia nie tylko na wdrożenia ale również na edukację i promocję w zakresie najnowszych rozwiązań stosowanych w międzynarodowym e-commerce oraz ich przeniesienia na grunt polskiego e-commerce.

 

 

Napisz do nas

Masz pytanie?

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Andrzej

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer

Magdalena Paczyńska

HR Manager

Krystian Niedźwiecki

Marketing Manager