Nowa usługa Google reCAPTCHA i dwuetapowa funkcja uwierzytelniania (2FA) od teraz jest dostępna w Magento. Magento dodało funkcjonalność reCAPTCHA i 2FA do wszystkich wersji Magento 2.1 i wyższych. Moduły uwierzytelniania reCAPTCHA i 2FA zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w celu ochrony sklepu Magento poprzez ograniczenie nieautoryzowanego dostępu i znaczną redukcję spamu.

 Nowa Recaptcha Google

Czym są 2FA i Google reCAPTCHA?

Technologia Google reCAPTCHA służy do ograniczania dostępu do panelu administracyjnego sklepu Magento przed botami. Moduł reCAPTCHA zapewnia większe bezpieczeństwo w porównaniu do modułu Magento CAPTCHA. Jego dodatkowe zalety obejmują obsługę niewidocznego reCAPTCHA, przez co nie jest konieczne nawet zaznaczanie dodatkowego checkboxa. Zalety modułu Google reCAPTCHA to:

- weryfikacja kiedy prawdziwi klienci tworzą konta, pobierają hasła, logują się na konto lub kontaktują z firmą poprzez formularz kontaktowy,

- zwiększają bezpieczeństwo logowania do panelu administracyjnego sklepu.

 

Uwierzytelnianie 2FA dodaje wsparcie dla aplikacji uwierzytelniających oprogramowanie i urządzeń uwierzytelniających dostarczanych między innymi przez urządzenia Google Authenticator, Authy, U2F i Duo Security.

 

Inastalacja 2FA i Google reCAPTCHA w Magento

Instalacja modułu odbywa się z poziomu composera:

composer require msp/recaptcha:2.0.0

 

Po instalacji celem włączenia modułu należy wywołać komendę:

php bin/magento module:enable --all
php bin/magento setup:upgrade

 

W celu wyłącznia modułu wpisujemy:

php bin/magento msp:security:recaptcha:disable