Nowe przepisy dla sklepów internetowych

dokument z podpisanymi warunkami

Już 25 grudnia 2014 wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmiany obejmują zarówno mechanizmu działania sklepu jak i zmiany na stronach informacyjnych i kartach produktów. W niektórych przypadkach może być również konieczne wprowadzenie zmian w samych procesach obsługi klienta.

Wśród wielu zmian najważniejsze dotyczą:

– przycisk składania zamówienia powinien mieć obecnie określoną nazwę,

– uzupełnienie kart produktów o informację na temat gwarancji wraz z załączeniem treści gwarancji, jeżeli oferowane towary maja gwarancję producenta lub dystrybutora,

– odpowiednie dostosowanie nazw towarów,

– obowiązki informacyjne na temat zwrotu

– w przypadku sprzedaży usług lub treści cyfrowych konieczne jest prowadzenie dodatkowych zgód oraz e-mail z potwierdzeniem od konsumenta,

– zmiany w regulaminie.

Od strony technicznej można wyróżnić konieczność wprowadzenia następujących zmian

1. Zmiany na stronie produktowej

Sprzedający musi poinformować klientów o głównych cechach i cenie sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Warto również dodać informacje odnośnie czasu realizacji zamówienia oraz kosztach dostawy.

2. Koszyk

Koszyk jest początkiem procesu zamówienia, najpóźniej w tym miejscu powinny pojawić się informacje o kosztach dostawy oraz oferowanych metodach płatności. Dane te mogą być jednak umieszczone wcześniej, np. poprzez odnośniki do stron informacyjnych.

3. Zmiany na stronie potwierdzenia złożenia zamówienia

Nowa ustawa chroni konsumentów przed ukrytymi kosztami – przed złożeniem zamówienia sprzedawca powinien przekazać konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób wszelkie informacje o kosztach zamówienia: cenie towaru, łącznych kosztach wysyłki i ewentualnych opłatach dodatkowych. Konieczne jest również poinformowanie klienta o tym iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym celu zalecane jest skorzystanie z odpowiednio dobranej nazwy przycisku zamówienia „zamówienie oznacza obowiązek zapłat” lub „zamówienie z obowiązkiem zapłataty.

4. Potwierdzenie złożenia zamówienia

Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia zawarcia umowy. Informację taką należy przesłać do klienta najpóźniej z chwilą dostarczenia zamówienia lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Napisz do nas

Masz pytanie?

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Andrzej

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer

Magdalena Paczyńska

HR Manager

Krystian Niedźwiecki

Marketing Manager