Na czym polega efektywne zarządzanie danymi? We współczesnym podejściu to przede wszystkim rozbicie silosów danych za pomocą jednej skonsolidowanej platformy, zamiast racjonalizowania starych danych i wdrażania nowych rozwiązań w całym przedsiębiorstwie. 

 

Cyfrowy świat nieustannie ewoluuje. Dane gwałtownie rosną, zarówno pod względem wielkości, jak i swojej złożoności. Niezależnie od tego, czy posiadają ustrukturyzowany, czy nie ustrukturyzowany format, są wyodrębniane, ładowane i przekształcane wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Co więcej, wykorzystuje się je w systemach i aplikacjach w chmurze oraz w infrastrukturze lokalnej i hybrydowej. Prawie wszystkie platformy zawierające elementy danych, manipulują nimi w każdym możliwym obszarze. Od sytuacji związanych bezpośrednio z klientem, przez produkty, sprzedaż i technologię. Tworzą więc ekosystem połączonych danych. Jego sprawne działanie odpowiada za spójność danych i poprawną komunikację. 

 

W ostatnim czasie postrzeganie danych uległo zmianie. Nie kojarzą się już one z ograniczaniem otwartości i przejrzystości działania. Przedsiębiorstwa zaczęły wierzyć w uwalnianie danych zamiast oczywistych korzyści biznesowych. Likwidacja silosów danych i umożliwienie nieograniczonej komunikacji pomiędzy różnymi systemami zapewniają zwinność i nowoczesny wygląd, zmniejszając przy tym koszty operacyjne. Firmy inwestują w wykorzystanie analiz opartych na danych, dzięki czemu wprowadzają zróżnicowanie i zapewniają swoim klientom pozytywne doświadczenia. 

 

Niestety wdrożenie, integracja, monitorowanie, łatanie, aktualizacja, a nawet licencjonowanie platform zarządzania danymi i analiz jest kosztowne. Dodatkowo, możliwość podnoszenia umiejętności i bezpieczna infrastruktura, która jest wymagana do działania kompleksowych narzędzi do zarządzania danymi, mogą być potencjalną przeszkodą. 

 

System zarządzania danymi

 

Technologie open source a prawdziwa wartość danych

Dzisiejsze firmy z powodzeniem mogą wykorzystywać technologie open source i odblokowywać prawdziwą wartość dostępnych danych.  Rozwiązania typu open source przezwyciężyły prawie wszystkie wyzwania, gwarantując innowacje, zwiększając sprawność, redukując koszty rozwoju i koszty operacyjne, a także minimalizując zależność od dostawcy. Niezależnie, czy mamy do czynienia z system operacyjnym, oprogramowaniem pośrednim, aplikacją i platformą, czy z infrastrukturą IT, rozwiązania typu open source umożliwiają rozwiązywanie problemów na wiele różnych sposobów. 

 

Warto podkreślić, że oprogramowanie typu open source nie ogranicza specjalistów IT i inżynierów danych we wszechstronnej transformacji i wdrażania danych. Dzięki temu wszyscy mają elastyczność i swobodę, a także solidne zabezpieczenie informacji, dzięki szybkiemu reagowaniu na pojawiające się problemy. Rozwiązania typu open source są również bardziej opłacalnymi alternatywami niż rozwiązania zastrzeżone. Pozwalają organizacjom rozpocząć działalność na małą skalę, a następnie rozwijać ją bez ponoszenia ogromnych kosztów. Korzystanie z narzędzi typu open source jest zazwyczaj owocne dla zarządzania danymi, działając jako katalizator innowacji.

 

Wdrażanie oprogramowania open cource stało się różnobranżowym trendem. Skorzystało z niego wiele odmiennych projektów informatycznych, w tym: Hadoop, Apache Spark i MongoDB. A to jedynie kropla w morzu inicjatyw Big Data obsługiwanych przez narzędzia open source. Podobnie dzieje się w przypadku tworzenia stron internetowych – m.in. AngularJS, Node.js, Eclipse Che i React oraz z usługami dostępnymi w chmurze (OpenStack i Docker). Z kolei w zarządzaniu danymi prekursorami są Talend i Pimcore.

 

Rozwiązania open source a rozwijające się potrzeby firm

Według prognoz rozwiązania open source będą nadal spełniać potrzeby przedsiębiorstw w miarę ich ewolucji. Z tego powodu należy dokładnie zastanowić się przed wyborem narzędzia. To, czy postawisz na open cource, czy nie, zależy także od krótko- i długoterminowej wizji Twojej organizacji. 

 

Warto więc wziąć pod uwagę:

  • Możliwość stworzenia skonsolidowanej platformy danych, która umożliwi wszystkim jednostkom biznesowym współpracę i centralizację.

  • Możliwość tworzenia otwartej architektury opartej na interfejsie API, która zintegruje dowolną aplikację w dowolnym miejscu, dla dowolnego typu danych i na dowolną skalę.

  • Możliwość elastyczności i szybkiego dostosowania nowych technologii, np. handlu konwersacyjnego, sztucznej inteligencji, internetu przedmiotów i blockchainu. Wybrane rozwiązanie powinno wspierać powstającą infrastrukturę chmurową, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie danych.

  • Możliwość obniżenia kosztów barier technologicznych dla inteligentnego zarządzania danymi.

  • Możliwość ustalenia jednego interfejsu użytkownika, który zapewni łatwą obsługę i kontrolę zamówienia. 

 

Podsumowanie

Jeśli zależy Ci na skorzystaniu z platformy typu open source, znajdziesz wiele powodów, aby to zrobić. Dzięki temu rozwiązaniu wprowadzisz do swojego biznesu mnóstwo innowacji. Bez problemu skorzystasz z istniejących i dopiero powstających formularzy udostępnianych poprzez otwarty dostęp. Będziesz mógł modyfikować je według swojego własnego uznania. Takie rozwiązania promują więc kreatywność i dowolność, znosząc uciążliwe ograniczenia. Doskonale nadają się do prowadzenia małych i dużych biznesów. Z pewnością więc można wysnuć wniosek, że rozwiązania open source będą wciąż zyskiwać na popularności. Nie bój się wykonać pierwszego kroku!