Magento 2

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaoferowaliśmy naszym Klientom rozwiązania zbudowane na systemie Magento 2. W porównaniu do swojego poprzednika, charakteryzuje się on licznymi innowacjami:

  • dodanie systemu Apache Varnish, odpowiadającego za poprawną integrację buforowania serwera i przyspieszenie działania sklepu,
  • wprowadzenie kompleksowych zmian po stronie backend, co umożliwia łatwiejszą aktualizację produktów,
  • zmniejszenie ilości etapów transakcji przy kasie,
  • integracja najbardziej znanych systemów płatności (m.in. PayPal, World-pay, CyberSource, Braintree).

Każde nasze wdrożenie dokonywane jest według ściśle ustalonego harmonogramu.