Marketing automation

Marketing Automation to rozwiązanie pozwalające na pełną automatyzację części działań marketingowych za pomocą stosownego oprogramowania, narzędzi oraz aplikacji, które mają na celu usprawnienie zachodzących w firmie procesów sprzedażowych. Najpopularniejszymi elementami, które poddane zostają automatyzacji są m.in.:

  • e-mail,
  • newsletter,
  • monitoring zachowań użytkowników,
  • segmentacja potencjalnych klientów,
  • lead scoring,
  • lead nurturing,
  • tworzenie ofert.
Automatyzacja działań marketingowch to przede wszystkim integracja oprogramowania e-commerce z dodatkowymi modułami, które skutecznie wyręczają pracowników działu marketingu i sprzedaży w codziennych obowiązkach związanych z prostymi, powtarzalnymi czynnościami, jak m.in. wysyłka kuponów zniżkowych, analiza wyników sprzedażowych, zarządzanie danymi osobowymi, optymalizacja komunikacji z użytkownikami oraz monitoring ścieżki zakupowej. Niewątpliwym atutem wdrożenia rozwiązań z zakresu Marketing Automation jest zwiększenie szansy marki na dotarcie do osób, które z dużym prawdopodobieństwem będą zainteresowane jej ofertą. Pozwala to z kolei na zaoszczędzenie czasu, energii i przede wszystkim budżetu, który zwykle przeznaczony jest na działania skierowane do szerszego grona osób spośród których jedynie niewielki procent zdecyduje się na zakup.