Audyt

Naszym celem jest upewnienie się, że Twój sklep może sprzedawać jeszcze lepiej. Dzięki specjalistycznym audytom stabilność i elastyczność aplikacji przestaną być Twoim problemem.

audyt-2

Każde nasze działanie jest poprzedzone dogłębną analizą najważniejszych elementów Twojego sklepu. Sprawdzamy wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływa na ruch, ścieżkę zakupową oraz pozycjonowanie Twojego sklepu w wyszukiwaniach Google.

Dla kogo ?

Rodzaje Audytu

Audyt ruchu

Im więcej użytkowników na stronie oraz im mniejszy współczynnik odrzuceń, tym większa szansa na dokonanie konwersji. W ramach audytu sprawdzimy ruch w kontekście customer experience i najważniejsze powodu porzucania koszyka.

Audyt UX

Analizujemy stronę główną, podstrony produktowe, metody płatności oraz dostawy. Sprawdzamy zachowanie użytkowników na wersji desktopowej oraz na wersjach mobilnych. Weryfikujemy funkcjonalności oraz zaproponujemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Audyt techniczny

Dokładnie zbadamy prędkość ładowania strony i jej bezpieczeństwo. Naszym głównym celem jest zdefiniowanie błędów oraz ich szybka naprawa. Oprócz optymalizacji, staramy ograniczyć się dług technologiczny, by wdrożenia kolejnych funkcjonalności przebiegały szybko i sprawnie oraz przygotowujemy zalecenia odnośnie optymalizacji architektury aplikacji.

Audyt serwera

Dzięki przeglądzie takich istotnych obszarów jak Disaster Recovery, wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu, weryfikacja zdolności odtwarzania systemu po ewentualnej utracie danych, praw dostępu do plików i folderów, dostępu do administracji kluczowych usług SQL oraz przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa pod kątem możliwości zdobycia poufnych danych, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczne zalecenia.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  Andrzej Szylar

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  Dariusz Kobza

  Dariusz Kobza

  PR & Marketing Manager

  Magdalena Paczynska

  Magdalena Paczyńska

  HR Business Partner