Audyt

Naszym celem jest upewnienie się, że Twój sklep może sprzedawać jeszcze lepiej. Dzięki specjalistycznym audytom stabilność i elastyczność aplikacji przestaną być Twoim problemem.

audyt-2

Każde nasze działanie jest poprzedzone dogłębną analizą najważniejszych elementów Twojego sklepu. Sprawdzamy wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływa na ruch, ścieżkę zakupową oraz pozycjonowanie Twojego sklepu w wyszukiwaniach Google.

Dla kogo ?

Rodzaje Audytu

Audyt ruchu

Im więcej użytkowników na stronie oraz im mniejszy współczynnik odrzuceń, tym większa szansa na dokonanie konwersji. W ramach audytu sprawdzimy ruch w kontekście customer experience i najważniejsze powodu porzucania koszyka.

Audyt UX

Audyt UX to proces używany do identyfikacji potencjalnych problemów z użytecznością w oparciu o ustalone heurystyki i/lub wcześniejsze badania użytkowników. Na przykład audyt procesu realizacji transakcji w e-Commerce może ujawnić, że jest on zbyt skomplikowany i oferuje ograniczone opcje płatności, które mogą skutkować rezygnacją. Skuteczny audyt UX koncentruje się na problemach, aby ostatecznie stworzyć łatwiejszą i bardziej bezproblemową podróż użytkownika. Proces ten może pomóc w zwiększeniu zaangażowania, satysfakcji i konwersji klientów..

Audyt techniczny

Czysty kod to gwarancja sprawnego działania Twojej strony. Poprawia wydajność i sprawia, że Twoja witryna jest łatwiejsza w utrzymaniu lub otwarta na przyszłe zmiany — łatwa do aktualizacji, rozbudowy i modyfikacji. Niestety, nie wszystkie zespoły programistyczne piszą dobry kod, który spełnia standardy kodowania. Właśnie dlatego przegląd kodu jest ważny. Nasi programiści przeprowadzą audyt kodu po kilku innych wykonawcach, aby odkryć, co można w nim poprawić. Niektóre z błędów, które mogą zostać wykryte podczas przeglądania, to najgroźniejsze błędy bezpieczeństwa. Mogą one spowodować nieautoryzowany dostęp do systemu, co może spowodować naruszenie lub usunięcie poufnych danych. Przegląd kodu zapobiega temu.

Audyt serwera

Dzięki przeglądzie takich istotnych obszarów jak Disaster Recovery, wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu, weryfikacja zdolności odtwarzania systemu po ewentualnej utracie danych, praw dostępu do plików i folderów, dostępu do administracji kluczowych usług SQL oraz przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa pod kątem możliwości zdobycia poufnych danych, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczne zalecenia.

Audyt rozszerzeń

Rozszerzenia witryn mogą na wiele sposobów dodawać dodatkowe funkcje do Twojej witryny. Mogą to być rozszerzenia CMS, takie jak moduły czy wtyczki. Jednak również trzeba je zweryfikować, zwłaszcza z czasem. Niektóre z nich są nieaktualne lub zawierają problemy z bezpieczeństwem, inne mogą obniżać wydajność witryny lub powodować inne problemy. Audyt rozszerzeń witryn pozwoli ustalić, które z nich wymagają oczyszczenia lub wymiany.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer