Multistore w Magento

koniec wsparcia akeneo 4.0 i nowości w wersji 5.0

Jedną z głównych zalet Magento jest możliwość uruchomienia tzw. Multisore czyli kilku sklepów na różnych domenach zarządzanych z jednego panelu administracyjnego. W zależności od potrzeb użytkownik może skonfigurować multisite (wiele stron), multistore (każda strona może posiadać wiele sklepów) lub multiview (każdy sklep wiele widoków).

W celu konfiguracji należy przejść do zakładki System -> Konfiguracja -> Zarządzanie Sklepami. Następnie klikam istniejącą stronę „Main Website” i ustawiamy własną nazwę. Nazwa może być dowolnie wybrana przez użytkownika i służy do późniejszej identyfikacji strony w panelu administracyjnym. Istnieje możliwość zmiany nazwy sklepu oraz widoku.

Po powyższej modyfikacji możemy stworzyć nową stronę – przycisk „Stwórz nową stronę”. Analogicznie mamy możliwość nadania własnych nazw dla strony, sklepu oraz widoku. W związku z tym, iż Magento wyświetla tylko widoki sklepu jego utworzenie jest konieczne.

Jeżeli naszym celem jest stworzenie dwóch sklepów pod adresami url: www.twojadomenena.pl/sklep1 oraz www.twojadomena.pl/sklep2 należy w głównym folderze instalacji Magento stworzyć dwa foldery o analogicznych nazwach sklep1 oraz sklep2, a następnie skopiować do nich pliki .htacces oraz index.php z głównego folderu instalacyjnego Magento. W pliku .htaccess musimy znaleźć linie “RewriteBase /” i zmienić ją na “RewriteBase /sklep1/” w pierwszym folderze, dla drugiego folderu “RewriteBase /” zamieniamy na “RewriteBase /sklep2/”.$compilerConfig = ‘../includes/config.php’;W kolejnym kroku w obu folderach otwieramy index.php i zmieniamy w nim “$compilerConfig = ‘includes/config.php’;” na $compilerConfig = ‘../includes/config.php’;

Zamieniamy również $mageFilename = ‘app/Mage.php’; na $mageFilename = ‘../app/Mage.php’;

Kolejny krok to modyfikacja funkcji Mage::run() w zależności od folderu na jedną z poniższych wersji:

Mage::run(‘sklep_1′, ‘website’);Mage::run(‘sklep_2′, ‘website’);

Przechodzimy do panelu administracyjnego System -> Konfiguracja iw wybieramy domyślną konfigurację na naszą stronę sklep2, po czym modyfikujemy parametr Base URL na htttp://www.twojadomena.pl/sklep1 (ten sam krok powtarzamy dla drugiej strony).

Po poprawnym wykonaniu powyższego procesu powinniśmy mieć możliwość korzystania z dwóch stron prezentujących nasze sklepy.

Napisz do nas

Masz pytanie?

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Andrzej

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer

Magdalena Paczyńska

HR Manager

Krystian Niedźwiecki

Marketing Manager