Pimcore

Szukasz rozwiązania PIM, które umożliwi Ci ogromną elastyczność? Postaw na aplikację zarządzającą informacjami produktowymi, której nadrzędnym jest szeroki wybór narzędzi.

pimcore-4

Pimcore, jak sama nazwa wskazuje, jest rozwiązaniem PIM (Product Information Management), którego największą zaletą jest elastyczność. Ten niezawodny system zarządzania treścią w sieci typu Open Source doceniło już ponad 80 000 użytkowników i firm na całym świecie. Dzięki rozbudowanym funkcjom umożliwia kompleksowe zarządzanie informacjami produktowymi, łatwe zarządzanie zasobami cyfrowymi oraz danymi dotyczących użytkowników na wielu platformach. System ten pozwala również na na skuteczną transformację cyfrową firm, które nie odważyły się na pełną digitalizację.

Dla kogo ?

Korzyści z Pimcore

Najważniejsze funkcjonalności Pimcore

Digital Asset Management

Jest to podstawowy komponent systemu PIMCORE. Open Sourcowa aplikacja do zarządzania zasobami cyfrowymi. Dzięki niej masz wszystkie obrazki, filmy, opisy oraz dokumenty w jednym miejscu. Wyizolowane i rozproszone zasoby o niskiej jakości danych mogą uniemożliwić Twoim strategiom transformacji cyfrowej osiągnięcie maksymalnego potencjału. Rozwiązanie do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM) umożliwia łatwe i szybkie usprawnienie rozproszonych zasobów multimedialnych i wykorzystanie ich w różnych działach. Ułatw współpracę różnych zespołów kreatywnych i operacyjnych nad jednym zasobem i zapewnij spójność.

Master Data Management

Możesz pracować na praktycznie każdym rodzaju danych: dane o produktach, dane o klientach lub pracownikach, aktywach, partnerach, sprzedawcach, lokalizacji oraz referencyjnych. Dlatego niezależnie od poziomu skomplikowania biznesu jesteś w stanie uporządkować swoje dane i stworzyć odpowiednie do każdej sytuacji obiekty. Pimcore zapewnia, że modelowanie danych produktów pozostaje tak elastyczne, jak to tylko możliwe, ponieważ umożliwia to rozwój PIM i MDM wraz z Twoją organizacją. Rozwiązanie PIM do edycji i tłumaczenia danych działa z dowolną liczbą języków.

Customer Data Platform

CDP pozwala na przechowywanie danych swoich użytkowników. Wszystkie rekordy są przechowywane w jednym miejscu i w prosty sposób pozwalają na analizowanie danych sprzedażowych. Dodatkowo pozwala na segmentację odbiorców oraz automatyzację marketingu produktowego do dedykowanych odbiorców. Wtyczka do zarządzania klientami zapewnia również narzędzia, które mogą zautomatyzować wszelkie działania powiązane z klientem zgodnie z zasadami. Każda reguła składa się z co najmniej jednego wyzwalacza, jednego warunku i co najmniej jednej akcji np.: dodanie do segmentu powiązanego z grupą docelową, który wystawił wyzwalacz lub wysyłanie dopasowanych e-maili.

Digital Experience Platform

DXP Pimcore to zintegrowana platforma, która pozwala dostarczać wyjątkowe wrażenia cyfrowe. Jej rozwiązanie headless i oparte na API podejście pozwala na integrację z dowolnym frameworkiem e-Commerce. Jej elastyczność w łączeniu się z systemami korporacyjnymi, takimi jak handel, BI, CRM, ERP, ESB, platformy współpracy marketingowej lub innymi zewnętrznymi aplikacjami innych firm, jest niezrównana. Zarządzanie headless treścią Pimcore DXP i funkcje dostarczania treści oparte na API (GraphQL) są dostarczane z funkcją content-as-a-service (CaaS). Dostarczanie treści do internetowych rynków, aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych, platform społecznościowych, kiosków i tym podobnych nigdy nie było łatwiejsze.

Open Source

Oparte na społeczności oprogramowanie Open Source zazwyczaj zapewnia podstawowe funkcje bez opłaty licencyjnej. Enterprise Open Source jest dostarczany z dodatkowymi, wydajnymi funkcjami korporacyjnymi w ramach pewnych kosztów licencji. Oczekuje się, że Enterprise Open Source wzrośnie z 36% do 44% w ciągu najbliższych dwóch lat. To coraz bardziej dominujący model oprogramowania dla innowacji w nowej gospodarce cyfrowej, w którym pomysły nabierają kształtu dzięki wspólnym wysiłkom — firm, osób i społeczności. To sprawia, że jest to tak potężny kluczowy element konstrukcyjny każdej nowoczesnej architektury oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer