Akeneo

Od 12 lat naszą specjalizujemy się we wprowadzaniu precyzyjnych rozwiązań dla branży e-Commerce. Posiadamy zespół certyfikowanych developerów, a ponadto należymy do wąskiego grona polskich software housów, które zostały wyróżnione przez Akeneo. Jesteśmy ich oficjalnym partnerem, a to pozwoliło nam na zdobycie jeszcze głębszej wiedzy na temat tego PIM-u. Zespół naszych doświadczonych praktyków zaimplementuje takie rozwiązania, które będą idealnie dostosowane do potrzeb Twojego biznesu. Współpraca z nami opiera się na transparentności więc zapewnimy Ci ciągły dostęp do postępów w Twoim projekcie. 

Na przełomie tych wszystkich lat pracy i zdobywania doświadczenia zawsze najważniejsza była dla nas skalowalność – dzięki niej sprawnie optymalizujemy każdy biznes. Mamy szerokie grono zadowolonych klientów, a nasze wyróżnienia świadczą o tym, że jesteśmy partnerem, któremu można zaufać. 

Akeneo jest bardzo intuicyjnym rozwiązaniem, które znacznie ułatwi Ci pracę w różnorodnych kanałach sprzedaży. To narzędzie bardzo elastyczne, dzięki czemu sprawdzi się w zarówno przy małych jak i dużych biznesach. Zyskasz spójną ofertę na wielu platformach, bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu.

 

akeneo-3

Akeneo jest rozwiązaniem PIM (Product Information Management), którego największą zaletą jest prostota i intuicyjność obsługi. Prowadzenie wielu kanałów sprzedaży wiąże się z częstym aktualizowaniem kart produktów oraz ciągłym poszerzaniem asortymentu. Zastosowanie osobnego systemu do zarządzania tego typu informacjami wiąże się z licznymi korzyściami wynikającymi z centralizacji i harmonizacji informacji marketingowych oraz technicznych przypisanych do indeksów produktowych. Akeneo PIM jest wydany na licencji open-source i oparty na frameworku Symfony, tak aby można było rozszerzać i dostosowywać go w jak największym stopniu do indywidualnych potrzeb danego projektu.

Dla kogo ?

Korzyści z Akeneo

Najważniejsze funkcjonalności Akeneo

Zbieranie danych z dowolnego źródła

Informacje produktowe możesz importować z plików o formatach .csv i .xlsx, za pomocą dedykowanych konektorów, przetwarzania wsadowego, raportu dziennika przetwarzania importu oraz dzięki interfejsowi API, który udostępnia zawartość produktu, model katalogu, ustawienia globalne i zasoby medialne.

Wzbogacanie i kontrolowanie jakości informacji o produkcie

Przyjazny interfejs jest oparty w całości na funkcjonowaniu w przeglądarce. Pozwala na konfigurację siatek produktów według rodzin, kanałów, kategorii i innych. Bez problemu można zarządzać tłumaczeniami, kategoriami, użytkownikami oraz katalogami według wybranych kryteriów. Dodatkowo zapewnia funkcje administracyjne takie jak historia śledzenia oraz monitorowanie rozmiaru katalogu.

Rozpowszechnianie informacji o produkcie na wiele kanałów

Pełny interfejs API, który zezwala na eksport treści, modelu katalogu, ustawień globalnych i zasobów medialnych. Dodatkowo możesz eksportować pliki w formatach CSV i Excel lub wygenerować plik PDF z informacjami o produkcie – atrybuty eksportu można dostosować do niestandardowych potrzeb.

Zaawansowane zarządzanie prawami

Wielu użytkowników do zarządzania, wewnętrznie lub zewnętrznie, chcesz zapewnić bezpieczeństwo i dostępność funkcji i danych w PIM. Zaawansowana funkcja praw użytkownika Akeneo umożliwia zarządzanie rolami, uprawnieniami i grupami użytkowników. Daje to kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do PIM, jakie mają prawa dostępu i jakie uprawnienia mają do edytowania, wzbogacania, usuwania lub publikowania informacji o produkcie, ustawień, zasad nazewnictwa i innych.

Menedżer zasobów produktów

Product Asset Manager (PAM) to scentralizowane repozytorium wszystkich zdjęć, filmów i plików związanych z handlem powiązanych z Twoimi produktami i ich katalogami. Określ, które obrazy są używane przez kanał i ustawienia regionalne. Zarządzaj tagami, kodami, opisami oraz pełnowymiarowymi i miniaturowymi obrazami. Przeglądaj i znajduj produkty na podstawie widoku galerii obrazów, a nie tylko tekstu.

Silnik Reguł

Mechanizm reguł umożliwia marketerom tworzenie logiki biznesowej w celu automatyzacji określania atrybutów produktów i klasyfikowania produktów do odpowiednich kategorii. Te inteligentne atrybuty oszczędzają czas podczas wzbogacania produktów, dzięki czemu każde pole nie musi być wprowadzane ręcznie.

Sprawdzanie poprawności przepływu pracy

Przepływ pracy sprawdzania poprawności pozwala skonfigurować proces zarządzania poprzez kontrolowanie kto może edytować i zatwierdzać informacje o produkcie, zanim zostaną opublikowane na kanałach. Osoby zatwierdzające otrzymują powiadomienia kiedy oczekujące aktualizacje są dostępne do sprawdzenia. Dzięki informacjom o wyższej jakości opublikowanych na Twoich kanałach, będziesz w stanie osiągnąć wyższe konwersje i wyższe stopy zwrotu.

Wersjonowanie i publikacja

Śledź historyczne wersje swoich produktów i katalogów za pomocą funkcji wersjonowania Akeneo. Możesz również mieć dwie wersje tego samego elementu: jedną wersję opublikowaną oraz drugą wersję tego samego produktu, którą wzbogacasz w inny sposób. Dzięki ścieżce audytu i historii nasze wersje i publikacja umożliwiają wcześniejsze sprawdzenie wersji i dzięki temu możesz się dowiedzieć, co najlepiej sprawdza się w dostarczaniu atrakcyjnych produktów.

Jednostki Referencyjne

Funkcja referencyjna Akeneo pomaga zapewnić lepszą jakość produktu, zarządzając informacjami o podmiotach powiązanych wraz z Twoimi produktami. Twórz, wzbogacaj i utrzymuj takie podmioty, jak marki, projektanci i producenci oraz łącz je z odpowiednimi produktami. Możesz także użyć jednostek referencyjnych do zarządzania udostępnionymi i wzbogaconymi informacjami, takimi jak kolory, składniki, materiały i instrukcje dotyczące pielęgnacji, a także linkując je do produktów, które wymagają tych atrybutów.

Product Experience Management

Zbudowanie doskonałej praktyki PXM wymaga czegoś więcej niż tylko dobrego rozwiązania PIM. Wymaga również posiadania odpowiednich procesów. Obejmuje to procesy wzbogacania produktu i lokalizację, zasady zarządzania danymi, przepływy pracy zatwierdzania i procesy współpracy zespołowej, które przyczyniają się do tworzenia doskonałego produktu. Akeneo PXM Studio to solidna, otwarta, oparta na chmurze platforma, która zapewnia programistom rozbudowane interfejsy API REST i Events w celu rozszerzenia i połączenia katalogu produktów. Skorzystaj z Akeneo PXM Studio, aby umożliwić Twoim wewnętrznym i zewnętrznym zespołom dostarczanie atrakcyjnych, wielokanałowych doświadczeń produktowych, których oczekują Twoi klienci.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer