W związku z podjęciem przez rząd decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli od 16.03 na dwa tygodnie. Celem umożliwienia naszym pracownikom opieki nad dziećmi oraz zmniejszenia liczby bezpośredni interakcji postanowiliśmy aby każda osoba, która wyrazi taką chęć miała możliwość pracy zdalnej. 

 

Liczymy na zrozumienie w związku z powyższą sytuacją, postaramy się, aby nasi klienci nie odczuli tego, że coś się zmieniło. Planujemy aby czasy reakcji odpowiedzi na maile czy telefony były obsługiwane tak sprawnie jak tylko to możliwe.

 

Przy okazji przypominamy również o podstawowych zasadach prewencji - aby ograniczyć zachorowania należy szczególnie uważnie przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym myć ręce, unikać dużych skupisk ludzi oraz kontaktów z osobami przyjeżdżającymi ze stref endemicznych.