Konsultacje e-Commerce

Konsultujemy, analizujemy i wdrażamy poprawne rozwiązania i dobre nawyki w Twoim sklepie. Wspieramy strategię Twojej firmy technologią, która wprowadzi Cię w erę transformacji cyfrowej.

koncultacje_ecommerce

Ponad 10-letnie doświadczenie, które nabyliśmy we współpracy z naszymi klientami prowadzącymi średnie i duże biznesy, pozwoliło nam na wdrożenie udanych projektów transformacji cyfrowej. Nieraz zmiany musiały zostać poprzedzone optymalizacją modelu biznesowego naszych partnerów. Każda firma e-Commerce jest wyjątkowa, jednak istnieją zasady, które pozwalają na mierzenie i zwiększanie wyników sprzedażowych w różnych kanałach. Praca z doświadczoną agencją zajmującą się konsultacjami e-Commerce pomoże wdrożyć praktyki, które bezpośrednio przełożą się na wyniki Twojego sklepu. Ostatecznym celem każdej firmy jest przecież zwiększenie zysków, niezależnie od tego, czy prowadzona jest online, czy offline. Doradztwo e-Commerce pomoże zidentyfikować wszelkie słabości w Twoim sklepie i naprawić je. Rolą konsultanta e-Commerce jest zidentyfikowanie wszelkich problemów, które możesz mieć, i ich rozwiązanie. Na przykład możesz być rozczarowany sprzedażą na Amazon lub czujesz, że Twoje media społecznościowe są nieskuteczne. Konsultanci e-Commerce będą mogli rozpocząć działania z zakresu marketingu cyfrowego, abyś mógł zacząć działać. Wsparcie doradcy e-Commerce z pewnością wesprze cyfryzację Twojego sklepu.

Dla kogo ?

Korzyści z konsultacji e-Commerce

Najważniejsze korzyści z konsultacji e-Commerce

Przygotowanie korzyści cyfryzacji

Przygotowanie planu transformacji jest podstawą poprawnie wdrożonej rewolucji. Jako konsultanci e-Commerce weryfikujemy wszelkie obszary organizacji, które mogą zostać zoptymalizowane, poprawione lub stworzone od nowa. Najczęściej chodzi o zwiększenie ruchu, wartości zamówień, przyspieszenie działań lub optymalizacje w obszarach administracji sklepu. Mapa celów i wizja rozwoju pozwoli Tobie i nam budować organizację opartą na wartościach, które będą spełniać Twoje cele.

Modelowanie procesów biznesowych

Głównym celem modelowania procesów biznesowych jest poprawa wyników biznesowych poprzez optymalizację efektywności działań w zakresie świadczenia produktów i usług. Wdrażanie modelu procesu biznesowego musi być zrozumiałe dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Dlatego wykorzystuje się w nim specjalistyczne narzędzia, które opierają się na jednolitym standardzie. Dzięki temu reorganizacja procesów w trakcie transformacji pozwala wszystkim członkom firmy na przyswojenie zmian i dostosowanie się do zmian.

Konsultacje technologiczne

Miejsce platformy sprzedażowej w każdym ekosystemie firmy jest bardzo istotnym elementem. Wdrożenie, optymalizacja, refactoring jest niezwykle trudnym, ale również satysfakcjonującym procesem. Dzięki analizom przedwdrożeniowym jesteśmy w stanie zdefiniować obszary wymagające poprawy oraz zasugerować konkretne rozwiązania

Konsultacje produktowe

Strategia zmienia ustalanie cen w przemyślany proces, w którym strategia firmy dyktuje zarówno zestaw cech produktu, jak i wartość kojarzoną z nimi przez klientów. Podczas konsultacji e-Commerce decydujemy jaką strategię cenową obieramy: Cost Plus lub polityka cenowa oparta na wartości. Podstawy ustalania cen opierają się na tym, jak Twój produkt jest postrzegany na rynku a nasi konsultanci mają za zadanie Ci w tym pomóc.

Zarządzanie kompetencjami

Transformacja cyfrowa wymaga odpowiednich kompetencji na pokładzie. Konsultacje cyfrowe dla klientów e-Commerce muszą zapewnić również dostęp do takowych oraz wskazać kierunek, który organizacja powinna obrać w kolejnych rekrutacjach. Również programy szkoleniowe dla obecnej kadry powinny być przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów.

Pozyskiwanie klientów

Konsultanci e-Commerce będą mogli rozpocząć działania z zakresu marketingu cyfrowego, abyś mógł zacząć działać. Przygotowanie kampanii PPC, SEO czy innego rodzaju działań lead generation, nie będzie dla Ciebie problemem, dzięki wsparciu naszego konsultanta e-commerce.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Certyfikowani developerzy Magento 2

Posiadamy certyfikowanych developerów wszystkich poziomów. Naszą specjalnością są kompleksowe wdrożenia platform e-Commerce opartych na tym oprogramowaniu.

Certyfikowani developerzy Magento 2
Certyfikowani developerzy Magento 2
Certyfikowani developerzy Magento 2
Certyfikowani developerzy Magento 2

Nasza metodyka

Przewiń 
w bok!

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer