Projektowanie UX

Chcesz mieć intuicyjny sklep, który będzie przyjazny dla każdego użytkownika? W takim razie sprawdzimy, które funkcjonalności oraz elementy pomogą Ci w osiągnięciu celów.

ux

O sukcesie aplikacji decyduje w dużej mierze jej użyteczność (usability) oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszą użytkownikom podczas korzystania z jej poszczególnych funkcji (user experience). Dbałość o szczegóły, jakość wykonania, a także sama ergonomia wdrożeń e-commerce stały się warunkiem koniecznym funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. „Projektowanie doświadczeń użytkownika” jest często używane zamiennie z terminami takimi jak „Projekt interfejsu użytkownika” i „Użyteczność”. Jednakże, chociaż projektowanie użyteczności i interfejsu użytkownika (UI) są ważnymi aspektami projektowania UX, stanowią one jego podzbiory – projektowanie UX obejmuje również szeroką gamę innych obszarów. Projektant UX zajmuje się całym procesem pozyskiwania i integracji produktu, w tym aspektami brandingu, designu, użyteczności i funkcji. Jest to dziedzina multidyscyplinarna – projektanci UX wywodzą się z różnych środowisk, takich jak projektowanie wizualne, programowanie, psychologia i projektowanie interakcji. Projektowanie dla użytkowników oznacza również, że muszą pracować ze zwiększonym zakresem dostępności i pogodzenia wielu fizycznych ograniczeń potencjalnych userów, takich jak np. czytanie małego tekstu.

Dla kogo ?

Projektowanie UX

Mapowanie scenariuszy

Mapowanie scenariusza użytkownika odnosi się do narracji, która przekazuje zamiar użytkownika, aby dokonać konwersji na Twojej stronie. Zaletą korzystania z takich scenariuszy jest to, że pozwalają na implementację wizualizacji, takich jak storyboardy, scenariusze narracyjne lub mapy scenariuszy. Mapy scenariuszy są szczególnie interesujące, ponieważ pokazują każdy etap realizacji zadania. Komunikują motywację persony do wykonania zadania i pomagają odkryć problemy, które persona napotyka po drodze, a także identyfikują możliwości ulepszenia procesu zakupowego. W przypadku uchwycenia zamierzonego doświadczenia użytkownika odkrywamy, że mapowanie scenariuszy jest najskuteczniejsze na bardzo wczesnym etapie projektu. Wtedy najbardziej opłacalne jest jego użycie, aby pomóc w określeniu podróży użytkowników, prawdopodobnych funkcji sklepu i możliwych ekranów interfejsu dla usera. W przypadku projektów Agile może to być przydatne do pomocy w zestawieniu zaległości produktu, a w przypadku bardziej tradycyjnych projektów (tj. bardziej kaskadowych) do zdefiniowania wymagań funkcjonalnych.

Analiza User Journey

User Journey Map to liniowa wizualizacja, która odzwierciedla to, co osoba czuje podczas korzystania z produktu. User Journey Map pozwala naszym projektantom zauważyć potencjalne luki w procesie i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Projektanci zazwyczaj tworzą takie mapy na podstawie informacji zwrotnych, które otrzymują podczas wywiadów z użytkownikami, danych z poprzednich etapów i obserwacji. W swojej najbardziej podstawowej formie mapowanie podróży rozpoczyna się od zestawienia serii działań użytkownika na osi czasu. Podróż klienta to proces, w którym klient wchodzi w interakcję z firmą w celu osiągnięcia celu. Dzisiejsi konsumenci wchodzą w interakcje z markami w sposób trudny do ustalenia. Pomiędzy zdobyciem świadomości marki za pośrednictwem mediów społecznościowych, do otrzymania wiadomości e-mail z podziękowaniem za zakup po udanej transakcji, zazwyczaj jest wiele różnych kroków.

Przygotowanie User Stories

W procesie projektowania historie są tym, czego projektanci używają, aby pomóc im wczuć się w grupy docelowe. Służą one również jako inspiracja, gdy projektanci tworzą rozwiązania, które wpisują się w codzienne czynności ich użytkowników. Mogą być używane razem z personami lub zintegrowane z nimi. Zrozumienie, jak bardzo historie użytkowników przybliżają świat użytkowników do deski kreślarskiej, jest kluczowe dla każdego projektanta, którego celem jest dopracowanie produktu, który będzie konsekwentnie dopasowywał się do potrzeb użytkowników na co dzień.

Projektowanie modeli, prototypów i makiet

Modele szkieletowe, prototypy i makiety tworzą trzy z wcześniejszych etapów sekwencji rozwoju produktu. Oferują projektantom UX (i UI) możliwość przeprowadzania rund testów użytkowników na każdym etapie ich procesu projektowania. Te testy użytkowników pomagają projektantom ocenić, czy ich produkt jest odpowiedni dla ich docelowych odbiorców, dokładnie w jaki sposób użytkownicy nawigują i czerpią wartość z Twojego produktu, w jakim celu i czy spełnia ich oczekiwania. Przeprowadzanie testów użytkownika w każdej iteracji projektu; od najwcześniejszego szkieletu o low-fidelity do prototypu o high-fidelity, zaowocuje silnym, dobrze zaprojektowanym produktem, który zapewnia użytkownikom wartość. To podstawa dobrego projektowania UX.

Development

Ponieważ proces tworzenia oprogramowania jest czasochłonny, w tym momencie zespół programistów jest prawdopodobnie głęboko zajęty pracą nad systemami zaplecza aplikacji. Projektanci UX zwykle wspierają zespół, odpowiadając na pytania dotyczące tego, jak rzeczy powinny działać lub wyglądać, udzielając wskazówek w razie potrzeby i angażując się w testy użytkowników, aby uzyskać więcej informacji zwrotnych. Projektanci UX są również odpowiedzialni za planowanie nowych funkcji i biorą udział w dyskusjach na temat przyszłych aktualizacji.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer