Global4Net dołącza do Unity Group

global4net unity group

W dobie pandemii zainteresowanie firm transformacją cyfrową wzrosło jeszcze bardziej. Na rynku potrzeba mocnych graczy z szerokim wachlarzem kompetencji, tzw. ofertą end-to-end. Dzięki kooperacji obie firmy będą mogły jeszcze bardziej kompleksowo wspierać swoich partnerów, a także wzrośnie ich potencjał technologiczny do obsługi najbardziej wymagających projektów.

Dzięki współpracy Global4Net i Unity Group będą proponować szeroką ofertę w zakresie commerce transformation. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby klientów, a także zwiększającą się stale konkurencję w kraju i za granicą, obie firmy chcą zwiększyć różnorodność proponowanych usług, a także oferować najlepszym talentom na rynku pracy atrakcyjną ścieżkę rozwoju.

Global4Net i Unity Group mają na celu zbudowanie lidera cyfrowej transformacji, który będzie konkurować z zagranicznymi gigantami. Wspólne cele, motywacje oraz priorytety stanowią fundament do udanej współpracy z zachowaniem unikalności obu zespołów. 

Kluczem do sukcesu będzie wielopłaszczyznowa synergia: kompetencje obu zespołów są komplementarne, wymiana nabytą już wcześniej wiedzą i doświadczeniami stworzy unikalny wachlarz produktów i usług, które będą mogły spełnić potrzeby klientów. 

Global4Net dołącza do Unity Group jako niezależna firma i samoorganizujący się zespół wspierający realizację strategii całej organizacji. Najważniejsze jest zachowanie ciągłości działania wszystkich osób na pokładzie, satysfakcji klientów i pracowników, poczucia wpływu oraz własności celu, a także respektowanie wspólnych wartości.


    PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)