Akeneo: Nowości w wersji 5.0 i koniec wsparcia dla „czwórki”

04.08.2021 Kornel Kosoń
koniec wsparcia akeneo 4.0 i nowości w wersji 5.0

31 sierpnia tego roku nastąpi oficjalny koniec wsparcia dla Akeneo 4.0. Do tego czasu, sprzedawcy operujący na tej wersji PIM-a mają czas na migrację do nowszej – 5.0. Co o tym wariancie powinni wiedzieć jego użytkownicy? Jakie nowości przygotowali twórcy piątej wersji Akeneo? Oto artykuł zawierający pełną listę zmian.

Akeneo 5.0 nowości: Automatyka

Zmiany w zakresie funkcji automatyzacji dostępne są tylko w edycji Akeneo Enterprise. Poniżej publikujemy listę usprawnień i nowych funkcji, które pojawiły się w wersji 5.0 PIM-a.

Nowy interfejs do narzędzia Rules Builder

Jest to całkowicie nowy interfejs, w którym możesz zdefiniować reguły, według jakich będą odbywać się wszelkie akcje wzbogacania danych produktowych.

Nowe akcje automatyzacji reguł

W Akeneo 5.0 wprowadzono szereg akcji celujących w zwiększoną jakość i kontrolę nad automatyzacją operacji.

Sprzęganie wartości atrybutów i dodatkowe opcje tekstowe

Nowa akcja sprzęgania (concatenate) umożliwia Ci kombinowanie atrybutów, pól bez tekstu, podziałów wierszy i definiowania wartości innych atrybutów. Pozwala również na formatowanie informacji produktowych według określonej kolejności atrybutów. 

Kalkulowanie wartości atrybutów

Nowa akcja Calculate umożliwia Ci dokonanie matematycznych operacji w celu wypełnienia zestawu atrybutów na podstawie wartości innych atrybutów. Skróci to czas, który spędziłbyś na manualnych obliczeniach.

Czyszczenie wartości atrybutów

Akcja regułowa Clear umożliwia automatycznie wyczyszczenie zawartości atrybutów i innych pól danych według warunków, które ty ustalasz. Ponadto dzięki tej akcji możesz automatycznie usuwać kategorie produktowe, grupy i połączenia międzyproduktowe.

Kopiowanie wartości niezależne od typu atrybutów

Akeneo 5.0 poprawiło funkcję kopiowania wartości. Teraz możesz przenosić wartości pomiędzy różnymi typami atrybutów automatycznie. Wystarczy, że zbudujesz tę regułę w Rules Builderze. Ograniczysz tym ryzyko błędu przy manualnym kopiowaniu wartości.

Ustawianie i dodawanie połączeń

W nowej wersji Akeneo uproszczono format YML, dzięki któremu możliwe jest ustawianie i dodawanie połączeń do produktów, modeli produktowych i grup produktowych.

Poprawione warunkowanie reguł dla Akeneo 5.0

Kolejne nowości w Akeneo 5.0 dotyczą warunków przypisywanym regułom, które zmieniają tryb funkcjonowania automatyzowanych akcji.

Zawężanie selekcji reguł

Nowo dodane filtry warunkowania umożliwiają dokładniejsze zawężanie selekcji produktów dla danej reguły. Nowe filtry pozwalają na selekcję według: typu encji, wariantu rodziny produktów, produktu-rodzica i identyfikatora.

Warunkowanie według relatywnych dat

Akeneo 5.0 wprowadza opcję przypisania warunku relatywnych dat. Pozwala to na podpięcie akcji działającej na produkty według daty.

Rozszerzone zarządzanie regułami

Oprócz nowego interfejsu do budowania reguł, Akeneo 5.0 oferuje także więcej opcji, dzięki którym możesz efektywniej zarządzać istniejącymi zasadami.

Szybka duplikacja reguł

W nowej wersji Akeneo możesz szybko zduplikować cały zestaw zasad bez niepotrzebnego manualnego przepisywania ich. 

Definicja statusu zbioru reguł

Nową funkcją w „piątce” jest błyskawiczna opcja aktywacji i dezaktywacji wybranych przez Ciebie reguł. Możesz ją znaleźć w zakładce Properties w menu budowania reguł.

Przypisywanie nazw do zestawów reguł

Akeneo 5.0 pozwala również na katalogowanie reguł i zestawów za pomocą etykiet zawierających nazwy lub lokalizację PIM.

Poprawione tagowanie dla reguł

Usprawnieniu uległy także tagi akcji. Rezultatem jest przejrzysty wgląd w typ akcji widoczny z poziomu siatki reguł. Osobnym tagom przypisano również dedykowane kolory, aby jeszcze bardziej ułatwić orientację podczas operacji.

Poprawiony monitoring egzekwowania reguł

W Akeneo 5.0 przy każdym uruchomieniu danej reguły jesteś powiadamiany o statusie operacji egzekwowaniu danej zasady z poziomu panelu monitoringu. Znajdziesz go w zakładce ostatnie operacje i trackerze procesu. Strona egzekwowania reguły zawiera informacje sukcesu lub porażki wprowadzenia danej zasady i możliwych błędów, jakie mogła spowodować. Wyświetla również wskazówki, jak sobie z nimi poradzić. 

Akeneo 5.0 nowości: Zarządzanie operacjami

Aktualizacje dotyczące zarządzaniem informacjami produktowymi (PIM) zostały wdrożone do obu wersji oprogramowania Akeneo: Edycji Enterprise i Community.

Poprawione łączenie produktów

Nowe typy łączenia ilościowego

W nowej wersji Akeneo użytkownicy mogą łączyć produkty w zestawy i definiować ilość poszczególnych produktów w nich. Dla przykładu możesz stworzyć zestaw poduszek zawierający dwie poduszki typu A i 3 typu B. 

Nowy dwukierunkowy typ łączenia

W Akeneo 5.0 wystarczy, że połączysz produkt typu A z typem B, aby system automatycznie łączył te produkty dwukierunkowo.

Poprawiony interfejs użytkownika

W menu łączenia produktów są teraz widoczne informacje o całkowitej liczbie połączeń na jeden produkt lub model produktu (dostępne w formularzu produktów w zakładzie Associations). Pokazywana jest też informacja o całkowitej liczbie połączeń według typu połączenia (dostępna na twojej stronie połączeń produktowych).

Zwiększona elastyczność operacji na modelach i wariantach produktowych

Konwertowanie produktów wariantowych do wersji podstawowych

W piątej wersji Akeneo możesz zmienić wersję produktu odpowiadającego danemu wariantowi na wersję simple, co ułatwi ci znacznie pracowanie nad redefiniowaniem rodzin produktów.

Aktualizowanie osi wartości produktów wariantów

W nowej edycji możesz zaktualizować wartość osi wariantowej swoich produktów wariantowych w każdym momencie, na bieżąco.

Nowa wersja atrybutu Yes/No w Akeneo 5.0

Atrybut Yes/No w kategorii “forma produktu”

Atrybut Yes/No jest teraz widoczny w menu opisowym produktu. Dzięki temu jesteś w stanie od razu sprawdzić, czy dana wartość jest ustawiona i zmienić ją.

Ulepszone filtrowanie z atrybutem Yes/No

Dzięki filtrowaniu z nowym operatorami is empty i is not empty możesz wyszukiwać typy produktów i pojedyncze produkty według ich atrybutu Yes/No. Operatory dostępne są w oknie siatki produktów. Dzięki nim możesz łatwo zidentyfikować, które produkty posiadają dany atrybut.

Domyślna wartość dla atrybutu Yes/No

W Akeneo 5.0 możesz ustawić domyślną wartość dla atrybutu Yes/No dla wybranych cech w danym produkcie.

Poprawiona funkcja mierzenia rodzin produktów

Dodawanie własnych jednostek miary i nowych rodzin miar

Nowa wersja oprogramowania dodaje kolejne metody zarządzania danymi w ramach struktury Twoich katalogów. Zmiany dotyczą rodzin miar i jednostek miary. Od teraz jesteś w stanie stworzyć własne kryteria miar i podlegające im jednostki. Nowa funkcja pozwala również na usuwanie rodzin miar i jednostek.

Nowe standardy jednostek miary i rodzin

Kolejną nowością w Akeneo 5.0 są nowe rodziny miar i jednostki do nich przypisane. Wśród nich znalazły się takie kryteria jak:

 • force
 • angle
 • capacitance
 • volume flow

 

Dodatkowo w nowej wersji uzupełniono jednostki dla istniejących rodzin miar:

 • pressure: bary, pascale itp.
 • binary: kilobit, megabit, itp.
 • length: mikrometr, mila morska, 
 • volume; mikrolitr i hektolitr,
 • weight; mikrogram.

 

Akeneo 5.0 Nowości: Jakość danych

Usprawnienia i nowe funkcje wchodzące w część oprogramowania Akeneo znane jako Data Quality Insights zostały udostępnione w obu wersjach Akeneo: Enterprise i Community.

Nowa funkcja oceny jakości

Nowy sposób wydawania oceny produktów

Nowa wersja Akeneo zawiera również nową metodę oceniania produktów (skala od A do E). Jest ona dostępna przy wskaźniku kompletności przy headerze stron produktu i na siatce produktu.

Ocena i zakładka Data Quality Insights są też dostępne dla produktów wariantowych i modeli produktów. Umożliwia Ci to zidentyfikowanie listy atrybutów, które wymagają poprawy, zarówno dla pojedynczych wariantów i modeli. 

Dodatkową funkcją w nowym systemie oceniania jest możliwość selekcji poszczególnych atrybutów danego produktu, które mają być brane pod uwagę przy procesie oceny. Opcja ta jest dostępna na poziomie grupy atrybutów i stronie ustawień grup atrybutów.

Zmodernizowany panel danych o jakości

W Akeneo 5.0 całkowicie przerobiony i uproszczony został panel główny Data Quality Insights. Poprawiono UX, dodano nowy wykres, zestaw indykatorów. Indykatory te pokazują nad jakimi produktami powinieneś popracować. Natomiast wykresy pokazują jak Twój wynik wahał się w danym czasie i jakie jest ratio poszczególnych ocen. Wszystko w celu uzyskania lepszego podglądu dotyczącego jakości Twoich informacji produktowych.

Poprawa systemu korekt (tylko dla edycji Enterprise)

W piątej wersji Akeneo korekta została dodana do paneli atrybutów i etykiet produktowych. Będziesz pewny poprawności zapisów swoich treści także w polach tekstowych podczas wpisywania wartości atrybutów. Teraz możesz dokonywać zmian w tych polach z wzbogaconym edytor tekstu (WYSIWYG). Akeneo dodało również wsparcie siedmiu nowych języków:

 • włoskiego,
 • szwedzkiego,
 • norweskiego (bokmål i nynorsk)
 • duńskiego, 
 • portugalskiego (odmiany brazylijskiej).

Nowe kryterium “Missing image”

W menu Data Quality Insights w formularzach produktów widoczne będzie, gdy dany produkt nie będzie posiadał dedykowanego zdjęcia. Jest to również jeden z nowych indykatorów widocznych na dole panelu głównego DQI.

Akeneo 5.0 nowości: Integralność

Nowe funkcje dotyczące integracji z różnymi programami API i platformami e-Commerce zostały dodane do obu edycji Akeneo: Enterprise i Community.

Nowe API “Events API” przyspieszające operacje łączeniowe

Akeneo 5.0 zawiera całkowicie nową aplikację API o nazwie Events API. W połączeniu z REST API od Akeneo, Events pozwala na integracje i migrację danych produktowych z Akeneo z innymi programami (ERP, platformami e-Commerce, DAM, itp.) Możesz włączyć tryb synchronizacji danych za pomocą zakładki Event subscription

Rozszerzony monitoring połączeń

Monitoring błędów w połączeniach

Możesz teraz sprawdzać poprawność zewnętrznych połączeń z poziomu nowej strony o nazwie Monitoring. Zawiera ona wiadomości ostrzegawcze dotyczące potencjalnych błędów. Każda wiadomość składa się z wyjaśnienia, wewnętrznego linku do sprawdzenia danych w twoim programie i zewnętrznego prowadzącego do centrum pomocy Akeneo. Zmiany dotknęły także panelu Connection. Teraz możesz zobaczyć, jak zmieniała się liczba błędów każdego dnia w trakcie ostatniego tygodnia. Dodatkowo widoczna jest teraz liczba błędów pojawiających w danym połączeniu zewnętrznym.

Trackowanie połączeń

Nowy wykres w panelu Connection pokazuje liczbę produktów wysłanych do każdego połączenia zewnętrznego z uwzględnieniem ostatnich 7 dni. Widzisz, ile produktów zostało wysłanych każdego dnia i całkowitą liczbę wysłanego towaru. Dodatkowo możesz wybrać jakie połączenia mają być trackowane.

Łatwiejsza synchronizacja katalogów produktowych

Nowe etykiety opcji w endpointach produktów

Akeneo 5.0 oferuje przyśpieszony dostęp do danych o etykietach opcji we właściwości linked_data w endpointach produktów.

Filtry kategorii, atrybutów, rodzin i grup atrybutowych

Pojawił się nowy parametr search pomagającym przy odbieraniu informacji produktowych w katalogach. Pozwala na dodanie filtrów do twoich zapytań, które pomagają optymalizować procesowanie danych i odpowiedzi API. W listę nowych filtrów wchodzą:

 • code – pozwala na filtrowanie konkretnych rodzajów kodu,
 • updated date – pozwala na odbieranie danych zaktualizowanych po danej dacie,
 • type – filtrowanie konkretnych typów atrybutów,
 • parent – pozwala na odbieranie danych wszystkich podkategorii danej kategorii rodzicielskiej.

 

Nowe etykiety grup atrybutowych w endpointach atrybutów

Zawsze, gdy wyślesz zapytanie o atrybuty, dostaniesz także dane o etykietach grup atrybutów. Są one widoczne w nowej właściwości group_labels

Udostępnianie oceny jakości produktów do innych aplikacji

Możesz teraz udostępnić ocenę swojego produktu z połączonymi aplikacjami poprzez API z nowym polem quality_score.

Nowe endpointy do zarządzania pomiarami

Kolejną nowością w Akeneo 5.0 są nowe endpointy API skierowane na tworzenie, aktualizowanie i katalogowanie Twoich rodzin miar. 

Akeneo 5.0 nowości: Kontrola produktywności

Usprawnienia i nowe funkcję dodane w Akeneo 5.0 są dostępne w obu wersjach oprogramowania: Enterprise i Community.

Duplikacja produktów

Za pomocą jednego przycisku możesz skopiować skończony produkt lub jego szablon i rozpocząć pracę na kopii. Pomaga to w przyśpieszeniu dodawania nowych produktów do Twojej oferty. Opcja ta jest dostępna w zakładce Other actions w menu produktu. 

Usprawniona siatka produktów

Tryb prywatnego podglądu

Od teraz będziesz mógł pracować nad informacją produktową  w wydzielonym tylko dla Ciebie trybie prywatnego podglądu (Private View). Dzięki temu możesz zastrzec pewne projekty przed przeglądaniem przez inne osoby. Możesz również udostępnić je tylko pewnej grupie współpracowników. Celem tego narzędzia jest lepszy workflow i bardziej przejrzysty podział zadań. 

Opcja wyświetlania wariantu

Akeneo 5.0 oferuje także nową opcję wyświetlania produktów w opcji Variant. Umożliwia przeglądanie produktów w katalogu według grup modeli produktów lub indywidualnie.

Filtr typologii produktu w siatce produktowej

Dzięki nowemu filtrowi Product typology możesz wybrać, czy w katalogu mają się wyświetlać tylko produkty w wersji simple lub wariantowe.

Wyszukiwanie produktu po identyfikatorze modelu

Możesz teraz znaleźć produkty dzięki ID produktu. Wpiszesz go w filtrze Identifier przy wyszukiwaniu.

Liczniki produktowe i modeli produktów

Teraz w menu wyszukiwania produktów i w liście zobaczysz, ile produktów i modeli produktów zawiera Twój katalog.

Bardziej pomocne trackowanie procesu

Tryb widoku toczących się prac

Czasami wydajny proces wymaga wglądu w każdą operację. Dlatego kolejną nowością Akeneo 5.0 jest dodanie nowego pozwolenia View all jobs in the process tracker, która pozwala na wyświetlenie wszystkich toczących się prac, niezależnie od jej wykonawcy. 

Tryb zatrzymywanie toczących się prac

Kolejną funkcją, która pomaga w zarządzaniu trackowaniem prac i zmianami on-the-go, jest opcja Stop dostępna w oknie Process tracker. Dzięki niej możesz zatrzymać jakąkolwiek pracę, np. takie jak przypadkowo rozpoczęte zadanie.

Opcje monitoring progresu i pozostałego czasu wykonania toczących się prac

Nowym dodatkiem w trackerze procesów jest opcja monitorowania progresu zadań. W Akeneo 5.0 możesz widzieć, w jakim etapie ukończenia jest zadanie i ile czasu zostało do jego egzekucji. Każde zadanie możesz znaleźć według osoby, która je wykonuje/rozpoczęła za pomocą filtru User. Dodatkowo masz teraz ułatwiony dostęp do okna szczegółów uruchomionych szybkich eksportów. Link prowadzący do tego menu jest wysyłany w wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie procesu szybkiego eksportowania. 

Ręczne egzekwowanie konwencji nazewnictwa zasobów (tylko dla edycji Enterprise)

Kolejną nowością w Akeneo 5.0 jest możliwość manualnej egzekucji konwencji nazewnictwa z poziomu interfejsu użytkownika. Pozwala to na ich wykonanie w każdym momencie, także po uploadowaniu lub stworzenia zasobów. Od teraz możesz wykonać proces konwencji nazewnictwa na dwa sposoby:

 • w formularzu edytowania zasobów jeśli chcesz wykonać konwencję dla jednego określonego zasobu. Akcja będzie dostępna pod przyciskiem Other actions,
 • w zakładce Product link rules jeśli chcesz wykonać konwencję dla całej rodziny zasobów.

 

Uproszczony tryb kolaboracji ze zwiększonymi zdolnościami importu i eksportu

Importowanie i eksportowanie zapisów referencji odniesień encji (tylko dla edycji Enterprise)

W Akeneo 5.0 możesz teraz zaimportować plik Excelowy lub .CSV ze swoimi zapisami referencji. Funkcję tę możesz znaleźć w menu Import i Export. Poniższe komend pozwalają na wykonanie tych akcji:

 • Reference entity record import in XSLX,
 • Reference entity record import in CSV,
 • Reference entity record export in XLSX,
 • Reference entity record export in CSV.

 

Eksport produktów ze względu na zasoby (tylko dla edycji Enterprise)

Nowa wersja Akeneo umożliwiła eksportowanie produktów i ich przypisanych połączeń z poziomu listy produktów i profilu eksportowania produktów. Umożliwia to szybsze dzielenie się produktami z innymi zespołami. Aby wykonać operację eksportowania, użyj opcji With media w menu szybkiego eksportu.

Import zasobów z Excelem lub plikami CSV (tylko dla edycji Enterprise)

Tak samo jak w przypadku zapisów referencji dot. encji możesz masowo importować pliki Excel i .CSV twoich zasobów. Możesz to wykonać w menu Import – znajdziesz tam nowy profil importowania dla zasobów.  

Wyświetlanie etykiet zamiast kodu w panelu eksportowania produktów

Kolejna zmiana także dotyczy plików Excela i .CSV. W menu szybkiego eksportowania masz możliwość zmiany danych przesyłanych z informacjami produktowymi. Opcja With labels pozwala Ci na eksportowanie etykiet (etykiet atrybutów, wartości opcji, etc.) zamiast kodów (kod atrybutów, kody opcji, itp.) 

Usprawnienia interfejsu skierowanie na zwiększenie produktywności

Ostatnią nowością w Akeneo 5.0 jest rework wizualny interfejsu dotyczący sekcji takich jak:

 • menu opcji atrybutów,
 • menu opcji lokacji,
 • wiadomości flash, 
 • strona szybkiego eksportowania, 
 • strona logowania.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: