Czym jest analiza biznesowa?

20.05.2022 Angelika Siczek
co-to-jest-analiza-biznesowa

Analiza biznesowa, lub innymi słowy Business Intelligence (BI) idąc za definicją „encyklopedyczną” jest niczym innym jak swoistym procesem, którego celem jest przetworzenie możliwych do zebrania informacji, które zostaną przetworzone w wiedzę. Rezultatem przeprowadzonej analizy biznesowej ma być wypracowanie większej konkurencyjności firmy.

W rzeczywistości taka analiza nie do końca daje się zamknąć w tak lakonicznym sformułowaniu. Realnie jest to cały zestaw procesów umożliwiających analizę informacji, które prowadzić mają do budowania odpowiednich form prezentacji zebranych danych, które później ułatwią kadrze menadżerskiej podejmowanie właściwszych i korzystniejszych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Mówiąc wprost analiza biznesowa (BI) ma prowadzić przedsiębiorstwo do uzyskiwania lepszych efektów, podnoszenia skuteczności firmy na podstawie wyciągniętych wniosków z dostępnych danych.

Z jakiego powodu zaczęto korzystać z analizy biznesowej (BI)?

W pewnym momencie na historycznej mapie gospodarczego rozwoju, firmy zaczęły dysponować olbrzymią bazą danych, które gromadzone były przez różne działy i wywoływały wrażenie zupełnie ze sobą niepowiązanych. Narzędzia, z których korzysta się w analizie biznesowej (BI) pozwoliły łączyć wydawałoby się niepowiązane ze sobą dane. Za ich pomocą udaje się odsiać dane, które rzeczywiście nie mają znaczenia od tych istotnych. Optymalnie korzystne dla firmy decyzje są więc możliwe do osiągnięcia dzięki odkrywaniu nowych informacji, odnajdywania zależności pomiędzy danymi, co pozwala wyciągać właściwsze wnioski.

Jakie płyną korzyści z przeprowadzonej analizy biznesowej (BI)?

W obecnych realiach danych nam nie brakuje. Generujemy ich niezwykle dużo i stają się one bardzo zróżnicowane oraz nieuporządkowane. Potencjał, jaki tkwi w danych oraz późniejszym wnioskowaniu na ich podstawie to bardzo cenny zasób umożliwiający nie tylko utrzymać firmę, ale rozwijać ją w optymalny sposób. Najlepsze wzorce i praktyki związane z analizą biznesową mają w rezultacie przełożyć się na wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Najistotniejszym celem wdrożenia BI jest poprawienie wydajności przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności. Właściwie zastosowana technologia pozwoli jednak uzyskać szereg innych korzyści, takich jak:

 • podejmowanie decyzji w szybszym tempie i z lepszymi rezultatami,
 • korzystniejszy wgląd w dane operacyjne i finansowe,
 • obsługa oraz przejrzystość na wyższym poziomie bez względu na dział firmy,
 • redukcja nieefektywności,
 • wyeliminowanie nadużyć oraz wyższy poziom organizacji,
 • wpływ na zwiększenie dokładności danych,
 • lepsze wyniki, które mają strategiczne znaczenie dla wykonywania ustalonych zadań,
 • lepsza produktywność i celowość działań wśród zespołu, które przełożą się na pożądane nastawienie,
 • wpływ na współczynnik wzrostu z inwestycji.

 

W jakich obszarach najczęściej korzysta się z analizy biznesowej (BI)?

Analiza biznesowa to świetne rozwiązanie, które doskonale odnajduje się w takich segmentach jak:

 • ustalenie luk finansowych i poprawa wydajności finansowej firmy,
 • zwiększenie efektywności produkcji,
 • tworzenie analiz finansowych,
 • ustalenie segmentu rynku, innymi słowy grupy docelowej, na bazie takich danych jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

 

Zatem w analizie biznesowej tkwi olbrzymi potencjał, dzięki któremu organizacje mają szansę dowiedzieć się, które obszary jej działania należy poprawić i w jaki sposób, by uzyskiwać np. lepsze wyniki finansowe.

Kto najlepiej skorzysta na analizie biznesowej (BI)?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak postawione pytanie, nie jest ono jednak bezzasadne. Najistotniejsze wydaje się to, by dla firmy, która zdecydowała się na zastosowanie w swoich strukturach rozwiązań BI, taka analiza finalnie przełożyła się na uzyskiwanie lepszych wyników finansowych. Nie bez znaczenia będą więc takie czynniki jak ilość analizowanych danych, a także stopień rozbudowania struktur firmy. Warto więc, przed wprowadzeniem narzędzi wykorzystywanych w analizie biznesowej, przyjąć pewne kryteria, które pomogą oszacować sens jej wdrażania:

 • wysokość rocznych obrotów – w przypadku, kiedy te są na poziomie co najmniej 20 mln złotych rocznie to już możemy zacząć rozważać wdrożenie narzędzi BI. Tak wysokie obroty przekładają się na bardzo dużą ilość danych, które gromadzi firma,
 • wielkość zatrudnienia – jest to tym istotniejsza wytyczna, jeśli firma nie osiąga obrotów na wspomnianym 20 mln poziomie w skali roku. Duże korzyści firmy mogą odnotowywać jeśli wdraża się BI w przedsiębiorstwie zatrudniającym 30 pracowników.

 

Podsumowując potencjał analizy biznesowej to niewątpliwie jej największą zaletą jest to, że poprzez usprawnianie wielu procesów zachodzących w firmie, na wielu płaszczyznach ma ona prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej i w rezultacie wyższych obrotów. Siłą rzeczy poprawa nastawienia zespołu do pracy, redukcja nieefektywności, eliminacja marnotrawstwa, czy wyprowadzenie obsługi na wyższy poziom muszą przełożyć się na końcowy, oczekiwany efekt lepszych zarobków.

 

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: