ERP – czym jest? Jak działa?

30.09.2022 Angelika Siczek
dlonie mezczyzny w garniturze i schemat erp

W ostatnich latach systematycznie rośnie znaczenie informatyzacji procesów zarządzania w organizacjach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach. Sukces podmiotów gospodarczych zależy w coraz większej mierze od skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dla potrzeb prowadzenia oraz rozwoju biznesu. Rola informacji w zarządzaniu jest trudna do przecenienia. W dobie cyfrowej i wdrażania kolejnych rozwiązań teleinformatycznych pojawia się możliwość wykorzystania systemów informatycznych, w tym systemu ERP, jako skonkretyzowanych narzędzi służących zwiększeniu szans oraz poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

ERP – co to za skrót?

ERP to skrót oznaczający Enterprise Requirements Planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to przykładowy, centralny system informatyczny wdrożony na poziomie przedsiębiorstwa. W ramach stosowania ERP w firmie można precyzyjnie określić uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników. Przy czym należy pamiętać, iż podobne systemy stanowią z reguły wsparcie kierownictwa w procesie podejmowania decyzji zarówno na poziomie operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym.

Pojęcie systemu i systemu informatycznego

W odpowiedzi na pytanie, co to jest system, należy wskazać, że jest to zestaw połączonych wzajemnie elementów, które ze sobą oddziałują, tworząc pewną całość i przyczyniając się do osiągania synergii korzyści dla podmiotu korzystającego z takiego systemu. Przykładem systemu jest system informatyczny jako grupa urządzeń pracująca w oparciu o dostosowane oprogramowanie, pozwalające na automatyczne przetwarzanie danych.

Przedsiębiorstwa wykorzystują systemy informatyczne jako konkretne technologie typu ICT (Information and Communication Technologies). Są to zaimplementowane rozwiązania w zakresie stosowania urządzeń i technik odbierania, manipulowania oraz przesyłania informacji dla celów rozwoju biznesu.

Co to jest system ERP? Na czym polega system ERP?

System ERP opiera się na kompleksowym zarządzaniu informacją dla potrzeb rozwoju biznesu, pracując dzięki oprogramowaniu wykorzystywanym na firmowym sprzęcie komputerowym.

ERP to system zintegrowany, integrujący kilka głównych modułów, w których zarządzanie informacją ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Wśród modułów ERP znajdują się najczęściej, takie jak:

 • magazynowanie;
 • sprzedaż;
 • zarządzanie zleceniami;
 • planowanie produkcji i obsługa produkcji;
 • zaopatrzenie;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (z uwzględnieniem kadr oraz płac);
 • zarządzanie zapasami;
 • księgowość i finanse;
 • logistyka;
 • śledzenie realizacji dostaw;
 • zarządzanie kontaktami z klientami.

 

W odpowiedzi na pytanie, do czego służy system ERP można wskazać, że pozwala zarządzać informacjami dotyczącymi zarówno wewnętrznych płaszczyzn działania firmy, jak i obszarów zewnętrznych. Zintegrowanie perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa na poziomie systemu ERP stanowi warunek osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

ERP – przykłady, najpopularniejsze systemy na polskim rynku

Wśród najpopularniejszych systemów ERP należy wymienić systemy SAP, Microsoft Dynamics, Kinetic, czy Oracle. Są to systemy dedykowane dużym i średnim przedsiębiorstwom. Wśród nielicznych rozwiązań dla małych firm, w tym biznesu jednoosobowego, należy wymienić system ERP Comarch.

Twórcami popularnych systemów klasy ERP są ponadto takie marki, jak Unit4 Polska (system Teta ERP), BPSC (system Impuls EVO), Asseco (system Softlab ERP), czy Humansoft (system HermesSQL).

Systemy ERP w logistyce

Systemy klasy ERP są z powodzeniem wykorzystywane w logistyce, ponieważ pozwalają modułowo zarządzać informacją w zróżnicowanych obszarach współczesnej logistyki. W sensie funkcjonalnym dotyczy to optymalizacji zarządzania informacją w zdefiniowanych podsystemach logistycznych w ramach systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

Systemy ERP są praktycznym sposobem wsparcia kierownictwa firmy w podejmowaniu decyzji w przedmiocie prognozowania i planowania wszystkich zasobów organizacyjnychUmożliwiają również integrację działań organizacji w każdym z podsystemów logistycznych, zapewniając spójność pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa. Równie ważne jest zagwarantowanie stałej wymiany informacji pomiędzy osobami zatrudnionymi w każdym z tych działów oraz pomiędzy tymi osobami a członkami kadry kierowniczej.

Zarządzanie informacją dzięki wdrożeniu systemu klasy ERP przekłada się na konkretne korzyści w obszarze finansów organizacyjnych. System ERP służy poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki optymalizacji procesów logistycznych w perspektywie długoterminowej. Oznacza to, iż znajduje zastosowanie zwłaszcza w warunkach, w których przedsiębiorstwo realizuje model strategicznego zarządzania logistyką.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: