Integracja wymiany plików B2B z interfejsami API

04.04.2019 Angelika Siczek
mężczyzna wskazujący palcem na hologram api otoczony innymi ikonami

Zarządzanie transferem plików z systemu do systemu we współpracy z zewnętrznymi partnerami to dla dużych firm stała praktyka. Potocznie nazywa się to transferem B2B. Widocznym trendem wśród menadżerów i prezesów firm jest teraz centralizowanie wysiłków działów IT wokół konkretnych platform. Działy te starają się znaleźć sposób, aby kumulować wszystkie transfery plików B2B w jednym miejscu. Tak, by móc zwiększyć nad nimi kontrolę.

Nowe technologie, takie jak SaaS, IoT i AI stworzyły nowe wymagania dla systemów wymiany plikami. Muszą teraz niewidocznie zintegrować się zarówno na poziomie chmury, jak i serwerów lokalnych. Okazuje się to być wyzwaniem większym, niż sądzili niektórzy liderzy IT. Strategia globalnej wymiany plików B2B musi więc zostać dopracowana, aby uzyskać maksymalną ergonomię we współpracy z partnerami biznesowymi.

Wyzwania integracji systemów wymiany plików B2B

W latach 80. i 90. firmy praktykowały integrację transferu plików ze swoimi partnerami przez bezpośrednie połączenie. Tworzyły i utrzymywały specjalne skrypty między systemami przez protokoły takie jak FTP, SFTP, AS2.

Systemy MFT (ang. Managed File Transfer) wprowadzono  w roku 2000. Miały być lepszym sposobem na większą ochronę podczas wymiany plików. Jednak wiele współczesnych systemów MFT wciąż polega na wymianie bezpośredniej i nie mają zcentralizowanego sposobu na kontrolę w czasie rzeczywistym.

Powodem, dla którego integracje bezpośrednie nie są rozwiązaniem idealnym, jest to, że nie można korzystać z nich wielokrotnie. Wymagają także dużego nakładu finansowego i czasowego w celu ich utrzymania. Zmuszają one deweloperów do ciągłego tworzenia takich samych połączeń, ilekroć pojawi się nowy partner. Utrudnia to utrzymanie systemu, bo w celu zarządzania takimi samymi danymi, certyfikatami i konfiguracjami, trzeba wykonywać cały czas te same zadania.

Dla przykładu, w dużej firmie dokonuje się procesów związanych z zamówieniem. Musi ona automatycznie pobrać pliki od 50 różnych partnerów w celu przetworzenia ich w systemie wewnętrznym. Deweloperzy, korzystając z transferu bezpośredniego, muszą stworzyć osobne połączenie z każdym z tych 50 partnerów od podstaw. Jeśli trzeba dotrzeć do 3 osobnych endpointów, deweloperzy muszą dokonać 150 integracji w zaledwie jednej wymianie. Ten przykład pokazuje, dlaczego połączenie bezpośrednie może stać się  niełatwym do rozwikłania problemem.

To, co przysparza dodatkowych kłopotów to fakt, że nie ma żadnego centralnego sposobu, aby doglądać wszystkich transakcji jednocześnie, na przestrzeni wszystkich kanałów. Z tego powodu wymiany plików dokonuje się po omacku i istnieje zagrożenie, że np. przeoczy się błąd wysyłki pliku.

API_B2B

Uprość wymianę plików za pomocą MuleSoft

W jaki sposób duże firmy mogą uprościć transfer plików z klientem? Na zastąpienie metody bezpośredniej najlepszym rozwiązaniem obecnie jest interfejs API (Integracja wymiany plików B2B z interfejsami API). Stworzenie serii zdatnych do ponownego używania połączeń może mocno obniżyć ilość pracy i czasu, jaki trzeba włożyć w wymianę plików metodą bezpośrednią. Zespoły IT mogą spożytkować ten czas na inne zadania jak na przykład wprowadzanie większej ilości klientów.

Rozwiązaniem dla firm, chcących wprowadzić innowacje polegające na ułatwieniu projektowania, budowania i integracji transferu plików, jest MuleSoft i Thru. Połączyli oni siły, aby stworzyć Thru MFT Connector dla MuleSoft’a. Jest to integracja oparta na API, która ma za zadanie wprowadzić możliwość ponownego używania endpointów transferu plików. Dzięki temu nie trzeba kodować ich na nowo przy każdej wymianie.

Firmy korzystające z platformy w chmurze Thru MFT na OptiPaaS, mogą utworzyć natychmiastowe połączenie swoich plików B2B z aplikacją MuleSoft. Partnerzy biznesowi subskrybują się do procesów wymiany plików w OptiPaaS, więc deweloperzy mają do nich natychmiastowy dostęp i nie muszą pisać nowego kodu, ani nie potrzebują skomplikowanych danych endpointu klienta.

Jak działa OptiPaaS?

Administratorzy w OptiPaaS tworzą osobne typy wymiany plików, które nazywają transportami. Następnie udostępniają je subskrybentom, takim jak partnerzy, klienci czy wydziały wewnętrzne. OptiPaaS, usługa samoobsługowa, pozwala wszystkim stronom wymiany subskrybować te transporty i ustawić własne endpointy. Deweloperzy Mule’a mogą dodać transporty z OptiPaaS’a do przepływu (ang. flow) Mule’a, poprzez przeciągnięcie i zrzucenie mikroserwisu Thru MFT Connector. Nie muszą oni pisać dodatkowych kodów ani pobierać danych endpointu od klientów. OptiPaaS zajmuje się odbiorem danych, ich przesyłaniem i obsługą ewentualnych wyjątków. Wszystko to bez limitu wielkości czy typu plików.

Podczas gdy firmy poszukują coraz nowszych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie i obniżających koszty, działy IT muszą brać pod uwagę integrację wymiany plików B2B we wszystkich aspektach działalności. Korzystanie z odnawialnego API, takiego jak Thru MFT Connector na MuleSoft, zamiast dokonywania bezpośrednich połączeń, może bardzo zwiększyć szybkość i sprawność dokonywania transferu danych. A tym samym przyłożyć się do zwiększenia efektywności całego przedsiębiorstwa.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: