Jak definiować kanały w PIM Akeneo?

23.04.2019 Angelika Siczek
Rozłożone laptopy i notatki danych w miejscu pracy.

Zanim zaczniesz rozważać różne produkty wdrażające Product Information Management na wielu kanałach, musisz wiedzieć, czy omnichannel w ogóle jest Ci potrzebny przy używaniu programów typu Akeneo. Dostępność z poziomu wielu kanałów może dać Ci możliwość dostępu do klienta wcześniej nieosiągalnego i zwiększyć prestiż firmy, ale przede wszystkim musi się opłacać. Jaką decyzję podjąć, jeśli posiadasz wiele różnych miejsc docelowych lub wiele różnych zestawów produktów? Jak poprawnie przygotować kanały komunikacji?

Kilka przydatnych definicji

Kanały definiują się zarówno przez określone lokalizacje, jak i drzewo kategorii oraz wymaganą kompletność produktu. Definiuje on zakres produktów i informacji o nich do eksportu. Eksportuje się tylko produkty, które są połączone z co najmniej jedną kategorią drzewa należącego do kanału. Muszą one posiadać dedykowaną kompletność.

Miejscem docelowym nazywamy platformę, która przekazuje informacje o produkcie. W e-commerce mogą to być witryny internetowe, aplikacje mobilne, katalogi drukowane czy ERP.

Ustawieniami regionalnymi będą kombinacje języka i kraju. Umożliwiają tłumaczenie opisów produktowych w interfejsie.

Czym jest natomiast wcześniej wspomniana kompletność? To wskaźnik lub procent całkowitych produktów przypadających na kanał. Mierzy się go według ustawień narodowych. Może być określony na poziomie rodziny, ale może różnić się w zależności od kanału.

Czym jest scoppable attribute? To różne wartości atrybutów tych samych produktów, w zależności od kanału. Dla przykładu, inne informacje lub zdjęcia tego samego produktu dla sklepu w witrynie internetowej i aplikacji mobilnej.

Ile kanałów potrzebujesz?

Celem PIM jest uruchomienie rozprowadzania informacji produktowej z jednego miejsce w kierunku wielu różnych lokalizacji. Mogą być nimi witryny e-commerce, aplikacje mobilne, a nawet katalogi drukowane. Korzystając z zarządzania informacją produktową Akeneo, możesz stworzyć tyle kanałów, ile potrzebujesz. Każdy będzie posiadał odrębne właściwości określające rodzaj zbieranych informacji o produkcie. Aby wiedzieć, ile potrzebujesz kanałów, musisz określić miejsca eksportu informacji i ich rodzaj.

pim akeneo

Jeśli posiadasz różne wartości dla tej samej informacji o produkcie w zależności od miejsca docelowego, będzie Ci potrzebne wiele kanałów. Jeśli potrzebujesz innej kompletności w zależności od miejsca docelowego, również będziesz potrzebował wiele kanałów. Widać więc, że w przypadku zmieniającej się wartości PIM i miejsca docelowego, sugerowany jest omnichannel. Jednak jeśli posiadasz kilka miejsc docelowych, ale masz te same produkty lub informacje, wskazany jest jeden kanał. W sytuacji, gdy dysponujesz dwoma zestawami produktów, dwoma różnymi miejscami docelowymi, ale tą samą zawartością dla obu, również stosuje się kanał pojedynczy.

Tworzenie i edycja kanałów w Akeneo

Aby stworzyć kanał w Akeneo, wejdź w Ustawienia i zakładkę Kanały. Tworzenie nowego kanału znajduje się w zakładce Stwórz kanał. Musisz wprowadzić dane dotyczące kanału: kod identyfikujący kanał w PIM, walutę, ustawienia regionalne, drzewo kategorii, etykietę oraz jednostki miary. Następnie kliknij Zapisz.

Edycja kanału również odbywa się w zakładce Ustawienia/Kanały. Najpierw wybierz kanał, który chcesz edytować. Następnie wprowadź pożądane zmiany. Na końcu je zapisz.

Możesz również sprawdzić historię zmian w kanale jak np. zmiany etykiet czy atrybutów. Są one zapisywane i widoczne w zakładce Historia. Na każdą wprowadzoną zmianę, powstaje wersja kanału. Zapisywane są informacje dotyczące osoby, która zmiany wprowadziła, daty i godziny wprowadzonych zmian oraz stare i nowe dane zamieszczone w modyfikowanym polu.

Usuwania kanału dokonuje się z poziomu zakładki Ustawienia/Kanały. Należy kliknąć w kanał do usunięcia, rozwinąć więcej opcji, które znajdują się pod symbolem trzech kropek, a następnie wybrać Usuń w prawym górnym rogu. Na koniec należy potwierdzić decyzję.

Dzięki przejrzystemu menu zarządzanie kanałami w Akeneo jest względnie proste. Jednak decyzja o ich ilości uzależniona powinna być od miejsc docelowych i rodzaju eksportowanych informacji produktowych. W skrócie, gdy atrybuty i opisy pozostają te same, z reguły pozostaje się przy rozwiązaniu jednokanałowym. Nawet jeśli występuje mnogość zestawów produktów i miejsc docelowych. Jeśli jednak informacje produktowe mają się różnić, kanały zdecydowanie pomogą definiować rodzaj zbieranego PIM.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: