Jak zbudować wydajny zespół IT?

13.12.2022 Angelika Siczek
ludzie pracujący nad projektem

Za każdym sukcesem biznesowym w branży technologicznej stoi wydajny i skutecznie pracujący zespół. Ta zasada dotyczy zarówno nowo powstałych przedsiębiorstw, jak również międzynarodowych gigantów IT. Zespół istnieje, aby umożliwić rozwój i osiąganie celów, które byłyby nierealne do realizacji przez jedną osobę. Skuteczny i wydajny zespół zaczyna się od zatrudnienia odpowiednich ludzi. Osób, które cenią sobie pracę na rzecz wspólnego celu, szanują hierarchiczną strukturę organizacyjną i rozumieją znaczenie pracy zespołowej w organizacji.

Zespół projektowy IT – od czego zacząć?

Stworzenie zespołu IT należy poprzedzić nadaniem mu właściwych celów i wyposażeniem osób w środki faktyczne do ich realizacji. Zespoły funkcjonują dla urzeczywistnienia konkretnych projektów, a ich członkowie powinni być zaznajomieni z celami pracy zespołowej w danych warunkach organizacyjnych.

Rekrutacja członków zespołu kluczowym warunkiem jego wydajności

Etap rekrutacji, niezależnie od tego czy proces ten dotyczy rekrutacji wewnętrznej czy też zewnętrznej, stanowi kluczowy warunek stworzenia wydajnego zespołu projektowego IT. Przy czym należy pamiętać, że budowanie zespołu IT bez doświadczenia w warunkach pracy zespołowej jest znacznie trudniejsze od stworzenia zespołu ludzi, którzy w takich warunkach już pracowali. Osoba lub osoby rekrutujące powinny zatem ustalić dotychczasowe doświadczenia kandydatów w tej materii. Nie obejdzie się bez określenia poziomu umiejętności analitycznych każdego kandydata, jego motywacji, oczekiwań płacowych i sukcesów w branży.

Przydatne mogą okazać się hostingowe serwisy internetowe dedykowane projektom programistycznym, na których kandydaci przechowują swoje dotychczasowe projekty. Przykładem jest tutaj GitHub. Pracodawca może poprosić kandydata o podzielenie się zasobami, aby ocenić potencjał takiej osoby w perspektywie nowo budowanego zespołu IT. 

Kompetencje członków zespołu projektowego IT

Nasz zespół IT powinien zawierać uzupełniające się zestawy cech, kompetencji i przede wszystkim umiejętności praktycznych, tak aby cała grupa osób mogła wykonać zadania odpowiadające ambitnym celom pracy zespołowej.

W klasycznej, rozpowszechnionej na gruncie teorii i zarządzania, klasyfikacji kompetencji członków zespołu wyróżnia się kompetencje koncepcyjne, społeczne (interpersonalne), a także techniczne (specjalistyczne). Przy czym specyfika funkcjonowania zespołów projektowych w branży technologicznej każe podkreślić szczególną rolę tych ostatnich. Wśród elementów kompetencji technicznych warto wymienić przede wszystkim wiedzę ekspercką z dziedziny nowych technologii, programowania i IT, doświadczenie w zawodzie, a także portfolio dotychczas zrealizowanych projektów. Podstawowym sposobem sprawdzenia kompetencji technicznych kandydata do zespołu IT jest przeprowadzenie rozmowy technicznej przez lidera przyszłego zespołu lub osobę powołaną przez kierownictwo (na przykład Senior Developera).

Uprzywilejowanie kompetencji technicznych nie oznacza jednak marginalizacji kompetencji koncepcyjnych i społecznych (interpersonalnych). Te pierwsze dotyczą konceptualizacji pomysłów w praktyce pracy zespołowej, myślenia twórczego, a także analizowania i syntezy różnych pomysłów czy rozwiązań.

Kompetencje społeczne natomiast odnoszą się na przykład do umiejętności komunikacyjnych, utrzymania motywacji do pracy, asertywności, odpowiedzialności za powierzone zadania, empatii oraz gotowości do współpracy z pozostałymi członkami zespołu.

Kierownik zespołu IT i jego kluczowa rola w pobudzaniu wydajności i efektywności pracy zespołowej

Każdy wydajny zespół IT musi mieć kierownika. Jest to osoba występująca w roli lidera, realizująca wszystkie klasyczne funkcje w ramach zarządzania zespołem IT. Kierownik zespołu IT zarządza ludźmi, ale także procesami organizacyjnymi. Powinien być osobą charyzmatyczną, skutecznie egzekwującą polecenia, rozumiejącą potrzeby i możliwości pracy swoich współpracowników oraz aktywną w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu ich w życie. Często spotykanym stanowiskiem jest w tym przypadku funkcja IT Project Managera. Zakres obowiązków takiej osoby jest szeroki. Odpowiada ona między innymi za zarządzanie projektami i danymi, planowanie oraz realizację harmonogramu wraz z budżetem danego projektu i zapewnienie skutecznej komunikacji zespołowej. Wymaga się od niej wykształcenia technicznego, zwykle przynajmniej 3-letniego doświadczenia w środowisku IT w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenia w kontakcie ze specjalistami IT, biegłej znajomości języka angielskiego, a także wysokiej samodyscypliny i automotywacji do pracy.

Zarządzanie zespołem IT – podstawowe procesy

Zarządzanie zespołem IT jest domeną kierownika takiego zespołu. Należy na nie spojrzeć w ujęciu procesowym. Oznacza to, iż zarządzanie zespołem przy udziale kierownika obejmuje takie podstawowe procesy, jak:

 • tworzenie zespołu i udział w wyborach personalnych;
 • motywowanie członków zespołu do pracy;
 • organizację stanowisk pracy i przydział zadań;
 • rozwiązywanie potencjalnych problemów, w tym konfliktów w zespole;
 • zarządzanie ryzykiem projektowym;
 • zarządzanie dokumentacją projektową;
 • aktywne dbanie o pozytywne relacje z klientami przedsiębiorstwa;
 • kreowanie atmosfery w zespole;
 • kontrolę prawidłowości zachowań członków zespołu.

 

Wymienione procesy w ramach zarządzania zespołem IT mają charakter przykładowy. Oznacza to, że kierownik ma często dużą swobodę w kreowaniu podstaw wydajnego zespołu IT. Zespół projektowy IT nie może istnieć bez kierownika, który odpowiada za realizację przedstawionych procesów dotyczących zarządzania takim zespołem.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: