Metody zarządzania projektami

22.03.2022 Oliwia
metody zarzadzania projektami

W celu ujednolicenia procesów przeprowadzanych w organizacji, a zarazem osiągnięcia ich maksymalnej wydajności, współczesne firmy IT decydują się na wykorzystanie różnych metod zarządzania projektami. Każda z nich określa zestaw konkretnych zasad, wytycznych, narzędzi oraz kanałów komunikacji. Mają one umożliwić skuteczną współpracę wszystkich zaangażowanych osób, a tym samym sprawną i bezbłędną realizację celu. Dobór odpowiedniej metodyki powinien być uzależniony od oczekiwań klienta i jego potrzeb biznesowych. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy.

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto stosować różne metody zarządzania projektami i jaki masz w tej kwestii wybór (omówmy trzy główne rodzaje takich metodyk).

Dlaczego warto stosować metodykę zarządzania projektami?

Dobór odpowiedniej metody zarządzania projektami w IT pozwala zoptymalizować pracę specjalistów i usprawnić proces tworzenia oprogramowania. Podczas gdy komunikacją z klientem oraz organizacją procesu zajmuje się dedykowany Project Manager, programiści mogą skupić się na swoich obowiązkach. Przekłada się to na zwiększenie ich wydajności oraz ograniczenie niepotrzebnych błędów i opóźnień.

Metody zarządzania projektami zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, obniżenia kosztów i redukcji ryzyka. Aby wykorzystać maksymalny potencjał konkretnych rozwiązań, konieczne jest jednak dostosowanie ich do realizowanych celów. Poniżej znajdziesz charakterystykę najczęściej stosowanych metod zarządzania projektami.

Waterfall, czyli zarządzanie kaskadowe

To klasyczne podejście do zarządzania projektami. Zakłada podział procesu na:

 • planowanie,
 • analizę wymagań,
 • projektowanie,
 • wdrażanie,
 • sprawdzanie poprawności
 • i konserwację.

Wszystkie etapy powinny być realizowane w ściśle określonej kolejności, bez żadnych odstępstw od przyjętych założeń. Metodyka Waterfall cechuje się więc wysokim poziomem szczegółowości i dość sztywnym charakterem. Najlepiej sprawdza się więc w powtarzalnych projektach o sprecyzowanych wymaganiach.

PRINCE2

Na zarządzaniu kaskadowym opiera się metoda PRINCE2 (Projects In Controlled Environments). Zakłada ona przede wszystkim wysoki poziom kontroli kierownictwa oraz wyraźny podział ról i obowiązków w projekcie. Cechuje się przejrzystością i naciskiem na prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Stanowi idealne rozwiązanie dla bardzo rozbudowanych procesów.

Agile – zarządzanie zwinne

Ta koncepcja zakłada elastyczność zespołu i konieczność szybkiego reagowania na zmiany, nawet kosztem powrotów do wcześniejszych faz procesu. Metoda Agile koncentruje się na ciągłym doskonaleniu pracy i wprowadza podział projektu na krótkie cykle (tzw. sprinty) i niewielkie zadania. Pod koniec każdego z 3-5 takich etapów zespół ocenia efekty i w oparciu o wyniki ustala kolejne priorytety. Jako rozwiązanie wysoce elastyczne, model ten dobrze sprawdza się w przypadku nieprzewidywalnych projektów lub mało sprecyzowanych oczekiwań. Może też przyjmować różne formy:

SCRUM

Metoda ta opiera się na modelu Agile i ma podobne do niego cele. Wyróżnia się jednak silnym skupieniem na pracy zespołowej. Obok programistów w projekcie bierze udział Product Owner oraz mistrz Scrum. Do głównych zasad tego podejścia należą:

 • empiryczna kontrola procesów,
 • podział procesu na boksy czasowe,
 • silna współpraca,
 • samoorganizacja wielofunkcyjnych zespołów,
 • priorytetyzacja zadań,
 • iteracja.

KANBAN

To kolejny model bazujący na metodyce Agile, kładący nacisk na ciągły przepływ pracy pomiędzy członkami zespołu oraz jego przejrzystość. Kluczowym narzędziem jest w tym przypadku tablica Kanban pozwalająca specjalistom i klientom śledzić postępy w zadaniach. Do zarządzania projektami służy zazwyczaj takie oprogramowanie jak Jira lub Trello. Wśród głównych założeń tej metody można wymienić:

 • tworzenie list obejmujących cały zakres prac do wykonania,
 • przestrzeganie limitów zadań w toku (WIP),
 • ciągłe testowanie i rozwój nowych funkcji.

LEAN

Metoda Lean posiada wszystkie cechy charakterystyczne modelu Agile, przy czym nacisk położony jest w tym przypadku na zaangażowanie zespołu i eliminację tzw. odpadów. Mowa o wszystkich zasobach, które w ostatecznym rozrachunku nie mają wartości dla klienta. Kluczowe dla metodyki Lean jest też “podejmowanie decyzji tak późno, jak to możliwe” (chodzi o decydowanie na podstawie bieżących wyników, a nie prognoz) oraz “dostarczanie efektów tak szybko, jak to możliwe” (dzięki wykorzystaniu odpowiednich zasobów).

Metodyka hybrydowa (Waterfall + Agile)

Warto wspomnieć także o rozwiązaniu zakładającym połączenie największych zalet zarządzania kaskadowego i zwinnego. W tym przypadku z jednej strony dokładnie analizuje się wymagania klienta, a z drugiej opiera się pracę na iteracji. W efekcie zespół zaopatrzony jest w szczegółowe dane i kompletną dokumentację, ale może szybko reagować na wszelkie ewentualne zmiany. Metoda tego typu doskonale sprawdza się więc przy średnio złożonych projektach o dobrze zdefiniowanej koncepcji, która pozostawia jednak przestrzeń na eksperymenty.

Jaką metodę zarządzania projektami wybrać?

Powyżej zaprezentowane zostały tylko najpopularniejsze metody zarządzania projektami, choć do dyspozycji masz ich jeszcze więcej. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, przeanalizuj cele biznesowe swojego klienta, określ jego wymagania formalne i techniczne, oceń rozmiar i zakres projektu, a także jego tolerancję na zmiany. Pamiętaj, że każdy proces tworzenia oprogramowania może wymagać zastosowania innego podejścia!

Cyfrowe newsy / Bądź na bieżąco

Od początku 2022 roku wchodzimy w skład Unity Group. Teraz zapisując się do naszego newslettera, będziesz na bieżąco z informacjami całej naszej organizacji.

  Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na wysyłkę newslettera przez Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  *Wymagane

  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  a.szylar@global4net.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: