Obszary analizy biznesowej

16.04.2020 Angelika Siczek
kobieta jednocześnie używająca kalkulatora i pisząca na laptopie w biurze

Nawet osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej słyszały o pojęciu analizy biznesowej. Wydaje się ona być nieodłącznym elementem funkcjonowania jakiejkolwiek firmy. Na czym jednak dokładnie polega analiza biznesowa i czy rzeczywiście jest tak niezbędna? Sprawdźmy to na przykładzie branży IT!

Skuteczna analiza biznesowa

Czym jest analiza biznesowa?

Znaczna część osób utożsamia pojęcie analizy biznesowej z analizą wymagań biznesowych. Nie jest to jednak poprawna interpretacja, ponieważ ta druga jest jedynie niewielką częścią wszystkich działań analitycznych. Nie jest to również analityka biznesowa, która zawiera się w analizie biznesowej, jednak jest związana przede wszystkim z prezentacją właściwych danych w celu ułatwienia podejmowania decyzji i wytyczania kierunków działań firmy. Stosuje się ją w rozwiązaniach Business Intelligence.

Odwołując się do definicji, analiza biznesowa to dziedzina wiedzy pozwalająca określić potrzeby biznesowe firmy oraz pomagająca znaleźć rozwiązanie dla wszystkich problemów biznesowych. To dość ogólne pojęcie, dlatego wymaga doprecyzowania. Wyróżniamy więc kilka obszarów wiedzy, które wchodzą w skład analizy biznesowej.

Z czego składa się analiza biznesowa?

Wśród obszarów wiedzy zawierających się w ogólnej analizie biznesowej można wyszczególnić 6 punktów kluczowych.

 1. Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej – polega przede wszystkim na organizowaniu i koordynowaniu prac osoby zajmującej się analizą, czyli analityka biznesowego oraz innych osób zainteresowanych wynikami przeprowadzanych badań. Działania te mocno łączą się z zarządzaniem projektem (Project Management – PM). Z kolei w przypadku branży IT zawierają sporo elementów z udoskonalania frameworku procesowego służącego przeprowadzaniu analiz.

 2. Pozyskiwanie i współpraca – to obszar analizy biznesowej, dzięki któremu można wyłonić zadania, które będzie wykonywał analityk, aby pozyskać potrzebne informacje i potwierdzić otrzymane rezultaty. Obejmuje więc także komunikację z interesariuszami oraz łączenie (konsolidację) wszystkich dostępnych i pozyskanych informacji w spójną całość.

 3. Zarządzanie cyklem życia wymagań – dzięki temu obszarowi można opisać zadania analityka biznesowego, które wykonuje w celu zarządzania wymaganiami oraz innymi istotnymi informacjami związanymi z projektem. Dzieje się to od momentu ich powstania aż do momentu zakończenia oraz utrzymywania tych artefaktów.

 4. Analiza strategiczna – warto pamiętać, że to strategia firmy umożliwia osiąganie efektów. Analiza strategiczna gwarantuje więc wyłonienie mocnych i słabych stron, wykorzystanie obecnych szans i nadrobienie ewentualnych braków, np. zdobycie nowych kompetencji. Krótko mówiąc – jest niezbędna!

 5. Analiza wymagań i zdefiniowanie projektu rozwiązania – to działanie dostarczające wiedzy na temat aktywności analityka biznesowego. Wykonuje się je w celu zorganizowania i narzucenia struktury wymaganiom odkrytym podczas procesu pozyskiwania, specyfikowania i modelowania wymagań. Umożliwia więc sprawne posługiwanie się zdobytymi informacjami.

 6. Ocena rozwiązań – dzięki takiemu procesowi jesteśmy w stanie ocenić pracę wykonaną przez analityka biznesowego. Sprawdzić, czy jego działania przyniosły zamierzone efekty, ocenić osiągi oraz wyłonić ewentualną wartość dodaną opracowanego rozwiązania problemu.

Analiza biznesowa w branży IT

W przypadku analizy biznesowej stricte związanej z branżą IT istnieje kilka odmiennych punktów. By usprawnić projekty informatyczne, należy skupić się na konkretnych zadaniach oraz na technikach specyficznych dla danego przedsięwzięcia.

Wśród składowych wyróżniamy więc:

 1. Zwinna analiza – umożliwia opisanie sposobu wykonania analizy w zmiennym środowisku.

 2. Business Intelligence – odnosi się do specyficznych i unikalnych charakterystyk analizy biznesowej przeprowadzanej z powodu transformacji, integracji i dla zaprezentowania danych.

 3. Technologie IT – w kontekście analizy biznesowej należy ocenić, jaki wpływ będą miały zmiany na nowe lub istniejące systemy informatyczne i co dokładnie ulegnie zmianie.

 4. Architektura biznesowa – to formalny opis sposobu działania biznesowej części firmy. Uwzględnia kluczowe składowe tego działania i relacje pomiędzy nimi. Dotyczy więc szerokiego aspektu analizy biznesowej.

 5. Zarządzanie procesami biznesowymi – obejmuje wszystkie działania prowadzone w ramach analizy biznesowej wykonywanej w celu budowania i usprawniania wszystkich procesów biznesowych w organizacji.

Dlaczego warto przeprowadzać analizę biznesową? Mimo że nie każdy przedsiębiorca uważa, że analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektu informatycznego, nie powinieneś zaliczać się do tej grupy. Źle wykonana, nie przyniesie efektów, jeśli jednak podejdziesz do niej w profesjonalny sposób, z pewnością usprawni ona Twoją pracę. Brak jakiejkolwiek analizy przed przystąpieniem do prac może prowadzić do wytworzenia niezadowalającego klienta produktu. Nie spełni on jego oczekiwań, będzie nieprzydatny, a mimo to pochłonie znaczną część budżetu. Takiej sytuacji chce uniknąć każdy. Z tego powodu warto postawić na analizę biznesową!

https://sii.pl/blog/wp-content/uploads/2015/10/Tabela_analiza-biznesowa.jpg

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: