Waterfall vs Agile – porównanie

11.04.2022 Angelika Siczek
waterfall_agile

W wielu firmach niezależnie od tego czy jest to branża IT, marketingowa czy e-commerce praca polega na realizacji mniej lub bardziej skomplikowanych projektów. Zespoły pracowników, złożonych z programistów backend i frontend, a także specjalistów od UX oraz UI czy też grafików oczekują dobrego planu działania, który pozwala sprawnie pracować z pewnością o dotrzymanie wyznaczonego terminu. By to umożliwić, sięga się po odpowiednie, dopasowane do potrzeb projektu metodyki pracy. Od kilku już sezonów prowadzenie projektów coraz częściej realizowane jest w oparciu o metodyki zwinne (ang. agile). Jednak korzystanie z bardziej tradycyjnych form, takich jak Waterfall, bywa nadal uzasadnione. Jaką metodykę w takim razie wybrać? Czy któraś z nich daje przewagę w prowadzeniu projektu?

Czym jest Waterfall?

Jest to jedna z tradycyjnych metodyk, które stosowane są przy zarządzaniu projektami. Nazwa wprost odnosi się do samego modelu pracy. Kaskadowy format zakłada realizację każdego kolejnego etapu pracy bez pomijania żadnego z nich, musi być zachowana określona wcześniej hierarchia. Projekt opisany jest w szczegółach w dokumentacji, w której precyzyjnie ustala się budżet oraz termin wykonania zadania.

Zespoły zobligowane są więc do metodycznego działania, które obliguje ich do przestrzegania ustalonych zasad oraz precyzyjnie określonych wytycznych.

Po stronie zalet tej metodologii stoi na pewno to, że zespoły pracujące przy projekcie mają dostęp do jasnej i precyzyjnej dokumentacji. Metoda Waterfall pozwala poznać wszelkie wymagania i zależności występujące w projekcie. Swoista sztywność kaskadowej metodologii wyjątkowo utrudnia jednak wprowadzenie jakichkolwiek zmian, nieprzewidzianych funkcji. W takich przypadkach trudność wdrożenia modyfikacji może skutkować wprowadzeniem „bałaganu” w całą realizację projektu.

Zauważyć należy, że etapowość tej metody, podział realizacji projektu na konkretne sekwencje, które wynikają z opracowanej dokumentacji to korzyść ułatwiająca realizację prac. Każdy kolejny etap musi być poprzedzony zakończeniem i akceptacją każdego kolejnego etapu. Zaletą „wodospadowej” metodologii jest też jej niezmienność niezależnie od etapu projektu. Cały projekt odgórnie narzucający kolejność realizowania każdego punktu musi też zakładać możliwość jego wykonania.

Waterfall sprawdzi się wszędzie tam, gdzie pracują zespoły poszukującego przewidywalnego i sekwencyjnego planu projektowego. Istotny jest także element finansowy, waterfall zakłada, że budżet będzie stały. Ta metodyka sprawdzi się też w zespołach nieco mniej doświadczonych, a także w środowiskach, które charakteryzują się niższą tolerancją na wszelkie zmiany oraz ryzyko. Nie bez znaczenia pozostaje ograniczony czas czy też zasoby, które eliminują możliwość częstego konsultowania projektu.

Czym wyróżnia się Agile?

Leżącą na przeciwległym biegunie od metodologii waterfall jest metodyka agile –  zwinne i elastyczne zarządzanie projektem. Istotą tej metodyki jest podzielenie projektu na mniejsze etapy, które nazywa się iteracjami lub sprintami. Swoista zwięzłość etapów to wielka wartość, która sprawia, że prowadzenie projektu charakteryzuje się dużą elastycznością, koncentrując się na ludziach, działaniu, współpracy i reakcji na zmianę. Te właściwości wynikają z opublikowanego w 2001 r. Manifestu Agile Software Development, który określa cztery podstawowe wartości tego sposobu zarządzania projektem:

 • ludzie i ich wzajemne oddziaływania ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • współpraca z klientem ponad negocjowanie kontraktów,
 • reakcja na zmianę ponad realizację planu.

Różnica pomiędzy agile a waterfall wynika z tego, że ta pierwsza metodyka pozwala prowadzić projekty, które nie mają precyzyjnej wizji, gdzie należy założyć, że podczas prowadzenia prac wprowadzanych będzie wiele i stosunkowo nagłych zmian. Nie stoi jednak nic na przeszkodzie, by klientowi prezentować częste raporty, dzięki którym będzie miał on kontrolę nad projektem. Agile pozwala więc wnieść w projekt dobrą i przejrzystą komunikację, w której klient jest uczestnikiem całego procesu tworzenia. Wspomniane przejrzystość i elastyczność prowadzą też do tego, że projekt zostanie dopracowany w najmniejszym szczególe, na co olbrzymi wpływ mają także regularne przedstawianie planów prac oraz testowanie każdej partii realizowanego projektu.

Warto jeszcze wspomnieć o zarządzaniu ryzykiem. Agile, które charakteryzuje się nieustannym planowaniem pozwala na stosunkowo szybkie wystartowanie z pracami nad programowaniem, co ma przełożenia na minimalizowanie ryzyk. Nie bez znaczenia dla tej kwestii jest także regularne raportowanie, dzięki któremu udaje się dostosowywać projekt do stawianych przez klienta oczekiwań i zarazem wymagań rynkowych.

Metodyka Agile będzie więc idealna dla wydajnych zespołów projektowych, które są już doświadczone w opracowywaniu oprogramowania. Świetnie sprawdzi się w firmach, które pracują nad usprawnianiem swojej pracy i procesów zachodzących przy zarządzaniu projektem. Agile pomaga też dużym zespołom, które szukają uproszczeń procesów, które pozwalają sprawniej i szybciej reagować na zmiany. Agile będzie też pożądaną metodyką jeśli zespoły projektowe ściśle współpracują z klientami i szukają rozwiązań, dzięki którym udaje się uzyskać szybką informację zwrotną na temat produktów czy usług, które są rozwijane.

 

 

 

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: