Własny zespół IT czy software house – co wybrać?

02.12.2022 Angelika Siczek
ludzie przed komputerem

W przypadku wielu przedsiębiorców zainteresowanych rozwinięciem własnych platform w sprzedaży elektronicznej (e-commerce) pojawia się dylemat, czy spróbować stworzyć zespół specjalistów IT w ramach organizacji, czy też zdecydować się na współpracę z dedykowanymi podmiotami z zewnątrz. Wśród tych ostatnich znajdują się przedsiębiorstwa typu software house, ale również specjaliści-freelancerzy czy agencje IT. W praktyce aktualne pozostaje najczęściej pytanie, co wybrać: software house czy własne rozwiązanie korporacyjne?

Software house – czym właściwie jest?

W odpowiedzi na pytanie, czym jest software house, należy wskazać, iż jest to wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania. Przy czym takie firmy mogą skupiać się na oprogramowaniu biznesowym bądź konsumenckim. Dzisiejsze software house’y dostarczają specjalistyczne rozwiązania, a co za tym idzie zaawansowane usługi oraz produkty w zakresie developmentu w branży IT.

Typową cechą software house’u jest to, że koncentruje się na rozwoju oraz dystrybucji oprogramowania. Należy jednak podkreślić zróżnicowanie celów dla różnych software house’ów w zależności od aktualnej bazy klientów czy specjalizacji w dostarczaniu rozwiązań dla konkretnego rynku lub rynków. Istnieją software house’y, które rozwijają usługi i tworzą produkty jako podwykonawcy klientów korporacyjnych, ale równie dobrze firmy IT tworzące gotowe oprogramowanie, które pojawia się na półkach sklepowych. Każde z wymienionych podejść do funkcjonowania biznesu wiąże się z nieco innymi zasadami i warunkami, jeśli chodzi o procesy projektowania, dystrybucji czy rozwoju produktu.

Z kolei według innego kryterium podziału, software house może funkcjonować jako firma dostarczająca produkty bądź usługi. Firmy oparte na produktach to te, które opracowują własne produkty i później dostarczają je użytkownikom końcowym. Nierzadko są to na przykład innowacje technologiczne, przyczyniające się do usprawnienia prowadzenia biznesu w konkretnej branży. Software house’y typu usługowego współpracują natomiast bezpośrednio z innymi firmami i zapewniają im usługi, takie jak tworzenie oprogramowania na zamówienie, doradztwo lub dedykowane zespoły programistyczne.

Własny zespół IT – mocne strony w porównaniu do software house

Wśród mocnych stron własnego zespołu IT na tle software house należy wymienić przede wszystkim lepszą znajomość przez własnych pracowników misji, wizji rozwoju i celów rozwojowych organizacji niż to ma miejsce w przypadku firmy z zewnątrz, a także stabilność takiego rozwiązania dla przedsiębiorstwa, które nie musi obawiać się o zerwanie współpracy czy opóźnienia.

Hierarchia stanowisk IT we własnym zespole ułatwia odnalezienie się w nim przez pracowników i wywiązywanie się z konkretnych zadań. W branży IT jest miejsce dla wielu stanowisk, a przedsiębiorca tworzący własny zespół projektowy ma dużą elastyczność w wyborze preferowanych kandydatów pod kątem celów projektowych. Opisy stanowisk IT są jednak wymagane, aby pracownicy skutecznie odnaleźli się w nowo budowanym zespole. Każda osoba powinna wiedzieć, jaka jest jej rola w warunkach pracy zespołowej w konkretnej firmie. 

Wady rozwiązania w postaci własnego zespołu IT

Nie można pominąć pewnych słabszych stron, jeśli chodzi o tworzenie własnego zespołu IT kosztem współpracy z software house’m. Przede wszystkim nie każdy przedsiębiorca skutecznie wyznaczy role w zespole projektowym bądź cele takiego zespołu oraz wymagane środki do realizacji tych celów. Podobne ograniczenia nie dotyczą z kolei liderów zespołów realizujących zadania w ramach poszczególnych software house’ów.

Przeszkodą mogą być także ograniczenia kapitałowe i związany z tym brak środków finansowych na stworzenie odpowiednio licznego zespołu IT w ramach własnej organizacji.

Warto dodać, że wybór członków zespołu może istotnie rozciągnąć się w czasie, co generuje wyższe koszty rekrutacji, selekcji kandydatów i ich późniejszej adaptacji zawodowej w nowym środowisku organizacyjnym.

Z kolei w przypadku projektów realizowanych na niewielką skalę (jak chociażby wykonania strony internetowej sklepu) w ogóle nie ma potrzeby budowania własnego zespołu i współpraca z software house’m jest rozwiązaniem bardziej uzasadnionym ekonomicznie.

Software house – źródła przewagi nad własnym zespołem IT

W obliczu wymienionych wcześniej barier i ograniczeń w tworzeniu własnego zespołu IT wielu przedsiębiorców decyduje się na mniej lub bardziej regularną współpracę z software house’m. Wybór partnera jest uzależniony od specyfiki projektu, budżetu oraz czasu realizacji założeń projektowych.

Przedsiębiorca powinien również dokonać właściwego researchu i zrobić wstępną listę software house’ów, które mogą najskuteczniej odpowiadać dostrzeżonym potrzebom projektowym. W erze cyfrowej istnieją przy tym względnie duże możliwości sprawdzenia portfolio i doświadczenia rynkowego takiego potencjalnego partnera do współpracy.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę ze współpracy z software house’m i rezygnacji ze stworzenia własnego zespołu IT zyskuje się pewność, że osoby realizujące projekt nie będą pracownikami IT bez doświadczenia. W dzisiejszych czasach software house’y kładą duży nacisk na pozyskiwanie specjalistów i talentów, dysponując przewagą kapitałową nad niewielkimi zespołami projektowymi funkcjonującymi w firmach z sektora małych i średnich firm. Oznacza to większą skuteczność w pozyskiwaniu utalentowanych pracowników gotowych dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem za odpowiednim wynagrodzeniem.

Równie ważną przewagą software house’u nad własnym zespołem projektowym jest co do zasady dostęp do bardziej zaawansowanego sprzętu i rozbudowanego zaplecza technologicznego. Pozwala to software house’om realizować zróżnicowane projekty informatyczne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: