Wybór idealnego systemu ERP dla Twojego biznesu

E-commerce
21.10.2022 Angelika Siczek
dłonie człowieka na klawiaturze

ERP to skrót systemu informatycznego, który oznacza Enterprise Resources Planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. ERP oznacza klasę systemów informatycznych, a dopiero na poziomie danego przedsiębiorstwa może przybrać postać konkretnego rozwiązania.

Historia systemów klasy ERP sięga początku lat 90. XX stulecia, kiedy to wyewoluowały one z systemów informatycznych klasy MRP II (Manufacturing Resource Planning, czyli planowanie zasobów wytwórczych przedsiębiorstwa).

W praktyce system ERP wykorzystuje się do zarządzania całą organizacją, uwzględniając moduły zarządzania informacją w różnych obszarach organizacyjnych. Wśród wiodących modułów ERP znajdują się, takie jak: sprzedaż, magazynowanie, planowanie produkcji, zarządzanie relacjami z klientami, zaopatrzenie, śledzenie realizacji dostaw, finanse oraz księgowość, logistyka, zarządzanie zapasami, kadry i płace i inne. W odpowiedzi na pytanie, do czego służy system ERP, należy mieć zatem na uwadze zróżnicowane funkcje wsparcia rozwoju biznesu.

ERP dostosowany do potrzeb małego, średniego i dużego biznesu

Wybór idealnego systemu ERP dla danego biznesu jest podyktowany pewnymi uwarunkowaniami. Przede wszystkim należy mieć na uwadze rozwiązania dedykowane osobno dla małego i dużego biznesu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zarządzają po prostu mniejszą ilością rozmaitych zasobów, co wpływa na specyfikę wykorzystania informacji w procesie wsparcia kierownictwa w podejmowaniu decyzji. Mniej złożona będzie wówczas architektura systemu ERP, choć przy możliwości poszerzenia jego funkcjonalności (co istotne, bez potrzeby wymiany całego systemu).

W małym i średnim biznesie typowe moduły ERP to procesy (jako najbardziej pojemny), finanse i księgowość, projekty oraz kadry i płace (HR). W dużych przedsiębiorstwach z kolei wykorzystuje się więcej modułów na potrzeby pracy systemu ERP. W każdym z nich wyróżnia się przynajmniej kilka rozwiązań szczegółowych. Dla przykładu, w module zarządzania finansami funkcjonuje kontrola budżetowa, Księga Główna, zarządzanie wierzytelnościami, zaś w module zarządzanie łańcuchem dostaw umowy handlowe, zarządzanie zapasami, zarządzanie magazynami, planowanie dystrybucji, zarządzanie jakością, itp.

W projektowaniu innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie należy pamiętać o tym, że im bardziej złożona architektura ERP, tym dłuższy czas wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie.

Gwarancje funkcjonalności ERP dopasowane do Twojego biznesu

W wyborze optymalnego systemu ERP pod kątem specyfiki danego biznesu należy porównać, jakie gwarancje dają poszczególni dostawcy oprogramowania. Wśród oczekiwanych gwarancji powinny się znaleźć, takie jak:

 • różnorodność konfiguracji interfejsu zależnie od uprawnień oraz potrzeb przypisanych poszczególnym pracownikom;

 • możliwość dostępu z pozycji on-line;

 • dostosowanie do potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa;

 • zestawienie w jednym miejscu informacji z różnych obszarów funkcjonalnych (modułów);

 • przejrzysta prezentacja informacji i przyjazny interfejs użytkownika;

 • raportowanie informacji;

 • możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym;

 • umożliwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami z wykorzystaniem takich elementów, jak sharepoint oraz workflow.

 

Wielu dostawców oprogramowania systemów ERP uwzględnia specyfikę zarządzania informacjami i planowania zasobów przedsiębiorstwa w różnych branżach gospodarki. W części systemów ERP opracowano na tej podstawie własne dedykowane moduły, dostosowane do specyfiki prowadzenia biznesu na przykład w branży meblarskiej, energetycznej, spożywczej, w sektorze zdrowia, itp. Pytanie o takie moduły powinno być zadawane już na etapie porównywania ofert rynkowych, jeśli chodzi o system ERP idealny dla Twojego biznesu.

Najpopularniejsze systemy ERP, czyli gdzie szukać gotowych rozwiązań?

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji liczne przykłady ERP na polskim rynku. Najpopularniejsze systemy ERP to:

 • Microsoft Dynamics 365 for Operations;
 • Impuls EVO;
 • TETA ERP;
 • MAAT;
 • Simple.ERP;
 • Sage ERP X3;
 • RamBase;
 • Icon24;
 • ProALPHA;
 • Infor M3;
 • Vendo ERP.

 

Dostawcy oprogramowania oferują konkurencyjne cenowo rozwiązania, co daje elastyczność w wyborze systemu najlepiej dopasowanego do potrzeb i możliwości finansowych Twojego biznesu. Oprócz kryterium ceny, wybór idealnego systemu ERP powinien opierać się na ukształtowaniu preferowanej platformy bazodanowej (na przykład Oracle, MS SQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Firebird, SQL Anywhere i inne).

Wybór idealnego systemu ERP wymaga uzgodnienia z dostawcą oprogramowania interfejsu preferowanego przez użytkownika oraz zdecydowania się na rozwiązanie w formie stacjonarnej bądź w chmurzeSystem ERP można dopasować również pod kątem szczegółowych potrzeb identyfikowanych na poziomie systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Systemy ERP w logistyce stanowią coraz powszechniejsze rozwiązania wspierające rozwój biznesu na konkurencyjnych rynkach w XXI wieku.

Masz pytanie?

Napisz do nas


  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  a.szylar@global4net.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: