Reguły katalogu

30.04.2012 Angelika Siczek
koniec wsparcia akeneo 4.0 i nowości w wersji 5.0

W Magento istnieją dwa rodzaje reguł cenowych: reguły koszyka oraz reguły katalogu. Reguły koszyka zostały wyjaśnione w artykule kupony rabatowe i pozwalają na przydzielanie rabatów (w zależności od wartości zamówienia, ilości zakupionych produktów lub posiadania kuponu rabatowego) już na etapie przejścia przez klienta do koszyka. Reguły katalogu natomiast połączone są z ceną produktu, przed tym zanim zostanie on dodany przez klienta do koszyka.

Celem utworzenia nowej reguły katalogu należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Promocje -> Reguły katalogu i kliknąć przycisk Dodaj nową regułę. Po ustawieniu podstawowych parametrów jak Nazwa reguły, Opis, ustawieniu statusu na AKtywny, wybraniu Witryny dla reguły oraz grupy klientów, ustawieniu daty obowiązywania oraz priorytetu (pomocne jeżeli posiadamy kilka reguł katalogu w oznaczeniu która reguła jest nadrzędna) przechodzimy do sedna czyli ustawienia Warunków obowiązywania reguły.

Warunki reguły definiują parametry, które muszą spełniać produkty, aby mogły otrzymać cenę promocyjną. Przykładowo jeżeli chcemy stworzyć regułę wymagającą dwóch warunków – produkty producenta X i cena przekraczająca 100zł) musimy wybrać opcję Jeżeli WSZYSTKIE z tych warunków jest PRAWDA. Jeżeli tylko jeden warunek ma być spełniony wybieramy Jeżeli DOWOLNY z tych warunków jest PRAWDA. Dodawanie kolejnych warunków odbywa się poprzez wciśnięcie zielonego przycisku ze znakiem „+”.

Po określeniu warunków w polu Zastosuj wybieramy odpowiednią wartość w odniesieniu do produktu. Różnica pomiędzy wybranymi wartościami dotyczy sposobu ustalania zniżki (kwotowa lub procentowa). W polu Wartość zniżki należy podać numeryczną wartość zniżki.

Jeżeli mamy ustalonych kilka zniżek w regułach katalogu i chcemy uniknąć nakładania się na siebie kolejnych zniżek w polu Zaniechaj przetwarzania kolejnych reguł wybieramy opcję Tak. Kolejne zniżki będą wówczas ignorowane przez system sklepu.

Aby aktywować zniżkę należy kliknąć przycisk Zapisz i zastosuj. Samo Zapisz regułę zapisze nam regułę w panelu sklepu jednak nie aktywuje jej na froncie dla klientów.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: