AWS

Chcemy mieć pewność, że rozwiązania, które oferujemy są w stanie zadowolić rozmaite potrzeby naszych klientów. Proponujemy hosting, który daje pewność niezawodnego działania i elastyczności.

group-1197

AWS to środowisko chmurowe. które pozwala na zbudowanie skalowalnej i dopasowanej struktury pod wymogi każdej organizacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych serwerów dedykowanych, środowisko chmurowe pozwala na dowolny dobór mocy obliczeniowej wedle potrzeb. Dzięki elastycznym planom zużycia oraz auto-skalowaniu, które zachodzi bez ingerencji administratora, pozwala przygotować sklep na natężony ruch, a klientom na zoptymalizowanie kosztów związanych z infrastrukturą. Amazon Web Services oferuje szeroki zestaw globalnych produktów opartych na chmurze, w tym przetwarzanie, pamięć masową, bazy danych, analitykę, sieci, urządzenia mobilne, narzędzia programistyczne, narzędzia do zarządzania, IoT, zabezpieczenia i aplikacje dla przedsiębiorstw. Dostępnych jest ponad 175 usług AWS, od hurtowni danych po narzędzia wdrożeniowe, katalogi i dostarczanie treści.

Dla kogo ?

Korzyści z AWS

Najważniejsze funkcjonalności AWS

AWS Compute Services (EC2)

Prosty interfejs sieciowy Amazon EC2 pozwala uzyskać i skonfigurować wydajność przy minimalnym obciążeniu. Zapewnia pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi i umożliwia pracę w sprawdzonym środowisku komputerowym Amazon. Amazon EC2 skraca czas potrzebny na uzyskanie i uruchomienie nowych instancji serwera (nazywanych instancjami Amazon EC2) do kilku minut, umożliwiając szybkie skalowanie pojemności, zarówno w górę, jak i w dół, w miarę zmieniających się wymagań obliczeniowych. AWS oferuje najszerszą oraz najbezpieczniejszą infrastrukturę chmurową. Mają bogatą ofertę technologiczną jak i modele współpracy. Ich rozwiązanie wspiera ponad 89 standardów bezpieczeństwa, które ochronią Twój sklep przed atakami z zewnątrz.

AWS Compute Services (EC2)

Elastic Kubernetes Service (EKS)

Pozwala na automatyzację wdrożeń, skalowania i zarządzania konteneryzacją. Dzięki takiemu rozwiązaniu bez obaw możesz kopiować, przenosić, duplikować, zmieniać ustawienia oraz testować swój sklep – z zachowaniem skalowalności oraz separacji instancji. EKS ułatwia standaryzację operacji w każdym środowisku. W AWS można uruchomić w pełni zarządzane klastry EKS. Możesz mieć otwartą, sprawdzoną dystrybucję Kubernetes, gdziekolwiek chcesz, aby zapewnić spójne operacje dzięki Amazon EKS Distro.

Elastic Kubernetes Service (EKS)

Bazy Danych

Ponad 15 silników baz danych, które działają od 3 do 5 razy szybciej niż popularne alternatywy, w tym Amazon Aurora – autorski silnik baz danych kompatybilny z wieloma innymi. Bazy zarządzane przez AWS nie wymagają obsługi w zakresie utrzymania serwera, konfiguracji czy kopii zapasowych. Dzięki bazom danych AWS nie musisz martwić się o zadania związane z zarządzaniem. AWS stale monitoruje klastry, aby zapewnić działanie obciążeń dzięki samonaprawiającej się pamięci masowej i automatycznemu skalowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu aplikacji.

Machine Learning

Dzięki uczeniu maszynowym w sposób automatyczny jesteśmy w stanie przeanalizować ogromne zbiory danych. Dzięki czemu mamy możliwość w szybki i łatwy sposób dostosować ofertę do bieżących potrzeb na podstawie zebranych danych. AWS oferuje całą infrastrukturę oraz aplikacje wspierające wdrożenia własnego algorytmu Machine Learning. Amazon SageMaker to w pełni zarządzana usługa, która zapewnia każdemu programiście i analitykowi danych możliwość budowania, szkolenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego na dużą skalę. Usuwa złożoność z każdego etapu przepływu pracy, dzięki czemu można łatwiej wdrażać przypadki użycia ML, od konserwacji predykcyjnej po wizję komputerową po przewidywanie zachowań klientów

Bezpieczeństwo danych

Jako klient AWS skorzystasz z centrów danych AWS i sieci zaprojektowanej w celu ochrony Twoich informacji, tożsamości, aplikacji i urządzeń. Dzięki AWS możesz poprawić swoją zdolność do spełnienia podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności, takich jak lokalizacja danych, ochrona i poufność dzięki naszym kompleksowym usługom i funkcjom. Dzięki AWS kontrolujesz, gdzie przechowywane są Twoje dane, kto ma do nich dostęp i jakie zasoby zużywa Twoja organizacja w danym momencie. Precyzyjna kontrola tożsamości i dostępu w połączeniu z ciągłym monitorowaniem informacji o zabezpieczeniach w czasie zbliżonym do rzeczywistego zapewnia, że właściwe zasoby mają zawsze właściwy dostęp, niezależnie od miejsca przechowywania informacji.

AWS Simple Storage Service (S3)

S3 to pamięć, w której developerzy mogą przechowywać dane witrynowe, co ułatwia obliczenia podczas skalowania strony. Wyposażona w standardowe interfejsy typu SOAP i REST pozwala na tworzenie „wiaderek” w których można przechowywać i pobierać do 5 TB danych. S3 pozwala na dodawania uprawnień i zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oferuje wiodącą w branży skalowalność, dostępność danych, bezpieczeństwo i wydajność. Oznacza to, że klienci małych, średnich i dużych przedsiębiorstw i branż mogą używać go do przechowywania i ochrony dowolnej ilości danych w różnych zastosowaniach, takich jak jeziora danych, witryny internetowe, aplikacje mobilne, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, archiwizacja, aplikacje korporacyjne, urządzenia IoT i duże analizy danych.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Certyfikowani developerzy AWS

Na swoim pokładzie mamy certyfikowanych specjalistów AWS, którzy mają za sobą już kilka wdrożeń dla dużych e-Commerce'ów.

Certyfikowani developerzy AWS

Nasza metodyka

Przewiń 
w bok!

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas

Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wyrażenie zgody jest niezbędne.

PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer