AWS

Chcemy mieć pewność, że rozwiązania, które oferujemy są w stanie zadowolić rozmaite potrzeby naszych klientów. Proponujemy hosting, który daje pewność niezawodnego działania i elastyczności.

group-1197

AWS to środowisko chmurowe. które pozwala na zbudowanie skalowalnej i dopasowanej struktury pod wymogi każdej organizacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych serwerów dedykowanych, środowisko chmurowe pozwala na dowolny dobór mocy obliczeniowej wedle potrzeb. Dzięki elastycznym planom zużycia oraz auto-skalowaniu, które zachodzi bez ingerencji administratora, pozwala przygotować sklep na natężony ruch, a klientom na zoptymalizowanie kosztów związanych z infrastrukturą.

Dla kogo ?

Korzyści z AWS

Najważniejsze funkcjonalności AWS

AWS Compute Services (EC2)

AWS oferuje najszerszą oraz najbezpieczniejszą infrastrukturę chmurową. Mają bogatą ofertę technologiczną jak i modele współpracy. Ich rozwiązanie wspiera ponad 89 standardów bezpieczeństwa, które ochronią Twój sklep przed atakami z zewnątrz.

AWS Compute Services (EC2)

Elastic Kubernetes Service (EKS)

Pozwala na automatyzację wdrożeń, skalowania i zarządzania konteneryzacją. Dzięki takiemu rozwiązaniu bez obaw możesz kopiować, przenosić, duplikować, zmieniać ustawienia oraz testować swój sklep – z zachowaniem skalowalności oraz separacji instancji.

Elastic Kubernetes Service (EKS)

Bazy Danych

Ponad 15 silników baz danych, które działają od 3 do 5 razy szybciej niż popularne alternatywy, w tym Amazon Aurora – autorski silnik baz danych kompatybilny z wieloma innymi. Bazy zarządzane przez AWS nie wymagają obsługi w zakresie utrzymania serwera, konfiguracji czy kopii zapasowych.

Machine Learning

Dzięki uczeniu maszynowym w sposób automatyczny jesteśmy w stanie przeanalizować ogromne zbiory danych. Dzięki czemu mamy możliwość w szybki i łatwy sposób dostosować ofertę do bieżących potrzeb na podstawie zebranych danych. AWS oferuje całą infrastrukturę oraz aplikacje wspierające wdrożenia własnego algorytmu Machine Learning.

Bezpieczeństwo danych

AWS zabezpiecza: dane, konta użytkowników, infrastrukturę oraz obszar roboczy od nieautoryzowanych dostępów. Wysokopoziomowe szyfrowanie oraz detekcja niebezpieczeństw nieprzerwanie monitoruje i chroni wszystkie wrażliwe dane.

AWS Simple Storage Service (S3)

S3 to pamięć, w której developerzy mogą przechowywać dane witrynowe, co ułatwia obliczenia podczas skalowania strony. Wyposażona w standardowe interfejsy typu SOAP i REST pozwala na tworzenie „wiaderek” w których można przechowywać i pobierać do 5 TB danych. S3 pozwala na dodawania uprawnień i zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Certyfikowani developerzy AWS

Na swoim pokładzie mamy certyfikowanych specjalistów AWS, którzy mają za sobą już kilka wdrożeń dla dużych e-Commerce'ów.

Certyfikowani developerzy AWS

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  Andrzej Szylar

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  Dariusz Kobza

  Dariusz Kobza

  PR & Marketing Manager

  Magdalena Paczynska

  Magdalena Paczyńska

  HR Business Partner