Co nowego w Magento 2.4? Porównanie wersji

22.12.2020 Angelika Siczek
nowe opcje w Magento 2.4

Z platformy Magento korzysta coraz więcej firm trudniących się handlem online. Do niedawna sprzedawcy musieli zadowolić się pierwszą wersją platformy e-Commerce Magento. Jednak teraz nowe wydanie oferuje, m.in. poprawę systemu akceptacji zamówienia, proste wdrożenia headless PWA czy wielopoziomowe uwierzytelnianie. W 2020 roku Magento wypuściło wersję 2.4.0. Jakie ulepszenia przyniosło nowe wydanie? Jakie wymagania techniczne musi spełniać Twój system, aby zainstalować lub zaktualizować go do najnowszej wersji? Czy powinieneś uaktualnić platformę do Magento 2.4.x?

mężczyzna pokazujący palcem zmiany w Magento 2.4

Wymagania techniczne Magento 2.4

Magento opublikowało osobno informacje o wydaniu dla obu wersji Magento 2.4.0 Open Source i Commerce. Oprócz tego opublikowało informację o wydaniu nowych funkcji i ulepszeń modułu B2B. Najnowsze wymagania techniczne Magento 2.4 potrzebne do zainstalowania lub uaktualnienia do tej wersji są liczne, ale niech nie zniechęca Cię to do migracji na nową platformę, ponieważ oferuje ona ogromne korzyści.

Najpierw musisz zainstalować Elasticsearch, a później dopiero będziesz mógł zainstalować lub zaktualizować Magento do 2.4.x. Starsze wersje Elasticsearch, takie jak 2.x, 5.x i 6.x, zostały usunięte lub wycofane. Oprócz tego do instalacji potrzebny jest dowolny system open source, który posiada więcej niż 2 GB ramu. Potrzebne będą też najnowsze serwery internetowe Apache 2.4 lub Nginx w wersji od 1 w górę. W przypadku bazy danych do instalacji potrzebne są MySQL 8.0 lub MariaDB 10.4. 

Magento 2.4.x działa lepiej z PHP 7.4 i PHPUnit 9.0.0. Inne wersje PHP nie są zalecane. Wymagane są również te same rozszerzenia i zależności systemowe, co w przypadku instalacji innych wersji. Ustawienia PHP OPcache i PHP powinny być poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. Oprócz tego, do bezpiecznego połączenia https potrzebny jest ważny certyfikat SSL. Automatyczne podpisy nie będą działać, a dla PayPala i repo.magento.com wymagany jest protokół TLS 1.2 lub nowszy. Do buforowania stron i przechowywania sesji wymagane są technologie Redis 5.0, Varnish 6.3.1, i RabbitMQ 3.8.x.

To nie wszystko. Trzy główne bazy danych Magento 2 zapewniają korzyści skalowalności dla aplikacji Magento w obszarach takich jak proces zakupowy, zamówienia i inne. Wsparcie dla php_xdebug 2.5.x lub nowszego jest opcjonalne, ale zalecane. Jak widać, lista jest spora, ale teraz przejdźmy do zalet migracji.

Jakie nowości w wersji Magento 2.4 ?

Pierwszą rzeczą, o jakiej się dowiadujemy, to fakt, że Magento 2.4 wprowadza obsługę PHP 7.4, MySQL 8.0 i Elasticsearch 7.6.x. 2FA (uwierzytelnianie dwuetapowe) domyślne dla administratora. To oznacza poprawę bezpieczeństwa sprzedawców w Magento 2. Wersja Commerce zawiera udoskonalenia B2B, takie jak ulepszony przepływ zatwierdzania zamówień.

W Magento 2.4 usunięto metody płatności, takie jak Authorise.Net i Braintree dla Open Source. W przypadku edycji Commerce Magento usunęło również eWay, CyberSource i Worldpay ze standardowego kodu. Aby korzystać z tych opcji płatności, sprzedawcy mogą zainstalować oficjalne rozszerzenia każdego z nich dostępne na Magento Marketplace.

Oprócz wszystkich podstawowych ulepszeń jakości zawartych w łatce 2.3.5-p1, Magento 2.4.0 zawiera również ponad 100 zmian w kodzie bazowym oraz ponad 30 poprawek bezpieczeństwa. Adobe naprawiło również mnóstwo, bo ponad 200, problemów z GitHub, zasugerowanych przez społeczność. Rozciągają się one od drobnego czyszczenia podstawowego kodu po istotne ulepszenia w GraphQL i Inventory Management.

Atrakcyjną informacją dla niektórych może być fakt, że Magento dostarczyło również łatkę bezpieczeństwa, którą sprzedawca może zainstalować, zamiast instalować całe poprawki funkcjonalne. W tym znajdują się również poprawki bezpieczeństwa wrażliwe na czas.

Ulepszenia bezpieczeństwa

Nowa wersja posiada rozległe aktualizacje bezpieczeństwa. Zawiera ponad 30 poprawek, które pomagają w zamknięciu podatności na zdalne wykonanie kodu (RCE) i cross-site scripting (XSS). Dodatkowe ulepszenia to 2FA (uwierzytelnianie dwuetapowe), które jest domyślnie włączone dla kont administratora, dostępu do Cloud SSH i użytkowników Magento.com (nie można go wyłączyć dla kont administratora).

Domyślnie włączony jest tryb ścisły filtru szablonów, który upewnia się, że ​​celowe ataki RCE nie są możliwe. Magento domyślnie wyłączyło renderowanie danych dla elementów UI data provider, co nie pozwala złośliwym użytkownikom na wykonywanie dowolnego kodu JS. Wprowadzono nową klasę \Magento\Framework\Escaper. Zmienna lokalna “$escaper” jest dostępna do użycia zamiast przestarzałej “$block->escape{method}”. Aby pomóc analitykom bezpieczeństwa w zgłaszaniu problemów, ta wersja obsługuje plik “security.txt.”

Aktualizacje platformy

W nowej wersji Magento zostało wprowadzone wsparcie dla PHP 7.4, a zrezygnowano ze starszych wersji, takich jak 7.1 i 7.2. Wersja PHP 7.4 wymaga ostatniego PHPUnit 9.x dla platformy testowej, a wersja PHPUnit 6.5 została uznana za przestarzałą. Dla spójności dostawcy rozwiązań z Marketplace muszą potwierdzić, że ich rozszerzenia są zgodne z PHP 7.4 i skonfigurowane dla PHPUnit 9.0.

Nowa wersja Magento jest dostarczana z domyślną wyszukiwarką katalogów Elasticsearch 7.6.x. Zawiera również obsługę MySQL 8.0, a sprzedawcom zaleca się aktualizację do MySQL 8.X ze względu na dodatkowe korzyści, takie jak zwiększona wydajność, poprawione bezpieczeństwo i niezawodność. Wraz z MySQL 8.0 przychodzi również obsługa MariaDB 10.4. Zend Framework jest obecnie uznany za przestarzały, a wszystkie zależności Zend Framework będą obsługiwane przez Laminas Project fundacji Linuksa. Na koniec, kod ochrony przed oszustwami Signifyd został usunięty z podstawowej wersji. Sprzedawcy powinni skorzystać z modułu Signifyd Fraud & Chargeback Protection extension.

Aktualizacje infrastruktury

Nowa wersja Magento zawiera ulepszenia infrastruktury dla modułów, takich jak katalog, konto klienta, CMS, import, B2B oraz koszyk i realizacja transakcji. Sugerowane jest również domyślne usunięcie metody płatności Authorize.Net i użycie do tego oficjalnego rozszerzenia. Elasticsearch obsługuje też możliwość wyszukiwania w wersji skróconej przy użyciu części słów, w wyszukiwaniu produktów według nazwy lub SKU.

Realizacja transakcji Express PayPal została przeniesiona do najnowszego zestawu PayPal JavaScript SDK. Przebieg płatności nie zmieni się, ale pozwoli na nowe funkcje i ulepszenia bezpieczeństwa. Oprócz tego kreator konfiguracji sieciowej został usunięty. Sprzedawcy muszą korzystać z wiersza poleceń, aby zainstalować lub zaktualizować tę wersję platformy.

Magento 2.4 zawiera również nową funkcję, która pozwala właścicielom na udzielanie pomocy klientom. Mogą logować się w ich imieniu i pomagać im w zakupach.

nowe opcje Magento 2.4.0.

Ulepszenia w wydajności

W najnowszej wersji wprowadzono nowy sposób unieważniania danych klienta. Oprócz tego Redis przeszedł wiele optymalizacji, które poprawiły jego wydajność. Udoskonalono również buforowanie zapytań SQL dla tabel inwentaryzacji. Wydajność dodawania do koszyka szybkiego zamówienia poprawiła się o 25 do 30%. 

To tylko niektóre z wielu ulepszeń, które oferuje nowa wersja Magento. Istnieje również integracja Adobe stock v2.0, która zmniejsza liczbę czynności wymaganych do uzyskania licencji na obrazy stockowe. New Media Gallery z nowym interfejsem i możliwością przeszukiwania zasobów, który umożliwia 30-krotnie szybsze wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie obrazów.

Mamy również Kreator stron edycji Commerce, który obsługuje teraz PHP 7.4. Udoskonalona funkcja zarządzania zapasami magazynowymi obsługuje odbiór w sklepie i pakowanie produktów. Dodatkowo możliwości GraphQL zostały znacznie rozwinięte. Magento Functional Testing Framework w wersji 3.0.0 obsługuje PHP 7.4 i PHPUnit 9 wraz z funkcjami, takimi jak pomocnik MFTF. Używany jest on do tworzenia niestandardowej akcji, aktualizacji schematu, folderu podrzędnych wewnątrz modułów testowych, zagnieżdżonej składni asercji i testów statycznych.

Ulepszono także, opracowane przez dostawców zewnętrznych, rozszerzenia dla dot-digital, Amazon Pay, Braintree Payments, Klarna, Vertex i Yotpo. Podczas publikowania nowej wersji dostawcy muszą potwierdzić, że ich rozszerzenia są zgodne z PHP 7.4.

Koniec wsparcia

Wymieniliśmy najważniejsze i największe zmiany, jakie wprowadzono w nowej wersji platformy. Jednak Magento 2.4 przynosi setki innych poprawek znanych problemów. Dla sprzedawców z wiedzą IT wszystkie te informacje są łatwe do przyswojenia. W pełni docenią oni zalety aktualizacji do nowej wersji. Laikom trudno jednak będzie zdecydować się bez zasięgnięcia opinii specjalistów.

Z kolei eksperci twierdzą, że powinieneś natychmiast zaktualizować Magento do wersji 2.4, aby znacząco poprawić wydajność Twojego sklepu, ponieważ platforma ta obsługuje wszystkie najnowsze technologie. Ponadto Magento usprawniło wiele procesów, upraszczając je i ulepszając platformę, by działała w sposób szybszy i nowocześniejszy. Nowa wersja zapewni sprzedawcom możliwość wykorzystania nowoczesnych możliwości w obecnie zmieniających się środowiskach, a także przygotowanie się na przyszłość. Ponadto Adobe jakiś czas temu wstrzymało wspieranie dla pierwszej wersji obu edycji. Jeśli więc nadal korzystasz ze starszej platformy, jest to ostatnia szansa na migrację z Magento 1 do Magento 2

Magento 2.4 a poprzednie wersje: Magento 2.3.x

To wydanie wprowadza znaczące ulepszenia i różne narzędzia, które zwiększają komfort programisty: PWA Studio, alternatywy dla SOAP i REST oraz elastyczny interfejs API, który otwiera bogate możliwości dla frontendu, headless i mobile development.

Magento 2.3.5 Open Source

Magento 2.3.5 zawiera 180 poprawek funkcjonalnych, a także 25 ulepszeń bezpieczeństwa. Oto najważniejsze aktualizacje.

Aktualizacje platformy

Aktualizacje platformy obejmują obsługę integracji Elasticsearch 7.x i wycofanie integracji Authorize.Net, eWay, CyberSource, Worldpay i Signifyd. Aby zastąpić te funkcje, przeszukaj odpowiednie moduły w Marketplace. Poza tym Magento 2.3.5 dostarcza aktualizację dla Symfony Components do 4.4 i opiera się na projekcie Laminas zamiast Zend Framework.

Infrastruktura

Ulepszenia infrastruktury Magento 2.3.5 dotyczą modułów Catalog, PayPal, Sales, Elasticsearch, Import, CMS i B2B. System podąża teraz za aktualizacją plików cookie SameSite z metodą płatności PayPal Pro. Poza tym możesz wykorzystać analizę kodu PHPStan poprzez statyczne kompilacje.

Zarządzanie asortymentem

Nowy punkt rozszerzenia dla SourceDataProvider i StockDataProvider oraz alokowane źródła asortymentu na liście zamówień należą do aktualizacji zarządzania asortymentem w Magento 2.3.5.

Studio PWA

PWA Studio 6.0.0 oferuje nową strukturę rozszerzalności PWA, ulepszone buforowanie i pobieranie danych, a także pełną stronę koszyka na zakupy.

Rozszerzenia innych firm

Kanał reklam Zakupów Google nie jest już obsługiwany. Klarna jest dostarczana do Australii i Nowej Zelandii. Vertex oferuje ulepszony interfejs zaplecza, walidację adresów, obliczenia podatkowe dla produktów wirtualnych, porty WSDL z podstawowym uwierzytelnianiem, przywracane ustawienia konfiguracji itp.

Ulepszenia w Magento 2.3.5 Commerce

Dotdigital łączy chmurę Engagement z Magento B2B poprzez dane firmowe (typy klientów, firmy, statusy firm), udostępnione dane katalogowe i synchronizację danych ofertowych. W rezultacie otrzymujesz lepsze kampanie i dokładniejsze rekomendacje.

Kreator Stron oferuje szablony umożliwiające dostosowanie wyglądu stron Twojego sklepu i zapisanie ich w celu dalszych aktualizacji nowych obszarów zawartości. Tła wideo można dodawać do banerów, które teraz obsługują wysokość całej strony. Wcześniej zapisane zawartości są aktualizowane automatycznie, aby zawsze odpowiadały nowszym zmianom konfiguracji.

Poprawki bezpieczeństwa

Począwszy od 2.3.3, Magento oferuje osobno poprawki bezpieczeństwa, które nie obejmują setek funkcjonalnych poprawek i ulepszeń, a tylko poprawki dotyczące bezpieczeństwa aplikacji. W związku z tym poprawka 2.3.2.2 jest poprawką wyłącznie zabezpieczającą, zaprojektowaną w celu naprawienia luk zidentyfikowanych w Magento 2.3.2.

Magento 2.3.3 Open Source zawiera wiele innych ulepszeń bezpieczeństwa, które można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, jest to zgodność PSD2 z podstawowymi metodami płatności. Ponadto, nowa wersja platformy rozwiązuje 75 krytycznych problemów bezpieczeństwa. Po trzecie, 2.3.3 oferuje ulepszenia, które zwiększają ochronę XSS przed przyszłymi exploitami.

Zgodność z Payment Services Directive 2

Od kiedy PSD2 weszło w życie 14 września, Magento już przygotowało swoich użytkowników na nową zmianę. Braintree jest teraz zgodny z PSD2, a Authorize.net umożliwia teraz weryfikację 3D Secure za pośrednictwem usług innych firm. Magento 2.3.3 nie zawiera już modułów płatności Cybersource i eWay. Zamiast tego musisz je zastąpić oficjalnymi rozszerzeniami.

Aktualizacje platformy

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność platformy, Magento 2.3.3 Open source obsługuje PHP 7.3.x i 7.2.x. Najnowsze testowane wersje to 7.3.8 i 7.2.21. Obsługuje również Varnish 6.2.0. Zwróć również uwagę, że komponenty Zend Framework 2 zostały zaktualizowane do wersji Active/LTS.

Ulepszenia w wydajności

Aby zwiększyć wydajność platformy, Magento 2.3.3 oferuje nowe funkcje. Automatyczne generowanie rewrite’ów adresu URL, które ma miejsce, gdy produkty należące do kategorii są zapisywane, można włączyć lub wyłączyć. Mniej istotne elementy CSS znajdują się na dole strony, zwiększając jej szybkość ładowania. Biblioteka jQuery/ui istnieje jako osobne widgety. Oznacza to, że podstawowe moduły mogą teraz ładować tylko te widgety, których potrzebują. Magento 2.3.3 przechowuje teraz strony wyświetlające tekst w czytelnych czcionkach systemowych podczas ładowania niestandardowych, aby zwiększyć szybkość ładowania. Im więcej dużych plików CSS i czcionek używasz, tym bardziej zauważalna jest poprawa.

pisemna forma adresu url

Udoskonalenia infrastruktury

Magento 2.3.3 zawiera zaktualizowaną platformę i następujące moduły: katalog, sprzedaż, płatność, UrlRewrite, klient i UI. Zwróć również uwagę, że edytor WYSIWYG został zaktualizowany. Jego najnowsza wersja to TinyMCE v. 4.9.5.

GraphQL

Rozszerzona funkcjonalność GraphQL obejmuje integrację płatności PayPal, płatności ratalnej i kart podarunkowych. Możesz go wykorzystać do przetwarzania płatności, realizacji kart podarunkowych i konwersji w celu przechowywania salda kredytowego, aktualizowania koszyków na zakupy i dodawania konfigurowalnych produktów do koszyka.

Studio PWA

Magento 2.3.3 zawiera również aktualizacje dla PWA Studio 4.0.0. Teraz to narzędzie zawiera nowe hooki w Peregrine, a także przerobione komponenty, które można przekształcić w hooki wielokrotnego użytku.

Kanał reklam w Zakupach Google

W Magento 2.3.3 moduł Google Shopping Ads Channel Marketplace jest dostępny jako pakietowe rozszerzenie.

Wysyłka Magento

Z punktu widzenia Magento Shipping 2.3.3 zawiera liczne ulepszenia w takich obszarach jak integracja przewoźnika, przetwarzanie zamówień seryjnych, podgląd sposobu wysyłki w portalu wysyłkowym, realizacja transakcji, itp. Obsługuje również produkty w pakietach i opcje paczek.

Rozszerzenia opracowane przez firmy zewnętrzne

Magento 2.3.3 Open Source oferuje liczne ulepszenia udostępniane przez firmy zewnętrzne. Amazon Pay jest zgodny z dyrektywą PSD2 dla Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dotdigital obejmuje ulepszoną synchronizację katalogu produktów dla produktów w pakiecie i niestandardowych, a także lepszą komunikację w przypadku porzuconych koszyków. Klarna umożliwia handlowcom wyłączanie wysyłania informacji o klientach, obsługuje transakcje B2B i współpracuje z PayBright. Vertex dla Magento 2.3.3 obsługuje Flexible Fields – sprzedawcy mogą dostarczyć programowi podatkowemu dodatkowe informacje, domyślnie udostępnić kilka atrybutów, pozwolić sprzedawcom dodawać niestandardowe pola do złącza Vertex. Yotpo to generowana przez użytkowników platforma do zarządzania treścią, która jest zintegrowana z sekcją administracyjną Magento 2.3.3, dzięki czemu handlowcy mogą efektywniej gromadzić, selekcjonować i zarządzać treściami generowanymi przez użytkowników.

Informacje o wydaniu Magento Commerce 2.3.3

Jeśli chodzi o Magento Commerce 2.3.3, zawiera wszystkie wyżej wymienione ulepszenia i poprawki oraz dodatkowe funkcje GraphQL, a także poprawiony Kreator Stron. Zwiększono możliwości edycji WYSIWYG dzięki aktualizacji do TinyMCE v4.9.5. Dodano możliwość jednoznacznego definiowania kolejności produktów. Ulepszono zarządzanie treścią HTML dla użytkowników nietechnicznych. 

Informacje o wydaniu Magento 2.3.2 Open Source

Magento 2.3.2 Open Source zawiera 75 ulepszeń bezpieczeństwa. Pomagają rozwiązać wiele wcześniej uciążliwych problemów: cross-site scripting (XSS), zdalne wykonanie kodu (RCE), podatności na ujawnienie danych wrażliwych. Moduł Google reCAPTCHA do płatności PayPal Payflow zapobiega złośliwym atakom na sklepy oparte o Magento, które wykorzystują Payflow Pro.

Osiągi

Kolejną zmianą wprowadzoną w Magento 2.3.2 Open Source jest znaczna poprawa czasu reakcji strony w sklepie przy dużym obciążeniu. Dzięki ulepszonemu równoczesnemu dostępowi do blokowej pamięci podręcznej, reakcja stron sklepu pod dużym obciążeniem jest poprawiona o około 20%. Poza tym, użytkownicy Magento 2.3.2 Open Source mogą skorzystać z najnowszej optymalizacji ładowania strony produktów. Najnowsza wersja umożliwia ładowanie zdjęć produktów tak szybko, jak inne elementy strony.

Należy również wspomnieć, że Magento 2.3.2 zawiera ulepszone renderowanie stron, aby poprawić wydajność strony. Ta funkcja opiera się na odroczonym ładowaniu i analizowaniu kodu JavaScript witryny sklepowej. Oznacza to, że niekrytyczny kod JavaScript znajduje się u dołu strony sklepu, co umożliwia szybsze generowanie strony. W rezultacie odwiedzający sklep zobaczą całość wcześniej, podczas gdy nieistotne elementy pozostają nieaktywne.

Infrastruktura

Magento 2.3.2 Open Source zawiera 130 ulepszeń podstawowej jakości Frameworka i licznych modułów. Metoda płatności Braintree jest teraz obsługiwana w przypadku płatności z wieloma adresami. Brama URL CGI w module UPS jest aktualizowana do HTTPS. Interfejs Google chart API zaktualizowany do Image-Charts.

Narzędzie do sprzedaży

Magento 2.3.2 Open Source wykonuje teraz szereg nowych zadań jako asynchroniczne procesy w tle. Poza tym wysyła komunikaty systemowe, aby powiadomić administratorów o zakończeniu zadania. W tle wykonywane są teraz następujące procesy: generowanie kuponów rabatowych, masowa edycja produktów, eksport danych. 

Zarządzanie asortymentem

Magento 2.3.2 Open Source wprowadza nowe polecenia, które umożliwiają sprzedawcom wykrywanie i rozwiązywanie niespójności rezerwacji. Poza tym wszyscy użytkownicy mogą wykorzystać ulepszony interfejs użytkownika do przypisywania źródeł do produktów z następującymi funkcjami: liczba dziesiętna zamówienia, nowe scenariusze testowe dla noty kredytowej, moduł InventoryGraphQl z atrybutami, które zwracają prawidłowe informacje o ilości produktów, oszczędność pojedynczych lub wielu produktów, masowe transfery asortymentu.

Poza tym można teraz wykorzystać nowy punkt końcowy do masowego przesyłania częściowego zapasów. Nowa funkcja umożliwia przesyłanie zbiorcze dla niestandardowej ilości produktów między źródłami.

GraphQL

Pokrycie GraphQL dla operacji koszyka i kasy zapewnia obsługę produktów prostych i wirtualnych. Poza tym możesz dowolnie dodawać, aktualizować i usuwać pozycje w koszyku, ustawić adresy wysyłkowe i rozliczeniowe (z obsługą książki adresowej), ustawić metodę wysyłki i płatności (tylko offline), złożyć zamówienie. Buforowanie GraphQL obsługuje dodatkowe zapytania w celu skrócenia czasu odpowiedzi oraz rozszerzono zakres scenariusza testu wydajności GraphQL.

PWA

Magento 2.3.2 Open Source wprowadza ulepszoną modułową bibliotekę komponentów dla PWA Studio. Od tej wersji programiści mogą ponownie używać i skalować komponenty na potrzeby frontendu. Etapowe wdrażanie elementów funkcjonalnych i danych Peregrine to kolejny duży krok. Od wersji 2.3.2 składnik wyszukiwania został zaktualizowany.

osoba używająca tablet

Nowe funkcje Magento Open Source 2.3.0 (Beta)

PWA Studio – zestaw narzędzi do znacznie usprawnionego rozwoju, wdrażania i utrzymania progresywnych aplikacji internetowych: dokumentacja Magento PWA. Oprócz tego jest deklaratywny schemat – poprawione procedury instalacji i aktualizacji dla Magento i rozszerzeń. GraphQL API to alternatywa dla webowych API REST i SOAP: GraphQL Developer Guide. MultiSource Inventory (MSI) umożliwia zarządzanie fizycznymi zapasami w różnych lokalizacjach na fabrycznym produkcie. Kanał sprzedaży Amazon tworzy oferty Amazon i zarządza nimi oraz realizuje zamówienia zarówno dla klientów Amazon, jak i odwiedzających Twój sklep.  

Podstawowe ulepszenia produktu

Zaktualizowano stos technologiczny Magento: Redis, MySQL, Elasticsearch, kompatybilność z PHP 7.2 itd. Ulepszenie importu i eksportu. Wsparcie Elasticsearch, ulepszenia dotyczące zwalniania opakowań z szybszym i wydajniejszym procesem wydawania. Ulepszenie CMS dzięki natywnemu edytorowi Magento WYSIWYG lub Kreatorowi Stron dla banerów. Ulepszenie wydajności są reprezentowane przez pakietowanie JavaScript. Ulepszenia bezpieczeństwa: ACL opróżniania pamięci podręcznej i 2FA/CAPTCHA. Zmiana w wersjonowaniu produktu B2B umożliwiająca dopasowanie wersji produktu podstawowego.

Magento 2.4 a poprzednie wersje: Magento 2.2.x

Magento 2.2.6 zawiera 25 krytycznych ulepszeń bezpieczeństwa produktu, ponad 150 podstawowych poprawek i unowocześnień kodu oraz ponad 350 zmian i poprawek przesłanych przez społeczność.

Informacje o wydaniu Magento Commerce i Open Source 2.2.6

Należy pamiętać, że dostarczone ulepszenia zabezpieczeń są środkiem zapobiegawczym. Do tej pory nie wystąpiły żadne potwierdzone ataki z nimi związane. Jednak powód udostępnienia aktualizacji jest dość zwyczajny – niektóre luki mogą zostać potencjalnie wykorzystane w celu uzyskania dostępu do informacji o klientach lub przejęcia sesji administratora. Napotykamy ten sam problem od jednego wydania do drugiego. Należy również wspomnieć, że zarówno wersje Open Source, jak i Commerce otrzymały te same ulepszenia. Podstawowa różnica jest związana z niektórymi poprawkami funkcji specyficznych dla wersji Commerce.

Najważniejsze cechy kodu podstawowego

Platforma Magento 2 otrzymuje nowe ulepszenia wydajności z każdym wydaniem, a 2.2.6 nie jest wyjątkiem. 

Znaczne ulepszenia wydajności

Rzućmy okiem na poprawy dostrajania wydajności skupione na indeksowaniu katalogu. Logika indeksowania produktów kategorii została zasadniczo zoptymalizowana. W ten sposób czas ponownej indeksacji skrócił się o 98%. Oznacza to, że teraz indeksowanie 100 000 kategorii zajmuje tylko minutę zamiast 40 minut. Wcześniej sklepy z ogromnymi katalogami były poddawane prawie niekończącej się reindeksacji, która mogła zająć nawet godzinę, zanim proces się zakończy. Jest dostępna również komenda image: resize! Czas jej wykonania został radykalnie skrócony. W Magento 2.2.6 jest nawet o 90% krótszy. Możesz jednak osiągnąć tak wysokie wyniki wydajności po wykonaniu kilku dodatkowych kroków po uaktualnieniu Magento do 2.2.6.

Ponowne indeksowanie w katalogu

Inna optymalizacja jest związana z ponownym indeksowaniem reguły katalogu. W nowej wersji średni czas ponownego indeksowania, który również zależy od warunków reguły, został zasadniczo poprawiony. 2.2.6 oferuje poprawę wydajności o ponad 80%. Początkowo proces ten trwał ponad 20 minut. Teraz operacja ponownego indeksowania reguły pełnego katalogu w średnim sklepie B2C jest o 80% szybsza.

Należy również zauważyć, że indeksowanie cen katalogowych ma teraz określony zakres i jest wielowątkowe. Oznacza to, że wydajność warstwowej nawigacji, wyszukiwania i indeksowania dla instancji Magento z wieloma witrynami internetowymi i sklepami została znacznie zwiększona. Ponadto istnieje teraz możliwość równoległego indeksowania cen katalogowych według stron internetowych i grup klientów.

Refaktoryzacja logiki pobierania atrybutów

W przypadku produktów konfigurowalnych z ponad 500 atrybutami potrzebujesz znacznie mniej czasu na załadowanie stron kategorii lub produktów. Głównym powodem tego ulepszenia jest refaktoryzacja logiki pobierania atrybutów produktu. Doprowadziło to do skrócenia czasu ładowania o prawie 90% w przypadku scenariuszy związanych z dużą liczbą zestawów atrybutów produktów. W przypadku wdrożenia pojedynczego zestawu atrybutów z 500 atrybutami nie zauważysz istotnej poprawy wydajności. Jednak wdrożenia z wieloma zestawami atrybutów, które zawierają tylko kilka atrybutów, będą wykazywać zauważalny wzrost wydajności. Rzućmy okiem na kilka liczb, aby zilustrować nową funkcję. Wyobraź sobie, że masz wdrożenie ze 100 zestawami atrybutów. Każdy zestaw zawiera co najmniej 50 atrybutów. W tej sytuacji poprawa wydajności jest znaczna, co skutkuje nawet 40-90% redukcją czasu ładowania.

Mamy również dobrą wiadomość dla sprzedawców, których sklepy zawierają menu główne z wieloma kategoriami. Czas potrzebny do załadowania strony głównej sklepu został zauważalnie skrócony. Należy jednak pamiętać, że na czas ładowania nadal wpływają dwa czynniki: liczba kategorii i struktura górnego menu.

Lepsze płatności

Oczywiście funkcjonalność procesu zakupowego została poprawiona w Magento 2.2.6. Lepszą użyteczność reprezentuje odporność na przeładowanie strony. Zawartość koszyka, z którym klient przechodzi do ostatniego etapu zakupu, pozostaje stała nawet przy wielokrotnym przeładowywaniu strony. Wcześniej kilka razy załadowana strona procesu zakupowego powodowała całkowite opróżnienie koszyka. W rezultacie klient nie mógł złożyć zamówienia. Ten problem dotyczył głównie sklepów działających na HTTPS. Teraz możesz uaktualnić do wersji 2.2.6, aby poprawić doznania swoich klientów. Teraz możliwe jest również odświeżenie strony procesu zakupowego bez usuwania adresu wysyłki podczas płatności gościa. Wcześniej, gdy trwały koszyk był włączony, odświeżenie strony wymazywało informacje wprowadzone w polach formularza dla konta gościa.

Liczba dostępnych metod wysyłki nie wpływa już na szybkość, z jaką Magento składa zamówienie. Wcześniej proces ten mógł trwać dłużej niż 20 sekund, jeśli złożono zamówienie, dla którego dostępnych było wiele metod wysyłki.

Dodatkowe ulepszenia

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że konfigurowalne produkty są teraz sortowane według widocznych cen. Wszyscy tego oczekiwali. Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji Magento, sortowanie katalogu według ceny powodowało sortowanie wyników, które obejmowały także ceny produktów niedostępnych w magazynie. Musisz przyznać, że nowa funkcja sprawi, że Twój katalog będzie o wiele bardziej przyjazny dla użytkownika.

Nie ma też zduplikowanych żądań usunięcia wynikających z niestabilnego połączenia internetowego. Wcześniej niezamierzone masowe usuwanie produktów występowało czasami w wyniku niestabilnego połączenia internetowego. Dzięki Magento 2.2.6 możesz na zawsze zapomnieć o tym problemie.

Chmura Magento

Konfiguracja Docker Compose została dodana do repozytorium Cloud ece-tools w wersji 2.2.6. Dlatego wdrażanie lokalnego środowiska programistycznego nie jest już problemem. Istnieje również solidna poprawa zorientowana na sprzedawców. Nie jest już konieczne eksportowanie i importowanie procesu konfiguracji w celu zmiany ustawień regionalnych magazynu.

Poza tym w Magento 2.2.6 został wprowadzony nowy workflow, który usprawnia generowanie mapy witryny. Teraz pozwala sprzedawcom dodać plik robots.txt i wygenerować plik sitemap.xml dla konfiguracji pojedynczej domeny bez konieczności zmiany infrastruktury. W takim tempie szybko zapomnisz o konieczności korzystania z rozszerzeń mapy witryny XML innych firm.

Dodano nową zmienną środowiskową SCD_MATRIX. Zmniejsza liczbę plików motywów niezbędnych do wdrożenia, dzięki czemu sprzedawcy mogą teraz definiować wiele ustawień regionalnych dla każdego motywu. Wdrożono strategię zero przestojów. Podstawą tego nowego ulepszenia jest funkcja „wstrzymywania połączenia”, która zapewnia brak utraconych połączeń lub niedostępności witryny. W rezultacie możesz zapewnić klientom płynne zakupy nawet w przypadku wdrożeń obejmujących zmiany schematu bazy danych.

Naprawiono również problem, który powodował przestoje między fazą wdrażania a fazą po wdrożeniu. Teraz faza post_deploy rozpoczyna się zaraz po zakończeniu fazy wystawiania.

Wkład społeczności

Podkreślmy teraz różne wkłady społeczności i zwróćmy osobną uwagę na poprawki, które poprawiają przepływ transakcji i sortowanie prostych produktów. W 2.2.6 obsługa klienta jest bardziej elastyczna niż w poprzednich wersjach. Twoi klienci mogą sfinalizować zamówienie, gdy zawiera on konfigurowalny produkt z opcją, która jest usuwana po umieszczeniu produktu w koszyku. Wcześniej, nie można było załadować koszyka po usunięciu konfigurowalnej opcji.

Należy również wspomnieć, że Magento 2.2.6 zachowuje domyślną kolejność sortowania produktów – czyli „najnowsze” – po uaktualnieniu wdrożenia Magento. Wcześniej sytuacja była odwrotna. Po aktualizacji domyślna kolejność produktów w kategoriach zmieniła się z „najnowsze” na „najstarsze”.

Jako sprzedawca Magento możesz teraz z powodzeniem zmienić zastosowane ustawienie motywu dla widoku sklepu w sekcji Treść>Projekt>Konfiguracja. Szybkość ładowania strony w Magento 2.2.6 została poprawiona, ponieważ nie oblicza już podatków od produktów podczas ładowania stron kategorii.

Podstawowe rozszerzenia w pakiecie

Jeśli chodzi o podstawowe dołączone rozszerzenia, Magento 2.2.6 oferuje również wiele nowych poprawek. Przyjrzyjmy się każdemu rozszerzeniu.

Amazon Pay

Ulepszenia Amazon Pay wpływają na cztery kluczowe obszary. Po pierwsze, jest to implementacja bramki dostawcy płatności Magento. Deweloperzy wreszcie mają solidne narzędzie do integracji sklepów z dostawcami płatności. Ten cel można osiągnąć szybciej i mniejszym wysiłkiem w Magento 2.2.6.

Po drugie, poprawiono również obsługę produktów wirtualnych. Po trzecie, nowy wpis został dodany do zakładki Admin. Nowa funkcja umożliwia wyświetlanie Amazon Pay na liście opcji płatności. Po czwarte, ustawienia synchroniczne, jeśli to możliwe i asynchroniczne dla trybu autoryzacji są teraz połączone w jedno ustawienie. Teraz w tym obszarze są tylko dwa ustawienia: natychmiastowy, który wcześniej był reprezentowany przez Synchronous oraz automatyczny, który jest połączeniem synchronicznego, jeśli to możliwe, i asynchronicznego.

Dotmailer

Rozszerzenie dotmailer zostało również ulepszone w Magento 2.2.6. Możemy wyróżnić 4 kluczowe obszary, w których dostępne są ulepszenia. Magento 2.2.6 pozwala wyświetlać i przechowywać zgody klientów i gości za pomocą nowego Consent Insight dotmailer. Import kontaktów Magento jest teraz znacznie bardziej elastyczny. Możesz importować tylko te kontakty, które wyraziły zgodę. Na przykład klient, gość i inni subskrybenci. Czwarta sfera ulepszeń jest związana z procesem ponawiania, który teraz następuje po nieudanej próbie uzyskania dostępu do EDC.

Klarna

Ulepszenia Klarna obejmują trochę więcej funkcji. Sekcja Płatności Klarna została ulepszona. Teraz zawiera link do automatycznego wdrażania Klarna i logowania się na konto. Jeśli zamówienie zostanie zidentyfikowane jako takie, Klarna powiadomi Cię o żądaniu wstrzymania dostawy zamówienia. Dodatkowo Klarna spróbuje automatycznie anulować zamówienie, wysyłając powiadomienie. 

Zarządzanie zamówieniami zostało ulepszone dzięki wierszom zamówień wysyłki i rabatów. Przepływ pracy ze szczegółami wysyłki otrzymał nowe ulepszenie w Magento 2.2.6. Teraz Klarna przekazuje je w żądaniach przechwytywania. Poza tym interfejs API Klarna zwraca teraz nazwę i adres URL logo do użycia dla każdej metody płatności. Wcześniej konieczne było trwałe zakodowanie nazw metod płatności w module.

osoba podpisuje formularz na doręczonej paczce

Wysyłka Magento

Być może najbardziej aktualnym obszarem jest wysyłka. Rozszerzenie Magento Shipping zawiera następujące ulepszenia. Jako sprzedawca możesz skorzystać z nowej funkcji Kliknij i odbierz, która umożliwia wiele rzeczy.

Udostępnij nową opcję jako opcję wysyłki klientom, umożliwiając im bezpośrednie odbieranie przesyłek z wyznaczonych lokalizacji źródłowych lub sklepów. Jednocześnie nadal możesz polegać na klikaniu i zbieraniu rozszerzeń innych firm. Skonfiguruj wiele lokalizacji źródłowych dostępnych dla odbioru Click & Collect. Wykorzystaj aktualizacje formularza wysyłki dla UPS (obecnie funkcja jest dostępna tylko w USA). Pamiętaj, że klienci mogą wybrać lokalizacje Click & Collect podczas płatności. Ta funkcja obsługuje przepływy pracy i powiadomienia dotyczące odbioru, pakowania i odbioru w systemie Click & Collect. Przetwarzanie wsadowe zapewnia sprzedawcom również kilka nowych ulepszeń. Dzięki temu możesz dowolnie określać i modyfikować pakiety i doświadczenia dla zamówień. Następnie można rezerwować przesyłki na paczkę. A Magento 2.2.6 umożliwia drukowanie wszystkich listów przewozowych i etykiet dla części zamówienia. Jest też nowe pole Nr przesyłki, które kojarzy rezerwacje między przewoźnikiem a klientem.

Jak widać, nic złego się nie stało z Magento 2 po przejęciu przez Adobe. Zarówno wersje Open Source, jak i Commerce mają wiele nowych funkcji i ulepszeń. Ponadto dostawcy rozszerzeń nadal mają wiele obszarów, które można ulepszyć za pomocą swoich produktów. A kiedy niektóre stare funkcje zostaną wyeliminowane, nie ma powodu do paniki: zawsze istnieje niezawodny zamiennik innej firmy. Ekosystem Magento wciąż się rozwija i nic go nie powstrzyma!

Informacje o wydaniu Magento Commerce i Open Source 2.2.5

Magento 2.2.5 oferuje następujące ulepszenia zarówno dla wersji Commerce, jak i Open Source. Na przykład możesz skorzystać z następujących ulepszeń po zaktualizowaniu instancji Magento. Istnieje wiele ulepszeń opracowanych w celu zamknięcia luk w zabezpieczeniach XSS, wstrzykiwania SQL i CSRF. Rozwiązywanie problemów powstałych po aktualizacji do Magento 2.2.4 we wdrożeniach obejmujących wiele witryn internetowych. Teraz instalacje wielu sklepów Magento używają wartości specyficznych dla widoku sklepu z ustawień konfiguracji sklepu. Aktualizacja zwiększa poziom wydajności indeksowania, ponad 150 poprawek i dodatków od społeczności Magento oraz ulepszenia podstawowych modułów Magento. Jeśli chodzi o ulepszenia wydajności podstawowego kodu Magento, obejmują one możliwość uruchamiania indeksera wyszukiwania pełnotekstowego w katalogu i indeksera produktów kategorii w trybie równoległym według widoku sklepu. Skraca się czas wykonania indexer:reindex.

Poprawiono wydajność indeksowania nawet o 15% dzięki refaktoryzacji pełnotekstowego indeksera katalogu dla profili obejmujących ponad 600 000 produktów oraz katalogów z ponad 5000 konfigurowalnymi produktami i ponad 500 opcjami. Ulepszono zachowanie atrybutów produktu, co prowadzi do zwiększenia wydajności strony wyników wyszukiwania o 31% w przypadku katalogów z wieloma konfigurowalnymi opcjami produktów.

Oto zmiany dodane przez społeczność Magento. Możliwe jest utworzenie nowego konta klienta na stronie Potwierdzenie zamówienia. Kody kuponów, które wykluczają produkty w zestawie, są teraz stosowane prawidłowo. Wcześniej produkty w zestawach nie były wykluczane. Produkty proste są sortowane według zwykłej ceny, gdy stosowana jest reguła ceny promocyjnej katalogu. To samo dotyczy produktów prostych z wymaganą opcją niestandardową.

Nowa wersja Magento Shipping zawiera również kilka ważnych ulepszeń. Teraz sprzedawcy mogą wybierać przewoźników do zwrotu. Poza tym istnieje możliwość wysłania etykiety zwrotnej wraz z realizacją spedycji. Przetwarzanie wsadowe prowadzi do znacznego wzrostu prędkości przetwarzania dużej ilości przesyłek. Klienci mogą wyznaczyć punkt odbioru zamiast miejsca zamieszkania dla dostawy przez przewoźnika za pomocą punktów odbioru.

Informacje o wydaniu Magento Open Source 2.2.4

Dodano nowe moduły gotowe do użycia. Ulepszono obliczenia podatków i kosztów wysyłki bezpośrednio z koszyka za pomocą Amazon Pay, Vertex i Klarna Payments. Unowocześniono Magento Shipping i dotmailer. Podniesiono wydajności oraz naniesiono liczne poprawki podstawowych funkcji. Wiele funkcjonalności zostało dodanych przez społeczność Magento.

Ulepszenia Magento Open Source 2.2.4

Ulepszono wyszukiwanie globalne administratora. Jest teraz rozszerzalne, przetłumaczalne i bierze pod uwagę ustawienia ACL dla bieżącego użytkownika. Wprowadzono automatyczny moduł sprawdzający, który wymusza używanie skróconego zapisu tablic w nowym kodzie. Dodano dedykowane pliki dziennika debugowania płatności i wysyłki, które przechowują informacje specyficzne dla obszaru funkcjonalnego. Zaktualizowano zależności Emogrifier. Zastąpiono is_null ze ścisłym porównaniem tylko dla modeli i bloku w katalogu, podatkach, sprzedaży i EAV.

Jeśli chodzi o ulepszenia dotmailera, ulepszono tabelę raportów porzuconych koszyków. Sprzedawcy mogą teraz projektować własne szablony e-maili transakcyjnych. Poprawiono synchronizację danych sprzedażowych abonenta. E-maile transakcyjne są na poziomie Sklepu. 

Najważniejsze informacje o wydaniu Magento Commerce 2.2.4

Dodano natychmiastowe i dokładne obliczenia podatków i kosztów wysyłki bezpośrednio z koszyka za pomocą Amazon Pay, Vertex i Klarna Payments. Zaktualizowano również rozszerzenia Magento Shipping i dotmailer. Liczne poprawki i ulepszenia wydajności zostały wprowadzone w Magento Commerce 2.2.4. Prawie 200 dodatków i poprawek od społeczności stało się częścią nowej wersji.

Ulepszenia Magento Commerce 2.2.4

Ulepszono wyszukiwanie globalne administratora. Jest teraz rozszerzalne, przetłumaczalne i bierze pod uwagę ustawienia ACL dla bieżącego użytkownika. Metoda płatności CyberSource została dodana do przepływu realizacji transakcji z wieloma dostawami. Jest to funkcja specyficzna dla Magento Commerce. Moduł Multishipping został ulepszony, aby proces integracji innych metod płatności był bardziej przyjazny dla programistów. Zautomatyzowany moduł sprawdzający Magento wymusza konwencję skróconego zapisu tablic w nowym kodzie, który spełnia wszystkie wymagania PSR-2. Dodano dedykowane pliki dziennika debugowania płatności i wysyłki. Teraz przechowują informacje specyficzne dla tych obszarów funkcjonalnych. Aktualizowano zależność Emogrifier do wersji 2.0.0+. Zastąpienie is_null ze ścisłym porównaniem tylko dla modeli i bloku w katalogu, podatkach, sprzedaży i EAV.

Jeśli chodzi o ulepszenia dotmailera, są one takie same jak w edycji Open Source. Ulepszono tabelę raportów porzuconych koszyków. Sprzedawcy mogą projektować własne szablony e-maili transakcyjnych. Jest lepsza synchronizacja danych sprzedażowych abonenta. E-maile transakcyjne są na poziomie Sklepu. 

Informacje o wydaniu Magento 2.2.3

Wersja 2.2.3 zawiera 35 ulepszeń w wielu kluczowych obszarach, w tym bezpieczeństwa produktu, administratora Magento.

Kluczowe ulepszenie bezpieczeństwa w wersji 2.2.3 ogranicza możliwość używania dowiązań symbolicznych dla /media i innych folderów. W związku z tym użycie linków symbolicznych do wdrożenia /media może prowadzić do problemów z przesyłaniem lub usuwaniem obrazów.

Najważniejsze zmiany Magento Open Source 2.2.3

Ze względu na liczne ulepszenia zabezpieczeń, 2.2.3 naprawił luki w zabezpieczeniach fałszowania żądań pomiędzy lokacjami (CSRF), nieautoryzowane wycieki danych i zdalne wykonanie kodu przez uwierzytelnionego administratora. Obsługiwane jest teraz Elasticsearch 5.x. Najnowsze zmiany w dostawach USPS obsługuje się przez Magento Admin. Zadania zarządzania pamięcią podręczną zarządzane przez Magento Admin uzyskują lepszy system kontroli. 

Ulepszenia bezpieczeństwa Magento Open Source 2.2.3

Wraz z Magento 2.2.3 Open Source wprowadzono liczne ulepszenia bezpieczeństwa. Na szczęście nie wystąpiły żadne, potwierdzone ataki związane z naprawionymi problemami. 

Informacje o wersji

Aktualizacje Magento Commerce, które zostały wprowadzone w 2.2.3 są takie same jak w Magento Open Source. Wersja 2.2.3 zawiera liczne ulepszenia w różnych kluczowych obszarach. Chociaż głównym wektorem aktualizacji jest bezpieczeństwo produktu, obejmuje ona również ulepszenia związane z administracją Magento, wysyłką i prawami autorskimi.

Zauważ, że w 2.2.3 możliwość używania dowiązań symbolicznych dla /media i innych folderów jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Tak więc użycie linków symbolicznych do wdrożenia lub w/media może prowadzić do problemów podczas przesyłania lub usuwania obrazów.

Informacje o wydaniu Magento 2.2.2

Dodano zaawansowane raportowanie: 20 raportów z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Pojawił się zakup natychmiastowy – płatność bez kroku dla powracającego klienta. Magento Shipping to wysyłka i dostawa do wielu przewoźników. Automatyzacja e-mail marketing poprzez integrację z dotmailer. Magento Functional Testing Framework to wieloplatformowe rozwiązanie do testowania, ułatwiające testowanie funkcjonalne i minimalizujące wysiłki związane z wykonywaniem testów regresyjnych. Poza tym aktualizacja zawiera ponad 100 poprawek błędów przesłanych przez społeczność.

Masz pytanie?

Napisz do nas

  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  *Wymagane  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: