Platforma Magento ewoluuje nieustannie. Często dodawane są do niej nowe funkcjonalności, aby jeszcze bardziej usprawnić sprzedaż. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o wersji Magento Open Source 2.4.0. Nowa wersja platformy wprowadza obsługę PHP 7.4, Elasticsearch 7.6.x i MySQL 8.0. Poza tym posiada istotne zmiany w zakresie bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla administratorów, które jest teraz domyślnie włączone. Zwróć także uwagę na usunięcie integracji metod płatności Authorize.Net i Braintree z kodu podstawowego. Teraz musisz ręcznie zainstalować odpowiednie moduły innych firm. Magento 2.4.0 zawiera ponad 100 podstawowych poprawek kodu i 30 ulepszeń bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się głównym punktom aktualizacji.

 

Bezpieczeństwo w Magento 2.4

Ponad 30 ulepszeń bezpieczeństwa wprowadzonych w Magento 2.4.0 pomaga sprzedawcom radzić sobie z zagrożeniami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Dotyczą głównie zdalnego wykonywania kodu i problemami z cross-site scripting. Jednym z najważniejszych ulepszeń jest to, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest teraz dostępne dla kont administratora, czego nie można wyłączyć, kont użytkowników Magento.com i dostępu do chmury SSH.

 

Kolejna kluczowa funkcja bezpieczeństwa wprowadzona w Magento 2.4.0 jest związana z trybem ścisłym filtru szablonów. Jest teraz domyślnie włączony, co znacznie zmniejsza ryzyko ataków zdalnych. Jednocześnie nowa wersja platformy wyłącza renderowanie danych od dostawców UI, zmniejszając możliwość wykonania dowolnego kodu JavaScript.

 

Poza tym klasy PHP odpowiedzialne za generowanie szablonów HTML oraz .phtml otrzymują nową klasę - \ Magento \ Framework \ Escaper. Zawiera metody oczyszczania HTML zaprojektowane dla wielu nowych kontekstów. Należy również pamiętać, że zmienna lokalna $escaper z szablonów .phtml jest obowiązkowym zamiennikiem przestarzałej metody $block->escape {method}.

 

Nowy plik security.txt wprowadza element danych serwera będący standardem w branży, który ma pomóc działowi bezpieczeństwa w dostarczaniu administratorom informacji dotyczących potencjalnych niebezpieczeństw.

 

Magento umożliwia również instalowanie tylko poprawek bezpieczeństwa. Jeśli nie potrzebujesz nowych funkcji, ale chcesz chronić swoją witrynę, ta opcja pomoże Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Możesz zaktualizować osłonę swojego sklepu internetowego bez stosowania setek funkcjonalnych poprawek i ulepszeń.

 

Platforma Magento 2.4

Przyjrzyjmy się teraz aktualizacjom platformy wprowadzonym w Magento 2.4.0. Dla PHP wprowadzono wsparcie PHP 7.4, a porzucono dla wersji 7.1 i 7.2. Dla PHPUnit jest wsparcie dla wersji 9.x, ale porzucono wersję 6.5.Elasticsearch 7.6.x staje się domyślną wyszukiwarką katalogów zarówno dla Magento Commerce, jak i Open Source. MySQL 8.0 jest obsługiwany razem z MySQL 5.7. Jednak MySQL 5.6 nie można już używać. Wyszukiwarka katalogów MySQL została zastąpiona przez Elasticsearch. MariaDB 10.4 jest obsługiwana wraz z MariaDB 10.2, ale wersji 10.0 i 10.1 nie można już używać.

 

Udostępniono projekt Laminas zamiast Zend Framework. Ochrona przed oszustwami Signifyd została usunięta z kodu. Musisz poszukać zamiennika na Magento Marketplace. Braintree również został usunięty.

 

Infrastruktura

Liczne ulepszenia infrastruktury odświeżają funkcjonalność z poprzednich Magento. Nowe zmiany poprawiają jakość frameworka i liczne moduły, takie jak konto klienta, CMS, katalog, kasa, itp. Rzućmy okiem na najważniejsze aktualizacje.

 

Płatności

Metody płatności innych firm nie są już dostępne w podstawowym kodzie Magento. Zamiast tego musisz użyć rozszerzeń innych firm. Wyszukiwanie częściowych słów to nowa funkcja wprowadzona wraz z powołaniem Elasticsearch jako nowej domyślnej wyszukiwarki. Częściowe słowa są obsługiwane w terminach wyszukiwania nazw produktów i SKU. Pakiet PayPal JavaScript SDK został zaktualizowany do najnowszej wersji, wprowadzając najnowsze funkcje i najlepsze zabezpieczenia. Kreator konfiguracji sieciowej został wycofany. Zamiast tego można użyć interfejsu wiersza poleceń.

 

Ulepszenia wtyczki Composer upraszczają proces aktualizacji, rozwiązując problemy związane z plikiem głównym composer.json. Rozwiązano również problemy z nadpisywaniem zmian. 

 

Administracja

Zakupy wspomagane przez sprzedawcę zapewniają możliwość przeglądania witryny sklepowej w imieniu klientów i uzyskiwania dostępu do ich kont bezpośrednio z poziomu interfejsu. Dają pełną kontrolę nad tym, którzy administratorzy mogą logować się na konta klientów. Oprócz tego zamówienia złożone w imieniu klientów są rejestrowane normalnie – zarówno w sklepie, jak i przez administratora. Dodano najwyższy poziom bezpieczeństwa klienta – system likwiduje wszystkie sesje po wylogowaniu administratorów, a administratorzy nie mogą uzyskać dostępu do haseł klientów.

 

Osiągi

Każda nowa wersja Magento zapewnia optymalizacje wydajności, a Magento 2.4.0 nie jest wyjątkiem. Nowa wersja oferuje liczne ulepszenia w zakresie szybkości i produktywności.

 

Unieważnienie sekcji danych klienta oznacza, że logika stojąca za tą sekcją została ulepszona, rozwiązując problem związany z pamięcią lokalną i aktywnymi unieważnieniami sekcji.

 

Zmniejszono liczbę zapytań do Redis wykonywanych na każde żądanie Magento. Prowadzi to do redukcji rozmiaru transferów danych w sieci między Redis i Magento oraz mniejsze zużycie procesora.

 

Magento 2.4.0 wprowadza nowy mechanizm buforowania wyników zapytań SQL do tabel spisowych. Pojawiają się też szybkie zamówienia. Ich wydajność poprawiono o 25-30%.

 

Adobe Stock

Magento 2.4.0 wprowadza możliwość licencjonowania podglądów obrazów stockowych bezpośrednio z Galerii. Możliwe jest wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie obrazów do 30 razy szybciej.

 laptop wyświetlający sklep internetowy

Zarządzanie zapasami

Magento 2.4.0 obsługuje Zarządzanie Zapasami w wersji 1.2.0. Nowych funkcji jest kilka. Podczas składania zamówienia można wybrać nową metodę dostawy do sklepu. Produkty w pakiecie są teraz obsługiwane w trybie wielu źródeł. W ten sposób Magento 2 Inventory obsługuje teraz wszystkie typy produktów z wieloma źródłami. Asynchroniczne ponowne indeksowanie zapasów znacznie poprawia wydajność zarządzania zapasami Magento 2. Dodano nowe interfejsy hurtowe do sprawdzania możliwości sprzedaży. Zwiększono pokrycie testów oraz liczne poprawki błędów.

 

GraphQL

Różne ulepszenia GraphQL wprowadzone w Magento 2.4.0 poprawiają liczne obszary, na których występowała taka konieczność.

 

Zapytanie pickup Locations obsługuje teraz funkcję odbioru zapasów w sklepie. Zapytanie dotyczące kategorii nie tylko zwraca listę kategorii, które pasują do określonego filtru, tak jak wcześniej było w przypadku zapytania category List, ale także obsługuje numerację stron. Zmiana w reorder Items umożliwia zalogowanym użytkownikom dodawanie produktów z poprzedniego zamówienia do koszyka.

 

Platforma testowania funkcjonalnego

Magento 2.4.0 współpracuje z MFTF (Magento Functional Testing Famework) v3.0.0, który z kolei obsługuje PHP 7.4 i PHPUnit 9. Jego podstawowe funkcje obejmują pomoc MFTF do niestandardowych działań poza frameworkiem, foldery w modułach testowych, aktualizacje schematu dla jednostek testowych, zagnieżdżona składnia asercji, statyczne sprawdza odwołania do przestarzałych jednostek testowych. Stare akcje MFTF zostały usunięte, a skrypty odpowiedzialne za aktualizację testów do wymagań głównych wersji MFTF zostały zaktualizowane.

 

Rozszerzenia opracowane przez dostawców zewnętrznych

Chociaż wiele rozszerzeń innych firm jest już przestarzałych w Magento 2.4.0, nadal istnieją pewne moduły opracowane przez dostawców wbudowane w platformę.

 

W związku z tym ulepszenia Amazon Pay obejmują aktualizacje białej listy CSP, a także obsługę wielu autoryzacji dla zamówień obejmujących wiele pozycji i adresów w Japonii. Płatności Braintree zastępują podstawową integrację Braintree. Klarna w Magento 2.4.0 zapewnia nowe opcje przesyłania wiadomości na miejscu, aby pomóc kupującym zrozumieć dostępne opcje kredytu i finansowania. Poza tym obsługuje zwroty, rabaty, pliki cookie i testy jednostkowe, a także zaktualizowane ustawienia konfiguracji. Vertex zapewnia lepszą obsługę administracyjną, pliki schematów XML i poprawki zamiast skryptów oraz usuwanie przestarzałego kodu. Funkcja ocen i recenzji Yotpo jest teraz zintegrowana z Kreatorem Stron.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.4 Commerce

Magento Commerce 2.4.0 zawiera wszystkie wymienione powyżej funkcje oraz kilka innych ulepszeń, takich jak odnowione funkcje B2B. Przestarzałe metody płatności obejmują Authorize.Net, Braintree, eWay, CyberSource i Worldpay.

 

Kreator stron

Jedyne ulepszenie Kreatora Stron wprowadzone w Magento 2.4.0 polega na tym, że obsługuje on teraz PHP 7.4.

 

B2B

Jeśli chodzi o ulepszenia B2B w Magento 2.4.0, są one również dość oszczędne. Nowa wersja platformy wprowadza funkcję przepływu pracy zatwierdzania zamówień, która umożliwia menedżerom organizacji kupujących konfigurowanie reguł zatwierdzania dla kupujących.

 

Dlatego Magento obsługuje teraz samoobsługową konfigurację unikalnych reguł zatwierdzania na konto firmowe. Elastyczne kryteria reguł mogą być oparte na takich parametrach, jak kwota zamówienia, liczba pozycji lub koszty wysyłki. Konfigurowalne progi dodają nowy poziom elastyczności do konfiguracji początkowej. Konfigurowalne uprawnienia dla wszystkich aspektów funkcji to kolejna znacząca zmiana w domyślnym przepływie pracy. Zatwierdzenia są teraz wymagane w szybkim widoku sklepu zamówień zakupu. Poza tym zyskujesz lepszą kontrolę nad powiązanymi procesami dzięki pełnej historii działań. Powiadomienia e-mail informują teraz odpowiednie strony o wszystkich krokach podjętych podczas procesu zatwierdzania.

 

Rozszerzenie opracowane przez dostawców zewnętrznych

Magento Commerce 2.4.0 zawiera te same moduły innych firm, co Open Source, a także rozszerzenie dotdigital. Ta ostatnia oferuje liczne ulepszenia. Wartości atrybutów klienta przechwycone przez dowolny typ danych wejściowych są poprawnie synchronizowane - podobnie jak pola danych. Możliwe jest przesłanie danych wglądu do koszyka dla wszystkich aktywnych ofert, nawet jeśli są one puste. Nazwa witryny internetowej, nazwa sklepu i nazwa widoku sklepu mogą być synchronizowane przez poszczególne pola danych. Limit synchronizacji danych transakcyjnych dla danych listy życzeń, recenzji i zamówień został poprawiony. Produkty konfigurowalne mają numer magazynowy - sumę produktów podrzędnych. Aktualizacje zapasów wykonane poza kontrolą administratora Magento są teraz wykrywane. Wprowadzono ulepszenia mapowanie danych. Zaktualizowano konfigurację e-maili transakcyjnych.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.3

To wydanie wprowadza znaczące ulepszenia i różne narzędzia, które zwiększają komfort programisty: PWA Studio, alternatywy dla SOAP i REST oraz elastyczny interfejs API, który otwiera bogate możliwości dla frontendu, headless i mobile development.

 

Magento 2.3.5 Open Source

Magento 2.3.5 zawiera 180 poprawek funkcjonalnych, a także 25 ulepszeń bezpieczeństwa. Oto najważniejsze aktualizacje.

 

Aktualizacje platformy

Aktualizacje platformy obejmują obsługę integracji Elasticsearch 7.x i wycofanie integracji Authorize.Net, eWay, CyberSource, Worldpay i Signifyd. Aby zastąpić te funkcję, przeszukaj odpowiednie moduły w Market Place. Poza tym Magento 2.3.5 dostarcza aktualizację dla Symfony Components do 4.4 i opiera się na projekcie Laminas zamiast Zend Framework.

 

Infrastruktura

Ulepszenia infrastruktury Magento 2.3.5 dotyczą modułów Catalog, PayPal, Sales, Elasticsearch, Import, CMS i B2B. System podąża teraz za aktualizacją plików cookie SameSite z metodą płatności PayPal Pro. Poza tym możesz wykorzystać analizę kodu PHPStan poprzez statyczne kompilacje.

 

Zarządzanie asortymentem

Nowy punkt rozszerzenia dla SourceDataProvider i StockDataProvider oraz alokowane źródła asortymentu na liście zamówień należą do aktualizacji zarządzania asortymentem w Magento 2.3.5.

 

Studio PWA

PWA Studio 6.0.0 oferuje nową strukturę rozszerzalności PWA, ulepszone buforowanie i pobieranie danych, a także pełną stronę koszyka na zakupy.

 

Rozszerzenia innych firm

Kanał reklam Zakupów Google nie jest już obsługiwany. Klarna jest dostarczana do Australii i Nowej Zelandii. Vertex oferuje ulepszony interfejs zaplecza, walidację adresów, obliczenia podatkowe dla produktów wirtualnych, porty WSDL z podstawowym uwierzytelnianiem, przywracane ustawienia konfiguracji itp.

 

Ulepszenia w Magento 2.3.5 Commerce

Dotdigital łączy chmurę Engagement z Magento B2B poprzez dane firmowe (typy klientów, firmy, statusy firm), udostępnione dane katalogowe i synchronizację danych ofertowych. W rezultacie otrzymujesz lepsze kampanie i dokładniejsze rekomendacje.

 

Kreator Stron oferuje szablony umożliwiające dostosowanie wyglądu stron Twojego sklepu i zapisanie ich w celu dalszych aktualizacji nowych obszarów zawartości. Tła wideo można dodawać do banerów, które teraz obsługują wysokość całej strony. Wcześniej zapisane zawartości są aktualizowane automatycznie, aby zawsze odpowiadały nowszym zmianom konfiguracji.

 

Poprawki bezpieczeństwa

Począwszy od 2.3.3, Magento oferuje wrażliwe na czas poprawki bezpieczeństwa, które nie obejmują setek funkcjonalnych poprawek i ulepszeń. W związku z tym poprawka 2.3.2.2 jest poprawką wyłącznie zabezpieczającą, zaprojektowaną w celu naprawienia luk zidentyfikowanych w Magento 2.3.2.

 

Magento 2.3.3 Open Source zawiera wiele innych ulepszeń bezpieczeństwa, które można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, jest to zgodność PSD2 z podstawowymi metodami płatności. Po drugie, nowa wersja platformy rozwiązuje 75 krytycznych problemów bezpieczeństwa. Po trzecie, 2.3.3 oferuje ulepszenia, które zwiększają ochronę XSS przed przyszłymi exploitami.

 

Zgodność z Payment Services Directive 2

Od kiedy PSD2 weszło w życie 14 września, Magento już przygotowało swoich użytkowników na nową zmianę. Braintree jest teraz zgodny z PSD2, a Authorize.net umożliwia teraz weryfikację 3D Secure za pośrednictwem usług innych firm. Magento 2.3.3 nie zawiera już modułów płatności Cybersource i eWay. Zamiast tego musisz je zastąpić oficjalnymi rozszerzeniami.

 

Aktualizacje platformy

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność platformy, Magento 2.3.3 Open source obsługuje PHP 7.3.x i 7.2.x. Najnowsze testowane wersje to 7.3.8 i 7.2.21. Obsługuje również Varnish 6.2.0. Zwróć również uwagę, że komponenty Zend Framework 2 zostały zaktualizowane do wersji Active/LTS.

 

Ulepszenia w wydajności

Aby zwiększyć wydajność platformy, Magento 2.3.3 oferuje nowe funkcje. Automatyczne generowanie przepisywania adresu URL, które ma miejsce, gdy produkty należące do kategorii są zapisywane, można włączyć lub wyłączyć. Mniej istotne elementy CSS znajdują się na dole strony, zwiększając jej szybkość ładowania. Biblioteka jQuery/ui istnieje jako osobne widżety. Oznacza to, że podstawowe moduły mogą teraz ładować tylko te widżety, których potrzebują. Magento 2.3.3 przechowuje teraz strony wyświetlające tekst w czytelnych czcionkach systemowych podczas ładowania niestandardowych, aby zwiększyć szybkość ładowania. Im więcej dużych plików CSS i czcionek używasz, tym bardziej zauważalna jest poprawa.

 

Udoskonalenia infrastruktury

Magento 2.3.3 zawiera zaktualizowaną platformę i następujące moduły: katalog, sprzedaż, płatność, UrlRewrite, klient i UI. Zwróć również uwagę, że edytor WYSIWYG został zaktualizowany. Jego najnowsza wersja to TinyMCE v. 4.9.5.

 

GraphQL

Rozszerzona funkcjonalność GraphQL obejmuje integrację płatności PayPal, płatności ratalnej i kart podarunkowych. Możesz go wykorzystać do przetwarzania płatności, realizacji kart podarunkowych i konwersji w celu przechowywania salda kredytowego, aktualizowania koszyków na zakupy i dodawania konfigurowalnych produktów do koszyka.

 

Studio PWA

Magento 2.3.3 zawiera również aktualizacje dla PWA Studio 4.0.0. Teraz to narzędzie zawiera nowe haki w Peregrine, a także przerobione komponenty, które można przekształcić w haki wielokrotnego użytku.

 

Kanał reklam w Zakupach Google

W Magento 2.3.3 moduł Google Shopping Ads Channel Marketplace jest dostępny jako pakietowe rozszerzenie.

 

Wysyłka Magento

Z punktu widzenia Magento Shipping 2.3.3 zawiera liczne ulepszenia w takich obszarach jak integracja przewoźnika, przetwarzanie zamówień seryjnych, podgląd sposobu wysyłki w portalu wysyłkowym, realizacja transakcji, itp. Obsługuje również produkty w pakietach i opcje paczek.

 

Rozszerzenia opracowane przez firmy zewnętrzne

Magento 2.3.3 Open Source oferuje liczne ulepszenia udostępniane przez firmy zewnętrzne. Amazon Pay jest zgodny z dyrektywą PSD2 dla Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dotdigital obejmuje ulepszoną synchronizację katalogu produktów dla produktów w pakiecie i niestandardowych, a także lepszą komunikację w przypadku porzuconych koszyków. Klarna umożliwia handlowcom wyłączanie wysyłania informacji o klientach, obsługuje transakcje B2B i współpracuje z PayBright. Vertex dla Magento 2.3.3 obsługuje Flexible Fields – sprzedawcy mogą dostarczyć programowi podatkowemu dodatkowe informacje, domyślnie udostępnić kilka atrybutów, pozwolić sprzedawcom dodawać niestandardowe pola do złącza Vertex. Yotpo to generowana przez użytkowników platforma do zarządzania treścią, która jest zintegrowana z sekcją administracyjną Magento 2.3.3, dzięki czemu handlowcy mogą efektywniej gromadzić, selekcjonować i zarządzać treściami generowanymi przez użytkowników.

 

Importeksport

Ponieważ Magento 2.3.3 wprowadziło mnóstwo ulepszeń importu i eksportu (większość z nich to poprawki błędów), chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na ulepszone funkcje importu i eksportu, które nie są domyślnie dostępne. Nasze rozszerzenie pozwala zautomatyzować wszystkie transfery danych przy użyciu harmonogramów. Jednocześnie można używać ustawień wstępnych do automatycznego mapowania atrybutów innych firm. Kolejną istotną zaletą naszej wtyczki jest możliwość korzystania z wielu formatów plików oprócz CSV. Możesz nawet przesyłać dane z Arkuszy Google lub przez API.

 

Informacje o wydaniu Magento Commerce 2.3.3

Jeśli chodzi o Magento Commerce 2.3.3, zawiera wszystkie wyżej wymienione ulepszenia i poprawki oraz dodatkowe funkcje GraphQL, a także poprawiony Kreator Stron. Zwiększono możliwości edycji bezpośredniejdzięki aktualizacji do TinyMCE v4.9.5. Dodano możliwość jednoznacznego definiowania kolejności produktów. Ulepszono zarządzanie treścią HTML dla użytkowników nietechnicznych. 

 

Informacje o wydaniu Magento 2.3.2 Open Source

Magento 2.3.2 Open Source zawiera 75 ulepszeń bezpieczeństwa. Pomagają rozwiązać wiele wcześniej uciążliwych problemów: cross-site scripting (XSS), zdalne wykonanie kodu (RCE), podatności na ujawnienie danych wrażliwych. Moduł Google reCAPTCHA do płatności PayPal Payflow zapobiega złośliwemu atakowaniu wdrożeń Magento, które wdrażają Payflow Pro.

 

Osiągi

Kolejną zmianą wprowadzoną w Magento 2.3.2 Open Source jest znaczna poprawa czasu reakcji strony w sklepie przy dużym obciążeniu. Dzięki ulepszonemu równoczesnemu dostępowi do blokowej pamięci podręcznej, reakcja stron sklepu pod dużym obciążeniem jest poprawiona o około 20%. Poza tym, użytkownicy Magento 2.3.2 Open Source mogą skorzystać z najnowszej optymalizacji ładowania strony produktów. Najnowsza wersja umożliwia ładowanie zdjęć produktów tak szybko, jak inne elementy strony.

 

Należy również wspomnieć, że Magento 2.3.2 zawiera ulepszone renderowanie stron, aby poprawić wydajność strony. Ta funkcja opiera się na odroczonym ładowaniu i analizowaniu kodu JavaScript witryny sklepowej. Oznacza to, że niekrytyczny kod JavaScript znajduje się u dołu strony sklepu, co umożliwia szybsze generowanie strony. W rezultacie odwiedzający sklep zobaczą całość wcześniej, podczas gdy nieistotne elementy pozostają nieaktywne.

 

Infrastruktura

Magento 2.3.2 Open Source zawiera 130 ulepszeń podstawowej jakości Framework i liczne moduły. Metoda płatności Braintree jest teraz obsługiwana w przypadku płatności z wieloma adresami. Brama URL CGI w module UPS jest aktualizowana do HTTPS. Interfejs Google chart API zaktualizowany do Image-Charts.

 

Narzędzie do sprzedaży

Magento 2.3.2 Open Source wykonuje teraz szereg nowych zadań jako asynchroniczne procesy w tle. Poza tym wysyła komunikaty systemowe, aby powiadomić administratorów o zakończeniu zadania. W tle wykonywane są teraz następujące procesy: generowanie kuponów rabatowych, masowa edycja produktów, eksport danych. 

 

Zarządzanie asortymentem

Magento 2.3.2 Open Source wprowadza nowe polecenia, które umożliwiają sprzedawcom wykrywanie i rozwiązywanie niespójności rezerwacji. Poza tym wszyscy użytkownicy mogą wykorzystać ulepszony interfejs użytkownika do przypisywania źródeł do produktów z następującymi funkcjami: liczba dziesiętna zamówienia, nowe scenariusze testowe dla noty kredytowej, moduł InventoryGraphQl z atrybutami, które zwracają prawidłowe informacje o ilości produktów, oszczędność pojedynczych lub wielu produktów, masowe transfery asortymentu.

 

Poza tym można teraz wykorzystać nowy punkt końcowy do masowego przesyłania częściowego zapasów. Nowa funkcja umożliwia przesyłanie zbiorcze dla niestandardowej ilości produktów między źródłami.

 

GraphQL

Pokrycie GraphQL dla operacji koszyka i kasy zapewnia obsługę produktów prostych i wirtualnych. Poza tym możesz dowolnie dodawać, aktualizować i usuwać pozycje w koszyku, ustawić adresy wysyłkowe i rozliczeniowe (z obsługą książki adresowej), ustawić metodę wysyłki i płatności (tylko offline), złożyć zamówienie. Buforowanie GraphQL obsługuje dodatkowe zapytania w celu skrócenia czasu odpowiedzi oraz rozszerzono zakres scenariusza testu wydajności GraphQL.

 

PWA

Magento 2.3.2 Open Source wprowadza ulepszoną modułową bibliotekę komponentów dla PWA Studio. Od tej wersji programiści mogą ponownie używać i skalować komponenty na potrzeby frontendu. Etapowe wdrażanie elementów funkcjonalnych i danych Peregrine to kolejny duży krok. Od wersji 2.3.2 składnik wyszukiwania został zaktualizowany.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.3.1 Open Source

Nowe funkcje Magento Open Source 2.3.0 (Beta)

PWA Studio – zestaw narzędzi do znacznie usprawnionego rozwoju, wdrażania i utrzymania progresywnych aplikacji internetowych: dokumentacja Magento PWA. Oprócz tego jest deklaratywny schemat - poprawione procedury instalacji i aktualizacji dla Magento i rozszerzeń. GraphQL API to alternatywa dla webowych API REST i SOAP: GraphQL Developer Guide. MultiSource Inventory (MSI) umożliwia zarządzanie fizycznymi zapasami w różnych lokalizacjach na fabrycznym produkcie. Kanał sprzedaży Amazon tworzy oferty Amazon i zarządza nimi oraz realizuje zamówienia zarówno dla klientów Amazon, jak i odwiedzających Twój sklep.  

 

Podstawowe ulepszenia produktu

Aktualizowano stos technologiczny Magento: Redis, MySQL, Elasticsearch, kompatybilność z PHP 7.2 itd. Ulepszenie importu i eksportu. Wsparcie Elasticsearch, ulepszenia dotyczące zwalniania opakowań z szybszym i wydajniejszym procesem wydawania. Ulepszenie CMS dzięki natywnemu edytorowi Magento WYSIWYG lub Kreatorowi Stron dla banerów. Ulepszenie wydajności są reprezentowane przez pakietowanie JavaScript. Ulepszenia bezpieczeństwa: ACL opróżniania pamięci podręcznej i 2FA/CAPTCHA. Zmiana w wersjonowaniu produktu B2B umożliwiająca dopasowanie wersji produktu podstawowego.

 

Informacje o wydaniu Magento Commerce i Open Source 2.2.6

Nowa wersja platformy zawiera 25 krytycznych ulepszeń bezpieczeństwa produktu, ponad 150 podstawowych poprawek i unowocześnień kodu oraz ponad 350 przesłanych przez społeczność żądań ściągnięcia.

 

Należy pamiętać, że dostarczone ulepszenia zabezpieczeń są środkiem zapobiegawczym. Do tej pory nie wystąpiły żadne potwierdzone ataki z nimi związane. Jednak powód udostępnienia aktualizacji jest dość zwyczajny – niektóre luki mogą zostać potencjalnie wykorzystane w celu uzyskania dostępu do informacji o klientach lub przejęcia sesji administratora. Napotykamy ten sam problem od jednego wydania do drugiego. Należy również wspomnieć, że zarówno wersje Open Source, jak i Commerce otrzymały te same ulepszenia. Podstawowa różnica jest związana z niektórymi poprawkami funkcji specyficznych dla wersji Commerce.

 

Najważniejsze cechy kodu podstawowego

Platforma Magento 2 otrzymuje nowe ulepszenia wydajności z każdym wydaniem, a 2.2.6 nie jest wyjątkiem. 

 

Znaczne ulepszenia wydajności

Rzućmy okiem na poprawy dostrajania wydajności skupione na indeksowaniu katalogu. Logika indeksowania produktów kategorii została zasadniczo zoptymalizowana. W ten sposób czas ponownej indeksacji skrócił się do 98%. Oznacza to, że teraz 100 000 kategorii zajmuje tylko minutę zamiast 40 minut. Wcześniej sklepy z ogromnymi katalogami były poddawane prawie niekończącej się reindeksacji, która mogła zająć nawet godzinę, zanim proces się zakończy. Dobra wiadomość dotycząca katalogu oznacza, że jest dostępna również komenda image: resize! Czas jego wykonania został radykalnie skrócony. W Magento 2.2.6 jest nawet o 90% krótszy. Możesz jednak osiągnąć tak wysokie wyniki wydajności po wykonaniu kilku dodatkowych kroków po uaktualnieniu Magento do 2.2.6.

 

Inna optymalizacja jest związana z ponownym indeksowaniem reguły katalogu. W nowej wersji średni czas ponownego indeksowania, który również zależy od warunków reguły, został zasadniczo poprawiony. 2.2.6 oferuje poprawę wydajności o ponad 80%. Początkowo proces ten trwał ponad 20 minut. Teraz operacja ponownego indeksowania reguły pełnego katalogu w średnim sklepie B2C jest o 80% szybsza.

 

Należy również zauważyć, że indeksowanie cen katalogowych ma teraz określony zakres i jest wielowątkowy. Oznacza to, że wydajność warstwowej nawigacji, wyszukiwania i indeksowania dla instancji Magento z wieloma witrynami internetowymi i sklepami została znacznie zwiększona. Ponadto istnieje teraz możliwość równoległego indeksowania cen katalogowych według stron internetowych i grup klientów.

 

W przypadku produktów skonfigurowanych z ponad 500 atrybutami potrzebujesz znacznie mniej czasu na załadowanie stron kategorii lub produktów. Głównym powodem tego ulepszenia jest refaktoryzacja logiki pobierania atrybutów produktu. Doprowadziło to do skrócenia czasu ładowania o prawie 90% w przypadku scenariuszy związanych z dużą liczbą zestawów atrybutów produktów. W przypadku wdrożenia pojedynczego zestawu atrybutów z 500 atrybutami nie zauważysz istotnej poprawy wydajności. Jednak wdrożenia z wieloma zestawami atrybutów, które zawierają tylko kilka atrybutów, będą wykazywać zauważalny wzrost wydajności. Rzućmy okiem na kilka liczb, aby zilustrować nową funkcję. Wyobraź sobie, że masz wdrożenie ze 100 zestawami atrybutów. Każdy zestaw zawiera co najmniej 50 atrybutów. W tej sytuacji poprawa wydajności jest znaczna, co skutkuje nawet 40-90% redukcją czasu ładowania.

 

Przygotowaliśmy również dobrą wiadomość dla sprzedawców, których sklepy zawierają menu główne z wieloma kategoriami. Czas potrzebny do załadowania strony głównej sklepu został zauważalnie skrócony. Należy jednak pamiętać, że na czas ładowania nadal wpływają dwa czynniki: liczba kategorii i struktura górnego menu.

 

Lepsze płatności

Oczywiście funkcjonalność kasy została poprawiona w Magento 2.2.6. Lepszą użyteczność reprezentuje odporność na przeładowanie strony. Zawartość koszyka, z którym klient przechodzi do ostatniego etapu zakupu, pozostaje stała nawet przy wielokrotnym przeładowywaniu strony kasy. Wcześniej kilka razy załadowana strona kasy powodowała całkowite opróżnienie koszyka. W rezultacie klient nie mógł złożyć zamówienia. Ten problem dotyczył głównie sklepów działających na HTTPS. Teraz możesz uaktualnić do wersji 2.2.6, aby poprawić jakość życia swoich klientów. Teraz możliwe jest również odświeżenie strony kasy bez usuwania adresu wysyłki podczas płatności gościa. Wcześniej, gdy trwały koszyk był włączony, odświeżenie strony kasy wymazało informacje wprowadzone w polach formularza przy kasie gościa.

 

Liczba dostępnych metod wysyłki nie wpływa już na szybkość, z jaką Magento składa zamówienie. Wcześniej proces ten mógł trwać dłużej niż 20 sekund, jeśli złożono zamówienie, dla którego dostępnych było wiele metod wysyłki.

 

Dodatkowe ulepszenia

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że konfigurowalne produkty są teraz sortowane według widocznych cen. Wszyscy tego oczekiwali. Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji Magento, sortowanie katalogu według ceny powodowało sortowanie wyników, które obejmowały ceny produktów niedostępnych w magazynie i produktów dla niepełnosprawnych dzieci. Musisz przyznać, że nowa funkcja sprawi, że Twój katalog będzie o wiele bardziej przyjazny dla użytkownika.

 

Nie ma też zduplikowanych żądań usunięcia wynikających z niestabilnego połączenia internetowego. Wcześniej niezamierzone masowe usuwanie produktów występowało czasami w wyniku niestabilnego połączenia internetowego. Dzięki Magento 2.2.6 możesz na zawsze zapomnieć o tym problemie.

 

Chmura Magento

Konfiguracja Docker Compose została dodana do repozytorium Cloud ece-tools w wersji 2.2.6. Dlatego wdrażanie lokalnego środowiska programistycznego nie jest już problemem. Istnieje również solidna poprawa zorientowana na sprzedawców. Nie jest już konieczne eksportowanie i importowanie procesu konfiguracji w celu zmiany ustawień regionalnych magazynu.

 

Poza tym w Magento 2.2.6 został wprowadzony nowy przepływ pracy, który usprawnia generowanie mapy witryny. Teraz pozwala sprzedawcom dodać plik robots.txt i wygenerować plik sitemap.xml dla konfiguracji pojedynczej domeny bez konieczności zmiany infrastruktury. W takim tempie szybko zapomnisz o konieczności korzystania z rozszerzeń mapy witryny XML innych firm.

 

Dodano nową zmienną środowiskową SCD_MATRIX. Zmniejsza liczbę plików motywów niezbędnych do wdrożenia, dzięki czemu sprzedawcy mogą teraz definiować wiele ustawień regionalnych dla każdego motywu. Wdrożono strategię zero przestojów. Podstawą tego nowego ulepszenia jest funkcja „wstrzymywania połączenia”, która zapewnia brak utraconych połączeń lub niedostępności witryny. W rezultacie możesz zapewnić klientom płynne zakupy nawet w przypadku wdrożeń obejmujących zmiany schematu bazy danych.

 

Naprawiono również problem, który powodował przestoje między fazą wdrażania a fazą po wdrożeniu. Teraz faza post_deploy rozpoczyna się zaraz po zakończeniu fazy wystawiania.

 

Wkład społeczności

Podkreślmy teraz różne wkłady społeczności i zwróćmy osobną uwagę na poprawki, które poprawiają przepływ transakcji i sortowanie prostych produktów. W 2.2.6 obsługa klienta jest bardziej elastyczna niż w poprzednich wersjach. Twoi klienci mogą sfinalizować zamówienie, gdy zawiera on konfigurowalny produkt z opcją, która jest usuwana po umieszczeniu produktu w koszyku. Jak mogłeś już wcześniej napotkać, nie można było załadować koszyka po usunięciu konfigurowalnej opcji.

 

Należy również wspomnieć, że Magento 2.2.6 zachowuje domyślną kolejność sortowania produktów – czyli „najnowsze” – po uaktualnieniu wdrożenia Magento. Wcześniej sytuacja była odwrotna. Po aktualizacji domyślna kolejność produktów w kategoriach zmieniła się z „najnowsze” na „najstarsze”.

 

Jako sprzedawca Magento możesz teraz z powodzeniem zmienić zastosowane ustawienie motywu dla widoku sklepu w sekcji Treść> Projekt> Konfiguracja. Szybkość ładowania strony w Magento 2.2.6 została poprawiona, ponieważ nie oblicza już podatków od produktów podczas ładowania stron kategorii.

Podstawowe rozszerzenia w pakiecie

Jeśli chodzi o podstawowe dołączone rozszerzenia, Magento 2.2.6 oferuje również wiele nowych poprawek. Przyjrzyjmy się każdemu rozszerzeniu.

 

Amazon Pay

Ulepszenia Amazon Pay wpływają na cztery kluczowe obszary. Po pierwsze, jest to implementacja bramki dostawcy płatności Magento. Deweloperzy wreszcie mają solidne narzędzie do integracji sklepów z dostawcami płatności. Ten cel można osiągnąć szybciej i mniejszym wysiłkiem w Magento 2.2.6.

 

Po drugie, poprawiono również obsługę produktów wirtualnych. Po trzecie, nowy wpis został dodany do zakładki Admin. Nowa funkcja umożliwia wyświetlanie Amazon Pay na liście opcji płatności. Po czwarte, ustawienia synchroniczne, jeśli to możliwe i asynchroniczne dla trybu autoryzacji są teraz połączone w jedno ustawienie. Teraz w tym obszarze są tylko dwa ustawienia: natychmiastowy, który wcześniej był reprezentowany przez Synchronous oraz automatyczny, który jest połączeniem synchronicznego, jeśli to możliwe, i asynchronicznego.

 

Dotmailer

Rozszerzenie dotmailer zostało również ulepszone w Magento 2.2.6. Możemy wyróżnić 4 kluczowe obszary, w których dostępne są ulepszenia. Magento 2.2.6 pozwala żądać i przechwytywać zgody klientów i gości za pomocą nowego Consent Insight dotmailer. Import kontaktów Magento jest teraz znacznie bardziej elastyczny. Możesz importować tylko te kontakty, które wyraziły zgodę. Na przykład klient, gość i inni subskrybenci. Czwarta sfera ulepszeń jest związana z procesem ponawiania, który teraz następuje po nieudanej próbie uzyskania dostępu do EDC.

 

Klarna

Ulepszenia Klarna obejmują trochę więcej funkcji. Sekcja Płatności Klarna została ulepszona. Teraz. zawiera link do automatycznego wdrażania Klarna i logowania się na konto. Jeśli zamówienie zostanie zidentyfikowane jako takie, Klarna powiadomi Cię o żądaniu wstrzymania dostawy zamówienia. Dodatkowo Klarna spróbuje automatycznie anulować zamówienie, wysyłając powiadomienie. 

 

Wezwania do zarządzania zamówieniami zostały ulepszone dzięki wierszom zamówień wysyłki i rabatów. Przepływ pracy ze szczegółami wysyłki otrzymał nowe ulepszenie w Magento 2.2.6. Teraz Klarna przekazuje je w żądaniach przechwytywania. Poza tym interfejs API Klarna zwraca teraz nazwę i adres URL logo do użycia dla każdej metody płatności. Wcześniej konieczne było trwałe zakodowanie nazw metod płatności w module.

 

Wysyłka Magento

Być może najbardziej aktualnym obszarem jest wysyłka. Rozszerzenie Magento Shipping zawiera następujące ulepszenia. Jako sprzedawca możesz skorzystać z nowej funkcji Kliknij i odbierz, która umożliwia wiele rzeczy.

 

Udostępnij nową opcję jako opcję wysyłki klientom, umożliwiając im bezpośrednie odbieranie przesyłek z wyznaczonych lokalizacji źródłowych lub sklepów. Jednocześnie nadal możesz polegać na klikaniu i zbieraniu rozszerzeń innych firm. Skonfiguruj wiele lokalizacji źródłowych dostępnych dla odbioru Click !$#amp#$! Collect. Wykorzystaj aktualizacje formularza wysyłki dla UPS (obecnie funkcja jest dostępna tylko w USA). Pamiętaj, że klienci mogą wybrać lokalizacje Click !$#amp#$! Collect podczas płatności. Ta funkcja obsługuje przepływy pracy i powiadomienia dotyczące odbioru, pakowania i odbioru w systemie Click & Collect. Przetwarzanie wsadowe zapewnia sprzedawcom również kilka nowych ulepszeń. Dzięki temu możesz dowolnie określać i modyfikować pakiety i doświadczenia dla zamówień przypisanych do partii. Następnie można rezerwować przesyłki na paczkę. A Magento 2.2.6 umożliwia drukowanie wszystkich listów przewozowych i etykiet dla partii. Jest też nowe pole Nr przesyłki, które kojarzy rezerwacje między przewoźnikiem a klientem.

 

Jak widać, nic złego się nie stało z Magento 2 po przejęciu Adobe. Zarówno wersje Open Source, jak i Commerce mają wiele nowych funkcji i ulepszeń. Ponadto dostawcy rozszerzeń nadal mają wiele obszarów, które można ulepszyć za pomocą swoich produktów. A kiedy niektóre stare funkcje zostaną wyeliminowane, nie ma powodu do paniki: zawsze istnieje niezawodny zamiennik innej firmy. Nawet jeśli zostaną zaimplementowane jakiekolwiek nowe funkcje, zwykle nie są one tak wydajne, jak istniejące rozwiązania. Ekosystem Magento wciąż się rozwija i nic go nie powstrzyma!

 

Informacje o wydaniu Magento Commerce i Open Source 2.2.5

Magento 2.2.5 zostało niedawno wydane i oferuje następujące ulepszenia zarówno dla wersji Commerce, jak i Open Source. Na przykład możesz skorzystać z następujących ulepszeń po zaktualizowaniu instancji Magento. Istnieje wiele ulepszeń opracowanych w celu zamknięcia przechowywanych luk w zabezpieczeniach XSS, wstrzykiwania SQL i CSRF. Rozwiązywanie problemów powstałych po aktualizacji do Magento 2.2.4 we wdrożeniach obejmujących wiele witryn internetowych. Teraz instalacje wielu sklepów Magento używają wartości specyficznych dla widoku sklepu z ustawień konfiguracji sklepu. Jest ulepszenie indeksowania wydajności, ponad 150 wkładów społeczności, ulepszenia podstawowych rozszerzeń w pakiecie. Jeśli chodzi o ulepszenia wydajności podstawowego kodu Magento, obejmują one możliwość uruchamiania indeksatora pełnotekstowego wyszukiwania w katalogu i indeksatora produktów kategorii w trybie równoległym według widoku sklepu. Skraca się czas wykonania indexer: reindex.

 

Poprawiono wydajność indeksowania nawet o 15% dzięki refaktoryzacji pełnotekstowego indeksatora katalogu dla profili obejmujących ponad 600 000 produktów oraz katalogów z ponad 5000 konfigurowalnymi produktami i ponad 500 opcjami. Ulepszono zachowanie atrybutów produktu próbki, co prowadzi do zwiększenia wydajności strony wyników wyszukiwania o 31% w przypadku katalogów z wieloma konfigurowalnymi opcjami produktów.

 

Oto zmiany w liście wkładu społeczności. Możliwe jest utworzenie nowego konta klienta na stronie Potwierdzenie zamówienia. Kody kuponów, które wykluczają produkty w pakiecie, są teraz stosowane prawidłowo. Wcześniej produkty w pakietach nie były wykluczane. Proste produkty są sortowane według zwykłej ceny, gdy stosowana jest reguła ceny promocyjnej katalogu. To samo dotyczy prostych produktów z wymaganą opcją niestandardową.

 

Nowa wersja Magento Shipping zawiera również kilka ważnych ulepszeń. Teraz sprzedawcy mogą wybierać przewoźników do zwrotu. Poza tym istnieje możliwość wysłania etykiety zwrotnej wraz z realizacją spedycji. Przetwarzanie wsadowe prowadzi do znacznego wzrostu przetwarzania dużej ilości przesyłek. Klienci mogą wyznaczyć punkt odbioru zamiast miejsca zamieszkania dla dostawy przez przewoźnika za pomocą punktów odbioru.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.2.4

Informacje o wydaniu Magento Open Source 2.2.4

Nowe moduły gotowe do użycia. Ulepszone obliczenia podatków i kosztów wysyłki bezpośrednio z koszyka za pomocą Amazon Pay, Vertex i Klarna Payments. Unowocześniono Magento Shipping i dotmailer. Podniesiono wydajności oraz naniesiono liczne poprawki podstawowych funkcji. Wiele datków uzyskano też od społeczności.

 

Ulepszenia Magento Open Source 2.2.4

Ulepszono wyszukiwanie globalne administratora. Jest teraz rozszerzalne, przetłumaczalne i bierze pod uwagę ustawienia ACL dla bieżącego użytkownika. Wprowadzono automatyczny moduł sprawdzający, który wymusza konwencję składni krótkich tablic w nowym kodzie. Dodano dedykowane pliki dziennika debugowania płatności i wysyłki, które przechowują informacje specyficzne dla obszaru funkcjonalnego. Aktualizowano zależności Emogrifier. Zastąpiono is_null ze ścisłym porównaniem tylko dla modeli i bloku w katalogu, podatku, sprzedaży i EAV.

 

Jeśli chodzi o ulepszenia dotmailera, ulepszono tabelę raportów porzuconych koszyków. Sprzedawcy mogą teraz projektować własne szablony e-maili transakcyjnych. Poprawiono synchronizację danych sprzedażowych abonenta. E-maile transakcyjne są na poziomie Sklepu. Ulepszono walidację przy usuwaniu plików CSV zadań cron.

 

Najważniejsze Informacje o wydaniu Magento Commerce 2.2.4

Dodano natychmiastowe i dokładne obliczenia podatków i kosztów wysyłki bezpośrednio z koszyka za pomocą Amazon Pay, Vertex i Klarna Payments. Zaktualizowano również rozszerzenia Magento Shipping i dotmailer. Liczne poprawki i ulepszenia wydajności zostały wprowadzone w Magento Commerce 2.2.4. Prawie 200 wpisów społeczności stało się częścią nowej wersji.

 

Ulepszenia Magento Commerce 2.2.4

Ulepszenie wyszukiwania globalnego dla administratora prowadzi do przetłumaczalnego i rozszerzalnego środowiska, które bierze pod uwagę ustawienia ACL dla bieżącego użytkownika. Metoda płatności CyberSource została dodana do przepływu realizacji transakcji z wieloma dostawami. Jest to funkcja specyficzna dla Magento Commerce. Moduł Multishipping został ulepszony, aby proces integracji innych metod płatności był bardziej przyjazny dla programistów. Zautomatyzowany moduł sprawdzający Magento wymusza konwencję składni krótkich tablic za pomocą nowego kodu, który spełnia wszystkie wymagania PSR-2. Dodano dedykowane pliki dziennika debugowania płatności i wysyłki. Teraz przechowują informacje specyficzne dla tych obszarów funkcjonalnych. Aktualizowano zależność Emogrifier do wersji 2.0.0+. Zastąpienie is_null ze ścisłym porównaniem tylko dla modeli i bloku w katalogu, podatku, sprzedaży i EAV.

 

Jak widać, jedyne ulepszenie dotyczące Magento Commerce w 2.2.4 dotyczy metody płatności CyberSource. Jeśli chodzi o ulepszenia dotmailera, są one takie same jak w edycji Open Source. Ulepszono tabelę raportów porzuconych koszyków. Sprzedawcy mogą projektować własne szablony e-maili transakcyjnych. Jest lepsza synchronizacja danych sprzedażowych abonenta. E-maile transakcyjne są na poziomie Sklepu. Ulepszono walidację przy usuwaniu plików CSV zadań cron.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.2.3

Informacje o wydaniu Magento Open Source 2.2.3

Wersja 2.2.3 zawiera 35 ulepszeń w wielu kluczowych obszarach, w tym bezpieczeństwa produktu, administratora Magento, wysyłki zmiany i aktualizacja praw autorskich.

 

Kluczowe ulepszenie bezpieczeństwa w wersji 2.2.3 ogranicza możliwość używania dowiązań symbolicznych dla /media i innych folderów. W związku z tym użycie linków symbolicznych do wdrożenia /media może prowadzić do problemów z przesyłaniem lub usuwaniem obrazów.

 

Najważniejsze zmiany Magento Open Source 2.2.3

Ze względu na liczne ulepszenia zabezpieczeń, 2.2.3 naprawił luki w zabezpieczeniach fałszowania żądań między lokacjami (CSRF), nieautoryzowane wycieki danych i zdalne wykonanie kodu przez uwierzytelnionego administratora. Obsługiwane jest teraz Elasticsearch 5.x. Najnowsze zmiany w dostawach USPS są obsługiwane przez Magento Admin. Zadania zarządzania pamięcią podręczną zarządzane przez Magento Admin uzyskują lepszy system kontroli. 

 

Ulepszenia bezpieczeństwa Magento Open Source 2.2.3

Wraz z Magento 2.2.3 Open Source wprowadzono liczne ulepszenia bezpieczeństwa. Na szczęście nie wystąpiły żadne potwierdzone ataki związane z naprawionymi problemami. 

 

Informacje o wersji

Aktualizacje Magento Commerce wprowadzone w 2.2.3 są takie same jak w Magento Open Source. Wersja 2.2.3 zawiera liczne ulepszenia w różnych kluczowych obszarach. Chociaż głównym wektorem aktualizacji jest bezpieczeństwo produktu, obejmuje ona również ulepszenia związane z administracją Magento, wysyłką i prawami autorskimi.

 

Zauważ, że w 2.2.3 możliwość używania rozwiązań symbolicznych dla /media i innych folderów jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Tak więc użycie linków symbolicznych do wdrożenia lub w/media może prowadzić do problemów podczas przesyłania lub usuwania obrazów.

 

Informacje o wydaniu Magento 2.2.2

Informacje o wydaniu Magento Commerce 2.2.2

Dodano zaawansowane raportowanie: 20 raportów z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Pojawił się zakup natychmiastowy – płatność bez kroku dla powracającego klienta. Magento Shipping to wysyłka i dostawa do wielu przewoźników. Automatyzacja e-mail marketing poprzez integrację z dotmailer. Magento Functional Testing Framework to wieloplatformowe rozwiązanie do testowania, ułatwiające testowanie funkcjonalne i minimalizujące wysiłki związane z wykonywaniem testów regresyjnych. Poza tym aktualizacja zawiera ponad 100 poprawek błędów przesłanych przez społeczność.

 

Magento Community Edition 2.1.8