Symfony

Pracujemy tylko z najnowszymi technologiami. Symfony jest obecnie najpopularniejszym frameworkiem na PHP. Tworzymy wydajne, skalowalne, elastyczne aplikacje oraz systemy, które będą wspierać Twoją sprzedaż.

symfony-2

Jednym z najpopularniejszych frameworków PHP jest Symfony, którego można używać w ramach licencji open-source. Swoją renomę w środowisku programistycznym zawdzięcza temu, że w znaczny sposób redukuje czas pracy konieczny do stworzenia oprogramowania. Między innymi ze względu na to, że jego zaletami jest w wysoka wydajność, szybkość działania oraz elastyczność to zespół developerów może z nim wytworzyć wysokiej jakości aplikację w przystępnych kosztach. Jednak to tylko jeden z plusów Symfony.

Dla kogo ?

Korzyści z Symfony

Najważniejsze funkcjonalności Symfony

Szybkość działania

Optymalizacja szybkości działania aplikacji to jeden z kluczowych kroków tworzenia sprawnego oprogramowania. Framework ten kładzie ogromny nacisk na wydajność i szybkość pracy. Obecnie jest jednym z najszybszych frameworków opartych o PHP. Jeśli więc zależy Ci na ekspresowym efekcie, postaw właśnie na niego.

Elastyczność i łatwość dopasowania projektu

Niezależnie od poziomu skomplikowania Twoich potrzeb, Symfony z pewnością dostosuje się do nich. Dzięki wykorzystaniu Event Dispatcher w łatwy sposób można poszerzać funkcje istniejącego już kodu bez modyfikacji podstaw.

Możliwość łatwej rozbudowy

Framework jest skonstruowany w ten sposób, że większość jego klas może być zastąpionych przez inne stworzone przez zespół programistów. Dzięki temu narzędzie zapewnia wysoką elastyczność i ułatwia wykorzystywanie części kodu w wielu miejscach tworzonej aplikacji.

Protokół HTTPS

Symfony jest stworzone w myśl najlepszych standardów oraz wzorców projektowania. Dużą zaletą jest wbudowanie takich modułów jak uwierzytelnienie, autoryzacja, wymuszenie bezpiecznego protokołu HTTPS.

Ochrona przed Cross-site request forgery (CSRF)

Dzięki unikalnym tokenom ukrytym w wysyłanych żądaniach, Symfony zapewnia zabezpieczenie przed atakami CSRF. Token w każdym zapytaniu jest unikalny dla każdego użytkownika i jest znany wyłącznie im oraz aplikacji.

Ochrona przed Cross site Scripting (XSS)

Dzięki filtrowaniu (sanityzazcji) danych wejściowych dostarczanych przez użytkowników, Symfony prowadzi weryfikację na podstawie zdefiniowanych wcześniej ograniczeń.

Ochrona przed SQL Injections

Symfony chroni Twoje bazy danych poprzez dokładnej weryfikacji zapytań. Dzięki połączeniu Symfony oraz biblioteki Doctrine, Twoja aplikacja będzie miała zaimplementowane podstawowe zabezpieczenia przeciwko atakom SQL Injections.

Nasza wiedza

Co zyskujesz pracując z nami ?

Nasza metodyka

CELEM PROCESU JEST ZEBRANIE INFORMACJI O PROJEKCIE:

 • Rynek klienta.
 • Najważniejsze wymagania projektowe.
 • Cele projektu.
 • Główne założenia oraz ograniczenia projektowe.

CELEM WARSZTATÓW JEST ZEBRANIE INFORMACJI O:

 • Wymaganiach biznesowych.
 • Procesach.
 • Zasadach działalności biznesu.
 • Zwykle warsztaty zajmują 1-2 dni, mogą również zostać podzielone na mniejsze partie w przypadku konieczności zaangażowania wielu interesariuszy projektu odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności projektu i zakończone są przygotowaniem wstępnej szacunkowej wyceny.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

 • Zidentyfikowanie głównych interesariuszy projektu.
 • Stworzenie tzw. person – czyli profilu idealnego odbiorcy.
 • Przygotowanie makiet funkcjonalnych.
 • Proces przygotowania makiet zwykle zajmuje od 2 do 3 miesięcy.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Omówienie modelu biznesowego,
 • Systematyzacje backlogu funkcjonalnego
 • Zdefiniowanie elementów wdrożeniowych, opracowanie user stories oraz kryteriów akceptacyjnych dla zadań,
 • przy wykorzystaniu analizy MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) zdefiniowanie zadań niezbędnych do wdrożenia wersji MVP.

USTALENIE TECHNICZNYCH ASPEKTÓW WDROŻENIA TAKICH JAK:

 • Metody integracji
 • Zmienne wykorzystywane przy odpytywaniu o konkretne metody,
 • Priorytetyzacja odpytywania o metody i kierunki komunikacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej zwykle zajmuje od 2 do 4
  tygodni.

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI

 • Potwierdzenie ustaleń dokumentacji oraz nadanie priorytetów,
  jeżeli nie zostały nadane we wcześniejszych etapach.

WŁAŚCIWA WYCENA PROJEKTU

 • Bazując na zebranej wiedzy, makietach, dokumentacji funkcjonalnej i technicznej,
  następuje ponowna estymacja zadań i potwierdzenie wyceny.

ZAPROJEKTOWANIE PROPOZYCJI DO ZAPREZENTOWANIA KLIENTOWI:

 • Przygotowanie wstępnych propozycji graficznych na podstawie wymagań z makiet wypracowanych podczas analizy.
 • Akceptacja przez klienta ukończonych projektów.
 • Iteracyjne tworzenie i zatwierdzanie grafik kolejnych podstron.

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DEVELOPERSKIEGO ORAZ PLANOWANIE SPRINTÓW:

 • Start sprintu – zaplanowanie pracy zespołu z właścicielem produktu.
 • Analiza – Szczegółowe omówienie techniczne zadań.
 • Daily – codzienne spotkania podsumowujące postęp prac.
 • Refinement – dedykowane spotkania z architektem/team liderem mające na celu zwiększenie wiedzy zespołu na temat realizacji zadań.
 • Podsumowanie sprintu – podsumowanie pracy zespołu i przedstawienie postępu prac w praktyce.

W TRAKCIE TESTOWANIA SKUPIAMY SIĘ NA:

 • Przygotowanie wersji UAT przedprodukcyjnej oraz finalne potwierdzenie zaimplementowanych funkcjonalności.
 • Testy wydajnościowe gotowego produktu, niwelujące wszelkie błędy przed wdrożeniem wersji produkcyjnej.
 • Pierwsza migracja produkcyjna i weryfikacja spójności danych.

DEPLOYMENT

 • Wdrożenie projektu w środowisku produkcyjnym, podczas którego następuje migracja brakujących danych
  oraz uruchomienie produktu.

OPTYMALIZACJA

 • Rozwój systemu na podstawie backlogu prac.
 • Optymalizacja pod kątem SEO.
 • Automatyzacja.
 • Integracja narzędzi sprzedażowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Napisz do nas

Wyceń projekt

Napisz do nas  PDF, DOC, DOCX, JPG lub PNG (max 5MB)

  Andrzej Szylar

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  Dariusz Kobza

  Dariusz Kobza

  PR & Marketing Manager

  Magdalena Paczynska

  Magdalena Paczyńska

  HR Business Partner